Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Дубас Ростислав Григорович

Дисципліни, які викладає:

 1. Інноваційний менеджмент
 2. Інноваційний розвиток підприємства
 3. Менеджмент організацій
 4. Менеджмент у системі органів державної влади
 5. Методологія наукових досліджень у галузі
 6. Теоретичні засади державного управління
 7. Територіальна організація влади
 8. Публічне адміністрування в Україні

Докладніше…

завідувач кафедри –
професорДосвід роботи: 
14 років у вищій школі
доц. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство

2 Карпенко Ольга Андріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Управління персоналом
 2. Управління інноваціями
 3. Стратегічне управління
 4. Стратегічний менеджмент

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

понад 35 років у вищій школі, близько 30 років у науковій сфері

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Антикризове управління;
Управління персоналом;
Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

3 Лавриненко Лариса Миколаївна

Дисципліни, які викладає: 

 1. Реінжиніринг бізнес-процесів
 2. Інформаційний менеджмент
 3. Інформаційні системи та технології в управлінні організацією
 4. Інформаційні технології в галузі

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі, близько 15 років у науковій сфері

с.н.с. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;
Роль інформації в сучасній економіці;
Інноваційна освіта в умовах інформатизації суспільства;
Глобальні дисбаланси та проблема зовнішньоекономічної
стабілізації в Україні

4 Мирвода Світлана Іванівна

Дисципліни, які викладає: 

 1. Соціально-економічні аспекти розвитку культури
 2. Організація управління часом
 3. Організація праці менеджера
 4. Організація бізнесу
 5. Організація бізнесу та бізнес-планування
 6. Тайм-менеджмент

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 10 років у вищій школі

к. н. з держ. упр.

Сфера наукових інтересів: 
Інноваційні підходи до формування моделі державного управління соціально-культурної сфери в умовах сталого розвитку України;
Управління документацією у сфері культури

5 Семененко Олена Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Менеджмент
 2. Менеджмент у соціальній сфері
 3. Операційний менеджмент
 4. Управління персоналом
 5. Державне регулювання економіки
 6. Основи менеджменту
 7. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 8. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії, ерготерапії
 9. Інноваційний менеджмент
 10. Публічне управління
 11. Адміністративна система України

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
1. Корпоративна культура
2. Управління персоналом
3. Менеджмент у соціальній сфері
4. Операційний менеджмент
6 Кондукоцова Неля Валеріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Менеджмент
 2. Теорія організації
 3. Управління інноваціями
 4. Адміністративний менеджмент
 5. Управління якістю
 6. Теорія організації
 7. Державне та регіональне управління
 8. Управління природокористуванням
 9. Маркетингові дослідження
 10. Ціноутворення
 11. Інвестиційний менеджмент
 12. Управління персоналом

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки
     
7 Комар Юрій Миколайович

Дисципліни, які викладає:

 1. Самоменеджмент
 2. Вступ до спеціальності

Докладніше…

  професор

Досвід роботи:

47 років

проф. д.н. з держ.упр.

Сфера наукових інтересів: