Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Сук Леонід Кіндратович

Викладає дисципліни:

1. Фінансовий облік
2. Управлінський облік
3. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу
4. Методологія та організація наукових досліджень

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

57 років

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності

2 Нестеренко Світлана Сергіївна

Викладає дисципліни:
1. Організація обліку
Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років у вищій школі

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Організація та методологія державного внутрішнього фінансового контролю
2. Аналіз контрольної діяльності в країнах світу

3 Бондарук Таїсія Григорівна

Викладає дисципліни: 
1. Обліково-аналітичне забезпечення економіки
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
32 роки

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Бюджетна політика2. Місцеві фінанси
3. Державний борг
4. Економічна безпека
5. Державне регулювання економіки

4 Концева Валентина Володимирівна 

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

5 Перхун Лариса Петрівна

Викладає дисципліни:
1. Економетрика
2. Моделювання економіки
3. Моделі економічної динаміки

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
20 років

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

 

6 Дробязко Світлана Ігорівна 

Викладає дисципліни:
1. Бухгалтерський облік
2. Облік у галузях економіки
3. Фінансовий облік
4. Аудит
5. Облік і звітність в оподаткуванні
6. Стратегічний аналіз
7. Методологія та організація наукових досліджень

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
22 роки;

досвід викладацької діяльності: 

14 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Стратегічний аналіз
2. Управління витратами
3. Бюджетування
4. Контролінг
5. Облік та оподаткування у малому бізнесі

7 Забута Нані Вікторівна 

Викладає дисципліни: 
1. Статистика
2. Мікроекономіка
3. Макроекономіка

Докладніще…

доцент

Досвід роботи:
21 рік

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні
2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

8 Безуглова Тетяна Геннадіївна 

Викладає дисципліни: 
1. Основи наукових досліджень
2. Контроль і ревізія

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Облік і аудит господарської діяльності підприємств
9 Міронюк Алла Анатоліївна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
10 Нечипорук Наталія Віталіївна

Викладає дисципліни:
1. Облік в туризмі
2. Казначейська справа
3. Облік ізвітність в оподаткуванні
4. Облік у бюджетних установах

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
4 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Оподаткування нерухомості
2. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
11 Пахомова Тетяна Михайлівна 

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
28 років

доц. к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

12 Цюцюпа Світлана Віталіївна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
2 роки

к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

13 Роздобудько Валерій Васильович

Викладає дисципліни: 
1. Аудит
2. Організація і методика аудиту
3. Аналіз господарської діяльності

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
5 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Фінансовий аналіз
2. Аудит
3. Оподаткування
4. Аналіз господарської діяльності
5. Інновації світового та вітчизняного бізнесу

14 Гошовська Валентина Василівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

15 Фурман Світлана Станіславівна

Викладає дисципліни:
1. Політична економія
2. Економічна історія
3. Економіка та фінанси підприємства
4. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
5. Планування, організація та технологія управління персоналом підприємства
6. Основи наукових досліджень

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів:
1. Іноземний капітал в Україні у другій половині ІХ – на початку ХХ століття, вітчизняне підприємництво у цей період