Аль-Тмейзі Аліна Юріївна

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри, заступник директора Інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Досвід роботи: 23 роки.

Біографія

Народилася 26 липня 1977 року в місті Києві.

У 1984-1994 роках навчалася в середній загальноосвітній школі №110 ім. К. Гапоненка м. Києва.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1994 році вступила до Національного технічного університету України «КПІ», на факультет електроніки, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», який закінчила у 2000 році, здобувши кваліфікацію інженера з телекомунікацій.

З 13.12.04 по 15.07.07 року навчалась в УАІМВ МАУП за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» іотримала другу вищу освіту та здобула диплом магістра менеджменту ЗЕД (із відзнакою).

Відомості про захист дисертацій

З 05.10.11 була здобувачем в Інституті світової економіки і міжнародних відносин. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 12 грудня 2012 року.

Викладає дисципліни

  • Товарознавство непродовольчих товарів
  • Товарознавство продовольчих товарів
  • Управління якістю
  • Комерційна діяльність
  • Комерційне товарознавство

Основні етапи трудової діяльності

Одночасно з навчанням в інституті з 1 вересня 1994 року по 21 січня 1997 року працювала в ТОВ «Люпін» на посаді секретаря-референта.

З 15.02.99 по 21.12.99 року працювала в страховій компанії «АСКА. Київ-центральна» на посаді страхового консультанта в Управлінні страхування майна.

З 14.10.03 по 15.08.04 працювала в МАУП на посаді фахівця департаменту обліку студентського контингенту.

З 16.08.04 по 12.10.05 р. працювала в МАУП на посаді провідного фахівця факультету стаціонарної форми навчання Україно-Арабського інституту міжнародних відносин (УАІМВ).

З 13.10.05 по 04.09.09 року працювала в МАУП на посаді заступника декана факультету заочних фор навчання УАІМВ.

З 23.10.07 по 04.09.09 року працювала в МАУП за сумісництвом викладачем кафедри менеджменту ЗЕД УАІМВ.

З 05.09.10 по 05.04.12 року працювала в КУТЕП на посаді заступника декана факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу.

З 05.09.10 по 27.06.12 працювала в КУТЕП на посаді старшого викладача кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства.

З 01.07.12 по 31.07.08.12 року працювала в ТОВ «Індустрія техногруп» на посаді спеціаліста відділу ЗЕД.

З 09.10.12 працювала в МАУП на посаді доцента кафедри менеджменту ЗЕД.

З 01.02 13 по 26.10.16 року працювала на посадах заступника завідувача кафедри та завідувача кафедри рекламного та виставкового бізнесу ВНЗ «Інститут реклами».

З 01.11.16 по 17.10.17 року працювала у ВНЗ НУХТ доцентом кафедри міжнародної економіки.

Основні наукові праці

1. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160.

2. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40.

3. Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом. Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72.

4. Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційнійсфері. Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – С. 35-40.

5. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2014. – С. 5-7.

6. Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2015. – С. 5-7.

7. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39.

8. Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56.

9. Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами, 2016. – С.65-68.

10. Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією. Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40.

11. Економічне співробітництво між Україною та Канадою. Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017.

12. Сучасні освітні системи Африки. Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва наукової праці Характер роботи Вихідні дані Обсяг, (стор.) Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Авіаційний комплекс України та його вплив на якість транспортних послуг друк Наукові праці МАУП. – 2008. – Вип. 3(19). – С. 88-92. (Фахове видання) 5
2. Стан та перспективи розвитку «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» друк Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць Вип. 19.- К.: НАУ, 2008. – С. 213-220. (Фахове видання) 8
3. Впровадження міжнародного досвіду для розвитку українських авіакомпаній друк Наукові праці МАУП. – 2009. – Вип. 2(21). – С. 75-79. (Фахове видання) 5
4. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень друк Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160. (Фахове видання) 6
5. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів друк Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40. (Фахове видання) 6
6. Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційнійсфері друк Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – С. 35-40. (Фахове видання) 6
7. Проблеми та перспективи економічного розвитку авіатранспортного комплексу України друк Наукова конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції», – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 86-88. 3
8. Авіатранспортний комплекс України як фактор інтегрування у світовий економічний простір друк III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2007. – С. 109-110. 2
9. Процеси міжгалузевого кооперування авіаційного бізнесу і туристичної індустрії в умовах глобалізації друк VI Всеукраїнська наук.-практ. конференція молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2010. – С. 42-43. 2
10. Вплив кризи євро на інфраструктуру України, авіаційна галузь окремо друк Криза євро або втрачена парадигма: круглий стіл, – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2011. – С. 40-42. 3
11. Ефективність функціонування аеропортів в системі світових інтеграційних процесів друк Матеріали XI аспірантських читань «Туризм і культура: питанняв заємозв’язку», – К.: КУТЕП, 2011. – С. 27-30. 4
12. Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом друк Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72. 4
13. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2014. – С. 5-7. 3
14. Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2015. – С. 5-7. 3
15. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій друк Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39. 4
16. Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56. 3
17. Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами, 2016. – С.65-68 3
18. Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією друк Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40. 8
19. Економічне співробітництво між Україною та Канадою друк Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. 4
20. Сучасні освітні системи Африки друк Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9. 4
21. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8 Мініч І.М.
22. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
23. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 6 с. 6
24. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 22 с. 22
25. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8
26. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
27. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчальногопроцесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 7 с. 7
28. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно- модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 23 с. 23
29. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 20 с. 20
30. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с. 18
31. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Методичн вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050401 «Туризм», спеціалізація «Готельне господарство»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с. 18
32. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 48 с. 48
33. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 48 с. 48
34. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент реклами»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44 с. 44
35. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44с. 44
36. Навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
37. Навчальна програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
38. Навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 28. 28
39. Навчальна программа дисципліни «Макроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
40. Навчальна программа дисципліни «Економіка підприємства» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
41. Навчальна программа дисципліни «Міжнародна економіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
42. Навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
43. Навчальна программа дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
44. Навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
45. Робоча навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 27. 27
46. Робоча навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
47. Робоча навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 38. 38
48. Робоча навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 31. 31
49. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
50. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
51. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 28. 28
52. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Макроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
53. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
54. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародна економіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
55. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
56. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
57. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
58. Навчальна программа дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 14 с. 14
59. Робоча навчальна программа дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 22 с. 22
60. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 15 с. 15
61. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
62. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
63. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Глобальна економіка» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2017 – 41 с. 41
64. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Глобальна економіка» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 14 с. 14
65. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Зовнішня політика України» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
66. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
67. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2017 – 29 с. 29
68. Методичнірекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародний ринок праці» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 11 с. 11
69. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародні організації» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 12 с. 12
70. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Сучасні тенденції світової політики» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
71. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» з дисципліни «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 13 с. 13