Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1.  Адміністративний менеджмент
 2. АРМ менеджера
 3. Державне та регіональне управління
 4. Державне регулювання економіки
 5. Економіка природокористування
 6. Європейська інтеграція
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 8. Інвестиційний менеджмент
 9. Інноваційний менеджмент
 10. Інноваційний розвиток підприємства
 11. Інформаційний менеджмент
 12. Інформаційні системи в менеджменті
 13. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 14. Контролінг
 15. Корпоративна культура
 16. Корпоративне управління
 17. Менеджмент
 18. Менеджмент у системі органів державної влади
 19. Менеджмент організацій
 20. Менеджмент у соціальній сфері
 21. Методологія наукових досліджень у галузі менеджменту
 22. Міжнародна економіка
 23. Міжнародні економічні відносини
 24. Операційний менеджмент
 25. Організація бізнесу
 26. Організація бізнесу та бізнес-планування
 27. Організація виробництва
 28. Організація праці менеджера
 29. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 30. Основи менеджменту
 31. Проектний менеджмент
 32. Реінжиніринг бізнес-процесів
 33. Самоменеджмент
 34. Світова економіка
 35. Соціально-економічні аспекти розвитку культури
 36. Стратегічне управління
 37. Стратегічний менеджмент
 38. Тайм-менеджмент
 39. Теорія організації
 40. Управління інноваціями
 41. Управління конкурентоспроможністю підприємства
 42. Управління персоналом
 43. Управління природокористуванням