Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Сук Леонід Кіндратович

Викладає дисципліни:

1. Фінансовий облік
2. Управлінський облік
3. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу
4. Методологія та організація наукових досліджень

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

57 років

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності

2 Нестеренко Світлана Сергіївна

Викладає дисципліни:
1. Організація обліку
Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років у вищій школі

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Організація та методологія державного внутрішнього фінансового контролю
2. Аналіз контрольної діяльності в країнах світу

3 Бондарук Таїсія Григорівна

Викладає дисципліни: 
1. Обліково-аналітичне забезпечення економіки
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
32 роки

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Бюджетна політика2. Місцеві фінанси
3. Державний борг
4. Економічна безпека
5. Державне регулювання економіки

4 Комарівська Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:
Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:
5 Дробязко Світлана Ігорівна 

Викладає дисципліни:
1. Бухгалтерський облік
2. Облік у галузях економіки
3. Фінансовий облік
4. Аудит
5. Облік і звітність в оподаткуванні
6. Стратегічний аналіз
7. Методологія та організація наукових досліджень

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
22 роки;

досвід викладацької діяльності: 

14 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Стратегічний аналіз
2. Управління витратами
3. Бюджетування
4. Контролінг
5. Облік та оподаткування у малому бізнесі

6 Забута Нані Вікторівна 

Викладає дисципліни: 
1. Статистика
2. Мікроекономіка
3. Макроекономіка

Докладніще…

доцент

Досвід роботи:
21 рік

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні
2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

7 Безуглова Тетяна Геннадіївна 

Викладає дисципліни: 
1. Основи наукових досліджень
2. Контроль і ревізія

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Облік і аудит господарської діяльності підприємств
8 Гейдор Іван Іванович

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

39 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

9 Нечипорук Наталія Віталіївна

Викладає дисципліни:
1. Облік в туризмі
2. Казначейська справа
3. Облік ізвітність в оподаткуванні
4. Облік у бюджетних установах

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
4 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Оподаткування нерухомості
2. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
10 Пахомова Тетяна Михайлівна 

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
28 років

доц. к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Фурман Світлана Станіславівна

Викладає дисципліни:
1. Політична економія
2. Економічна історія
3. Економіка та фінанси підприємства
4. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
5. Планування, організація та технологія управління персоналом підприємства
6. Основи наукових досліджень

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів:
1. Іноземний капітал в Україні у другій половині ІХ – на початку ХХ століття, вітчизняне підприємництво у цей період
12 Захарчук Олександр Васильович

Дисципліни, які викладає:
1. Гроші і кредит
2. Банківський та кредитний менеджмент

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
17 років

с.н.с. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази

13 Лось Андрій Миколайович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

14 Кучмєєв Олександр Олександрович

Дисципліни, які викладає:

1.
Корпоративна соціальна відповідальність
2. Страховий менеджмент
3. Соціальна відповідальність держави і бізнесу
4. Економіка праці і соціально-трудові відносини

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
6 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів: Економічна діяльність

15 Куліш Ганна Петрівна 

Дисципліни, які викладає:

1. Фінансовий аналіз
2. Фінансова санація та банкрутство підприємств
3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

23 роки
доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Управління фінансовою діяльністю

16 Дудка Лариса Олексіївна

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
25 років

к.і.н.

Сфера наукових інтересів:
17 Стрельніков Микола Анатолійович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
18 Хоменко Юрій Валерійович

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: