Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу

 

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Олійник Георгій Юрійович 

Викладає дисципліни:

 1. Інтернет-маркетинг та електронна комерція
 2. Інформаційний маркетинг
 3. Інформаційні технології в МК
 4. Комерціалізація стартап-проектів
 5. Поведінка споживача
 6. Стратегічний маркетинг
 7. Маркетинговий менеджмент
 8. Рекламний менеджмент
 9. Антикризовий маркетинг
 10. Маркетинг
 11. Логістика
 12. Логістичний менеджмент
 13. Паблік рилейшнз
 14. Рекламна діяльність підприємств
  Докладніше…
завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:
22 роки

доцент д.екон.н. 

Сфера наукових інтересів:

 

2 Кутліна Ірина Юріївна 

Викладає дисципліни:

 1. Маркетингова товарна політика
 2. Комерційна діяльність
 3. Товарна інноваційна політика
 4. Продаж та управління продажем
 5. Виставкова діяльність
 6. Комерційне товарознавство
 7. Товарознавство
 8. Управління якістю
 9. Інфраструктура товарного ринку
 10. Товарознавство продовольчих товарів
 11. Товарознавство непродовольчих товарів

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,
33 роки у науковій сфері

к.техн.н. 

Сфера наукових інтересів:
1. Розробка інноваційних харчових продуктів спеціального призначення
2. Маркетинг інновацій

3 Зимбалевська Юлія Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Логістика
 2. Логістичний менеджмент
 3. Товарні та фондові ринки
 4. Паблік рилейшенз
 5. Інформаційні технології в комерційній діяльності
 6. Маркетингові дослідження
 7. Ціноутворення

Докладніше…

доцент

Педагогічний стаж роботи: 
10 років

к.екон.н. 

Сфера наукових інтересів:
Стратегічний менеджмент українських підприємств у контексті брендингу

4 Коваленко Ольга Василівна 

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Маркетинг комунікацій
 3. Рекламний менеджмент
 4. Бренд-менеджмент
 5. Стратегічний маркетинг
 6. Маркетинговий менеджмент

Докладніше…

професор 

Досвід роботи:
20 років у вищій школі, близько 27 років у науковій сфері

доцент к.екон.н. 

Сфера наукових інтересів: 
1. Розробка маркетингової стратегії авіаційної галузі

5 Принько (Лилик) Мар’яна Сергіївна

Викладає дисципліни: 

 1. Комерційна діяльність організацій;
 2. Підприємницька діяльність;
 3. Маркетингові комунікації;
 4. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації, фізичному вихованні та спорті;
 5. Основи маркетингу;
 6. Основи менеджменту та маркетингу;
 7. Маркетинг;
 8. Маркетинг послуг;
 9. Інфраструктура товарного ринку;
 10. Товарознавство продовольчих товарів;
 11. Товарознавство непродовольчих товарів;
 12. Інформаційний маркетинг;
 13. Виставкова діяльність.

Докладніше…

асистент кафедри 

Досвід роботи:

9 років

 

Сфера наукових інтересів:
6 Аль-Тмейзі Аліна Юріївна 

Викладає дисципліни:

 1. Товарознавство непродовольчих товарів
 2. Товарознавство продовольчих товарів
 3. Управління якістю
 4. Комерційна діяльність
 5. Комерційне товарознавство
 6. Маркетингова діяльність підприємства
 7. Маркетинг послуг

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:
23 роки

к.екон.н. 

Сфера наукових інтересів: