Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Аналіз господарської діяльності

2. Аудит

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

5. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

6. Глобальна економіка

7. Державний фінансовий контроль

8. Документаційне забезпечення управління

9. Економетрика

10. Економіка (основи економіки)

11. Економічна безпека (мікро- та макрорівень)

12. Економічна теорія

13. Економічний аналіз

14. Звітність підприємств

15. Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті

16. Історія економіки та економічної думки

17. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку

18. Контроль і ревізія

19. Контрольне-касове обладнання

20. Макроекономіка

21. Методологія наукових досліджень у галузі обліку

22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

23. Мікроекономіка

24. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

25. Облік і звітність в оподаткуванні

26. Облік і звітність у бюджетних установах

27. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

28. Облік у банках

29. Облік у зарубіжних країнах

30. Оптимізаційні методи і моделі

31. Організація бухгалтерського обліку

32. Організація обслуговування відвідувачів

33. Організація і методика аудиту

34. Основи галузевої економіки і підприємництва

35. Основи економічної теорії

36. Основи наукових досліджень

37. Основи професійної етики та естетики

38. Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

39. Політична економія

40. Регіональна економіка

41. Світова економіка

42. Статистика

43. Управлінський облік

44. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

45. Фінансовий облік

46. Фінансовий облік І

47. Фінансовий облік ІІ