Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Аналіз інвестиційних проектів

2. Банківський нагляд

3. Банківський менеджмент

4. Банківська система

5. Бюджетна система

6. Бюджетний менеджмент

7. Банківський та кредитний менеджмент

8. Вступ до спеціальності

9. Гроші і кредит

10. Економіка праці і соціально-трудові відносини

11. Інвестування

12. Інвестиційна діяльність підприємства

13. Інформаційні системи та технології у фінансах, банківській сфері

14. Корпоративна соціальна відповідальність

15. Кредитний менеджмент

16. Логіка та методологія науки

17. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів

18. Міжнародна інвестиційна діяльність

19. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

20. Платіжні системи

21. Податкова система

22. Соціальна відповідальність

23. Соціальна відповідальність держави та бізнесу

24. Страхові послуги

25. Страхування

26. Страховий менеджмент

27. Фінанси

28. Фінанси підприємств

29. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

30. Фінансова санація та банкрутство підприємств

31. Фінансовий аналіз

32. Фінансовий менеджмент

33. Фінансовий ринок