Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Аналіз господарської діяльності

 

2. Аналіз інвестиційних проектів

3. Аудит

4. Банківський нагляд

5. Банківський менеджмент

6. Банківська система

7. Бухгалтерський облік

8. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

9. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

 

10. Бюджетна система

11. Бюджетний менеджмент

12. Банківський та кредитний менеджмент

13. Вступ до спеціальності

14. Глобальна економіка

 

15. Гроші і кредит

16. Державний фінансовий контроль

17. Документаційне забезпечення управління

18. Економетрика

19. Економіка (основи економіки)

 

20. Економіка праці і соціально-трудові відносини

21. Економічна безпека (мікро- та макрорівень)

22. Економічна теорія

23. Економічний аналіз

24. Звітність підприємств

 

26. Інвестування

27. Інвестиційна діяльність підприємства

28. Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті

 

29. Інформаційні системи та технології у фінансах, банківській сфері

30. Історія економіки та економічної думки

31. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку

32. Контроль і ревізія

33. Контрольно-касове обладнання

 

34. Корпоративна соціальна відповідальність

35. Кредитний менеджмент

36. Логіка та методологія науки

37. Макроекономіка

38. Методологія наукових досліджень у галузі обліку

 

39. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів

40. Міжнародна інвестиційна діяльність

41. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

42. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

43. Мікроекономіка

44. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

45. Облік і звітність в оподаткуванні

46. Облік і звітність у бюджетних установах

47. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

48. Облік у банках

49. Облік у зарубіжних країнах

50. Оптимізаційні методи і моделі

51. Організація бухгалтерського обліку

52. Організація обслуговування відвідувачів

53. Організація і методика аудиту

54. Основи галузевої економіки і підприємництва

55. Основи економічної теорії

56. Основи наукових досліджень

57. Основи професійної етики та естетики

58. Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

 

59. Платіжні системи

60. Податкова система

61. Політична економія

62. Регіональна економіка

63. Світова економіка

64. Статистика

65. Соціальна відповідальність

66. Соціальна відповідальність держави та бізнесу

67. Страхові послуги

68. Страхування

69. Страховий менеджмент

70. Управлінський облік

71. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

72. Фінанси

73. Фінанси підприємств

74. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

75. Фінансова санація та банкрутство підприємств

76. Фінансовий аналіз

77. Фінансовий менеджмент

78. Фінансовий облік

79. Фінансовий облік І

80. Фінансовий облік ІІ

81. Фінансовий ринок