Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Сук Леонід Кіндратович

Викладає дисципліни:

 1. Фінансовий облік
 2. Управлінський облік
 3. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу
 4. Методологія та організація наукових досліджень
 5. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Докладніше…

  завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

57 років

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності

2 Нестеренко Світлана Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік
 2. Фінансовий облік І
 3. Фінансовий облік ІІ
 4. Звітність підприємств
 5. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років у вищій школі

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Організація та методологія державного внутрішнього фінансового контролю
2. Аналіз контрольної діяльності в країнах світу

3 Бондарук Таїсія Григорівна

Викладає дисципліни: 

 1. Обліково-аналітичне забезпечення економіки
 2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі
 3. Державний фінансовий контроль
 4. Охорона праці в галузі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
32 роки

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Бюджетна політика2. Місцеві фінанси
3. Державний борг
4. Економічна безпека
5. Державне регулювання економіки

4 Комарівська Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Банківські операції
 2. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 3. Документаційне забезпечення управління
 4. Організація обслуговування відвідувачів
 5. Основи галузевої економіки і підприємництва
 6. Організація та технологія торговельних процесів

Докладніше…

  ст.викладач

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:
5 Дробязко Світлана Ігорівна 

Викладає дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 2. Облік у галузях економіки
 3. Фінансовий облік
 4. Фінансовий облік І
 5. Фінансовий облік ІІ
 6. Аудит
 7. Облік і звітність в оподаткуванні
 8. Облік у туризмі
 9. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 10. Організація і методика аудиту
 11. Організація бухгалтерського обліку
 12. Методологія наукових досліджень в галузі
 13. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 14. Стратегічний аналіз
 15. Методологія та організація наукових досліджень
 16. Звітність підприємств

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
22 роки;

досвід викладацької діяльності: 

14 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Стратегічний аналіз
2. Управління витратами
3. Бюджетування
4. Контролінг
5. Облік та оподаткування у малому бізнесі

6 Забута Нані Вікторівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Глобальна економіка
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 5. Економічна безпека (мікро- та макрорівень)
 6. Страхування та страхові послуги
 7. Соціальне страхування
 8. Регіональна економіка
 9. Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

Докладніще…

доцент

Досвід роботи:
21 рік

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні
2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

7 Безуглова Тетяна Геннадіївна 

Викладає дисципліни: 

 1. Основи наукових досліджень
 2. Контроль і ревізія
 3. Облік за видами економічної діяльності
 4. Контрольно-касове обладнання

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Облік і аудит господарської діяльності підприємств
8 Гейдор Іван Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Аналіз інвестиційних проектів
 2. Інвестування
 3. Методологія наукових досліджень у галузі
 4. Економічний аналіз
 5. Фінанси підприємств
 6. Фінанси

Докладніше…

  доцент

Досвід роботи:

39 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

9 Нечипорук Наталія Віталіївна

Викладає дисципліни:

 1. Внутрішньогосподарський контроль
 2. Облік і звітність
 3. Облік і звітність в оподаткуванні
 4. Облік у бюджетних установах
 5. Облік у туризмі
 6. Облік у галузях народного господарства
 7. Облік і звітність у бюджетних установах
 8. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
 9. Облік у зарубіжних країнах
 10. Управлінський облік
 11. Облік і звітність малого підприємництва
 12. Основи професійної етики й естетики

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
4 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Оподаткування нерухомості
2. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
10 Пахомова Тетяна Михайлівна 

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
 3. БЖД
 4. Економічний аналіз
 5. Бухгалтерський облік
 6. Облік і звітність у бюджетних установах
 7. Фінансовий облік
 8. Фінансовий аналіз
 9. Аналіз господарської діяльності
 10. Охорона праці в галузі

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
30 років

доц. к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Фурман Світлана Станіславівна

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Економічна історія
 3. Економіка та фінанси підприємства
 4. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 5. Планування, організація та технологія управління персоналом підприємства
 6. Основи наукових досліджень
 7. Економічна теорія
 8. Історія економіки та економічної думки
 9. Основи економіки
 10. Основи економічної теорії
 11. Інноваційний розвиток підприємства
 12. Бюджетна система
 13. Платіжні системи
 14. Фінансовий ринок
 15. Економіка підприємства

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
16 років

Сфера наукових інтересів:
1. Іноземний капітал в Україні у другій половині ІХ – на початку ХХ століття, вітчизняне підприємництво у цей період
12 Захарчук Олександр Васильович

Дисципліни, які викладає:
1. Гроші і кредит
2. Банківський та кредитний менеджмент

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
17 років

с.н.с. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази

13 Чутченко Сергій Олексійович

Дисципліни, які викладає:

 1. Україна в контексті світового розвитку
 2. Основи трудового законодовства
 3. Правове регулювання господарчої діяльності
 4. Філософія

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

8 років

Сфера наукових інтересів:
14 Кучмєєв Олександр Олександрович

Дисципліни, які викладає:

 1. Корпоративна соціальна відповідальність
 2. Страховий менеджмент
 3. Соціальна відповідальність держави і бізнесу
 4. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 5. Страхування

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
6 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів: Економічна діяльність

15 Куліш Ганна Петрівна 

Дисципліни, які викладає:

 1. Фінансовий аналіз
 2. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 4. Фінансовий менеджмент

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

23 роки
доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Управління фінансовою діяльністю

16 Філоненко Юрій Миколайович

Дисципліни, які викладає:

 1. Регіональна економіка
 2. Міжнародна економіка
 3. Деражавне та регіональне управління
 4. Основи галузевої економіки
 5. Правила дорожнього руху

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:
27 років

доц. к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:
17 Драчук Любов Іванівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Українська мова
 2. Іноземна мова
 3. Основи наукових досліджень
 4. Основи професійної етики
 5. Інвалідність і суспільство

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

40 років

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

18 Городецька Маргарита Олексіївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Політична економія
 2. Економічна теорія (мікро-, макроекономіка)
 3. Макроекономіка
 4. Маркетинг
 5. Інвестування
 6. Маркетингова цінова політика
 7. Аналіз інвестиційних проектів
 8. Бюджетна система
 9. Інвестування
 10. Управління якістю

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

34 роки

доц. к.ек.н.

Сфера наукових інтересів:

19 Шовкун Тетяна Миколаївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Екологія та екологічна етика
 2. Основи рекламного маркетингу
 3. Планування, організація та технологія управління
 4. Економіка підприємства
 5. Історія економіки та економічної думки
 6. Рекламна діяльність підприємства
 7. Документаційне забезпечення управління
 8. Організація обслуговування відвідувачів
 9. Україна в контексті світового ринку
 10. Основи трудового законодавства
 11. Правове регулювання господарської діяльності
 12. Філософія

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

понад 30 років

 

к.геогр.н.

Сфера наукових інтересів:

20 Цюцюпа Світлана Віталіївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Страхування та страхові послуги
 2. Страхування
 3. Соціальне страхування
 4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 5. Психологія
 6. Менеджмент
 7. Банківські операції
 8. Самоменеджмент
 9. Адміністративний менеджмент
 10. Міжнародні стандарти менеджменту
 11. Менеджмент у соціальній сфері
 12. Стратегічне управління
 13. Інформаційний менеджмент
 14. Операційний менеджмент
 15. Організація праці менеджера

 

старший викладач

Досвід роботи:

3 роки

к.ек.н.

Сфера наукових інтересів:

21 Григорук Наталія Василівна

Дисципліни, які викладає:

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: