Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Олійник Георгій Юрійович

 

Викладає дисципліни:

 1. Інтернет-маркетинг та електронна комерція
 2. Інформаційний маркетинг
 3. Інформаційні технології в МК
 4. Комерціалізація стартап – проектів
 5. Поведінка споживача
 6. Стратегічний маркетинг
 7. Маркетинговий менеджмент
 8. Рекламний менеджмент
  Докладніше…
завідувач кафедри, доцент

 

Досвід роботи:
21 рік

доцент д.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів:

 

2 Кутліна Ірина Юріївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Маркетингова товарна політика
 2. Комерційна діяльність
 3. Товарна інноваційна політика
 4. Продаж та управління продажем
 5. Виставкова діяльність

Докладніше…

доцент

 

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,
33 роки у науковій сфері

к.техн.н.

 

Сфера наукових інтересів:
1. Розробка інноваційних харчових продуктів спеціального призначення
2. Маркетинг інновацій

3 Зимбалевська Юлія Вікторівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Логістика
 2. Логістичний менеджмент
 3. Товарні та фондові ринки
 4. Паблік рилейшенз

Докладніше…

доцент

 

Педагогічний стаж роботи: 
10 років

к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Стратегічний менеджмент українських підприємств у контексті брендингу

4 Булах Тетяна Миколаївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Бренд-менеджмент
 2. Інфраструктура товарного ринку
 3. Основи менеджменту та маркетингу

Докладніше…

доцент

 

Стаж педагогічної роботи:
більше 14 років

 

Стаж наукової роботи:
16 років

доцент к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів:
1. Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємництва
2. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів

5 Коваленко Ольга Василівна 

 

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Маркетинг комунікацій
 3. Рекламний менеджмент

Докладніше…

професор

 

Досвід роботи:
20 років у вищій школі, близько 27 років у науковій сфері

доцент к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів: 
1. Розробка маркетингової стратегії авіаційної галузі

6 Москаленко Катерина Сергіївна

 

Викладає дисципліни:1.

 1. Маркетинг
 2. Маркетингові дослідження
 3. Маркетингове ціноутворення
 4. Інформаційні технології в комерційній діяльності
 5. Маркетингова товарна політика
 6. Управління якістю

Докладніше…

старший викладач

 

Досвід роботи:
12 років

Сфера наукових інтересів:

 

1. Дослідження інтенсивності конкуренції
2. Інтегровані маркетингові комунікації
3. Маркетинг послуг

 

 

7 Хайдарова Тетяна Миколаївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Продаж та управління продажем
 2. Виставкова діяльність

Докладніше…

старший викладач

 

Досвід роботи:
37 років

к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів:
1. Управління товарною політикою підприємства з допомогою брендингу

8 Аль-Тмейзі Аліна Юріївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Товарознавство непродовольчих товарів
 2. Товарознавство продовольчих товарів
 3. Управління якістю
 4. Комерційна діяльність
 5. Комерційне товарознавство

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
23 роки

к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів:

 

Графік проведення консультацій викладачів кафедри маркетингу

№ з/п Викладач Дисципліна
1. Завідувач кафедри

д.е.н., доц.

Олійник Георгій Юрійович

Кожний понеділок, четвер
2. к.т.н. доц.

Кутліна Ірина Юріївна

Кожний вівторок
3. к.е.н. доц. Аль-Тмейзі Аліна Юріївна Кожний понеділок
4. ст. викл. Москаленко Катерина Сергіївна Кожний понеділок, середа, четвер