Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Дубас Ростислав Григорович

Дисципліни, які викладає:
1. Інноваційний менеджмент.
2. Інноваційний розвиток підприємства
3. Менеджмент організацій

Докладніше…

завідувач кафедри –
професорДосвід роботи: 
14 років у вищій школі
доц. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство

2 Філоненко Юрій Миколайович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:

3 Карпенко Ольга Андріївна

Дисципліни, які викладає:
1. Екологічний менеджмент
2. Європейська інтеграція
3. Міжнародна економічна інтеграція
4. Діяльність міжнародних організацій

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

понад 35 років у вищій школі,близько 30 років у науковій сфері

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Антикризове управління;
Управління персоналом;
Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

4 Драчук Любов Іванівна

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

5 Лавриненко Лариса Миколаївна

Дисципліни, які викладає: 
1. Стратегічний менеджмент
2. Інформаційні технології в менеджменті
3. Інвестиційний менеджмент
4. Управлінське консультування

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,близько 15 років у науковій сфері

с.н.с. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;
Роль інформації в сучасній економіці;
Інноваційна освіта в умовах інформатизації суспільства;
Глобальні дисбаланси та проблема зовнішньоекономічної
стабілізації в Україні

6 Туголуков Сергій Іванович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

7 Мирвода Світлана Іванівна

Дисципліни, які викладає: 
Соціально-економічні аспекти розвитку культури

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 10 років у вищій школі

к. н. з держ. упр.

Сфера наукових інтересів: 
Інноваційні підходи до формування моделі державного управління соціально-культурної сфери в умовах сталого розвитку України;
Управління документацією у сфері культури

8 Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

Дисципліни, які викладає:
1. Менеджмент організацій
2. Міжнародна економіка
3. Міжнародні економічні відносини
4. Діяльність міжнародних організацій

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

понад 20 років у вищій школі,близько 40 років у науковій сфері

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

Моделювання та управління соціально-економічним розвитком регіонів України; Менеджмент інновацій;
Економічна безпека держави

9 Городецька Маргарита Олексіївна

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

10 Семененко Олена Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
1. Корпоративна культура
2. Управління персоналом
3. Менеджмент у соціальній сфері
4. Операційний менеджмент
11 Чутченко Сергій Олексійович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
14 років

Сфера наукових інтересів:
12 Кондукоцова Неля Валеріївна

Дисципліни, які викладає:1. Менеджмент
2. Теорія організації
3. Управління інноваціями

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки
13 Цопа Віталій Андрійович

Дисципліни, які викладає:

1. Реінжиніринг бізнес-процесів
2. Організація управління часом
3. Корпоративне управління
4. Соціальна відповідальність

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,
близько 40 років у науковій сфері

проф. д.техн.н.

Сфера наукових інтересів:
Удосконалення організації охорони праці на промислових підприємствах України в основі систем менеджменту охорони праці та управління ризиками;
Економічна безпека підприємств;
Культура безпеки праці в сучасному менеджменті