Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1.  Бренд-менеджмент
 2. Виставкова діяльність
 3. Електронна комерція
 4. Збутова діяльність підприємства
 5. Інтернет-маркетинг
 6. Інформаційний маркетинг
 7. Інформаційні технології в комерційній діяльності
 8. Інформаційні технології в маркетингу
 9. Інфраструктура товарного ринку
 10. Історія розвитку маркетингу
 11. Комерціалізація стартап проектів
 12. Комерційна діяльність
 13. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 14. Комерційне товарознавство
 15. Комунікаційна діяльність
 16. Логістика
 17. Логістичний менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Маркетинг у туризмі (МК, ТУ, ТО)
 20. Маркетинг послуг
 21. Маркетинг промислового підприємства
 22. Маркетинг у галузях і сферах економіки
 23. Маркетингова діяльність підприємства
 24. Маркетинг у будівництві
 25. Маркетингова політика розподілу
 26. Маркетингова товарна політика
 27. Маркетингове ціноутворення
 28. Маркетинговий аудит
 29. Маркетинговий менеджмент
 30. Маркетингові дослідження
 31. Маркетингові комунікації
 32. Менеджмент та маркетинг у туризмі
 33. Менеджмент і маркетинг у пакуванні (ТП)
 34. Міжнародна реклама
 35. Міжнародний маркетинг
 36. Організація і технологія торговельних процесів
 37. Основи маркетингу (ТХ)
 38. Основи менеджменту та маркетингу (АГ)
 39. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у ФР , ФВ і спорті (ФР)
 40. Основи рекламного маркетингу і дизайну (АД)
 41. Основи стандартизації та сертифікації
 42. Паблік рилейшнз
 43. Поведінка споживача
 44. Продаж та управління продажем
 45. Підприємницька діяльність
 46. Реклама і стимулювання продажу
 47. Рекламна діяльність підприємств
 48. Рекламний креатив
 49. Рекламний менеджмент
 50. Ринкові дослідження
 51. Ринок послуг
 52. Стандартизація і сертифікація продукції і послуг
 53. Стратегічний маркетинг
 54. Товарна політика підприємства
 55. Товарні та фондові ринки
 56. Товарно-інноваційна політика
 57. Товарознавство
 58. Товарознавство непродовольчих товарів (ККС)
 59. Товарознавство продовольчих товарів (ККС)
 60. Управління маркетинговими ризиками
 61. Управління якістю
 62. Ціноутворення
 63. Ціноутворення в туризмі