Аль-Тмейзі Аліна Юріївна

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри, заступник директора Інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Досвід роботи: 23 роки.

Біографія

Народилася 26 липня 1977 року в місті Києві.

У 1984-1994 роках навчалася в середній загальноосвітній школі №110 ім. К. Гапоненка м. Києва.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1994 році вступила до Національного технічного університету України «КПІ», на факультет електроніки, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», який закінчила у 2000 році, здобувши кваліфікацію інженера з телекомунікацій.

З 13.12.04 по 15.07.07 року навчалась в УАІМВ МАУП за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» іотримала другу вищу освіту та здобула диплом магістра менеджменту ЗЕД (із відзнакою).

Відомості про захист дисертацій

З 05.10.11 була здобувачем в Інституті світової економіки і міжнародних відносин. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 12 грудня 2012 року.

Викладає дисципліни

  1. Товарознавство непродовольчих товарів
  2. Товарознавство продовольчих товарів
  3. Управління якістю
  4. Комерційна діяльність
  5. Комерційне товарознавство
  6. Маркетингова діяльність підприємства
  7. Маркетинг послуг

Основні етапи трудової діяльності

Одночасно з навчанням в інституті з 1 вересня 1994 року по 21 січня 1997 року працювала в ТОВ «Люпін» на посаді секретаря-референта.

З 15.02.99 по 21.12.99 року працювала в страховій компанії «АСКА. Київ-центральна» на посаді страхового консультанта в Управлінні страхування майна.

З 14.10.03 по 15.08.04 працювала в МАУП на посаді фахівця департаменту обліку студентського контингенту.

З 16.08.04 по 12.10.05 р. працювала в МАУП на посаді провідного фахівця факультету стаціонарної форми навчання Україно-Арабського інституту міжнародних відносин (УАІМВ).

З 13.10.05 по 04.09.09 року працювала в МАУП на посаді заступника декана факультету заочних фор навчання УАІМВ.

З 23.10.07 по 04.09.09 року працювала в МАУП за сумісництвом викладачем кафедри менеджменту ЗЕД УАІМВ.

З 05.09.10 по 05.04.12 року працювала в КУТЕП на посаді заступника декана факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу.

З 05.09.10 по 27.06.12 працювала в КУТЕП на посаді старшого викладача кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства.

З 01.07.12 по 31.07.08.12 року працювала в ТОВ «Індустрія техногруп» на посаді спеціаліста відділу ЗЕД.

З 09.10.12 працювала в МАУП на посаді доцента кафедри менеджменту ЗЕД.

З 01.02 13 по 26.10.16 року працювала на посадах заступника завідувача кафедри та завідувача кафедри рекламного та виставкового бізнесу ВНЗ «Інститут реклами».

З 01.11.16 по 17.10.17 року працювала у ВНЗ НУХТ доцентом кафедри міжнародної економіки.

Основні наукові праці

1. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160.

2. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40.

3. Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом. Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72.

4. Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційнійсфері. Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – С. 35-40.

5. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2014. – С. 5-7.

6. Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2015. – С. 5-7.

7. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39.

8. Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56.

9. Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами, 2016. – С.65-68.

10. Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією. Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40.

11. Економічне співробітництво між Україною та Канадою. Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017.

12. Сучасні освітні системи Африки. Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва наукової праці Характер роботи Вихідні дані Обсяг, (стор.) Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Авіаційний комплекс України та його вплив на якість транспортних послуг друк Наукові праці МАУП. – 2008. – Вип. 3(19). – С. 88-92. (Фахове видання) 5
2. Стан та перспективи розвитку «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» друк Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць Вип. 19.- К.: НАУ, 2008. – С. 213-220. (Фахове видання) 8
3. Впровадження міжнародного досвіду для розвитку українських авіакомпаній друк Наукові праці МАУП. – 2009. – Вип. 2(21). – С. 75-79. (Фахове видання) 5
4. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень друк Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160. (Фахове видання) 6
5. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів друк Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40. (Фахове видання) 6
6. Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційнійсфері друк Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – С. 35-40. (Фахове видання) 6
7. Проблеми та перспективи економічного розвитку авіатранспортного комплексу України друк Наукова конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції», – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 86-88. 3
8. Авіатранспортний комплекс України як фактор інтегрування у світовий економічний простір друк III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2007. – С. 109-110. 2
9. Процеси міжгалузевого кооперування авіаційного бізнесу і туристичної індустрії в умовах глобалізації друк VI Всеукраїнська наук.-практ. конференція молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2010. – С. 42-43. 2
10. Вплив кризи євро на інфраструктуру України, авіаційна галузь окремо друк Криза євро або втрачена парадигма: круглий стіл, – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2011. – С. 40-42. 3
11. Ефективність функціонування аеропортів в системі світових інтеграційних процесів друк Матеріали XI аспірантських читань «Туризм і культура: питанняв заємозв’язку», – К.: КУТЕП, 2011. – С. 27-30. 4
12. Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом друк Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72. 4
13. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2014. – С. 5-7. 3
14. Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2015. – С. 5-7. 3
15. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій друк Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39. 4
16. Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56. 3
17. Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах друк Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами, 2016. – С.65-68 3
18. Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією друк Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40. 8
19. Економічне співробітництво між Україною та Канадою друк Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. 4
20. Сучасні освітні системи Африки друк Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9. 4
21. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8 Мініч І.М.
22. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
23. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 6 с. 6
24. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 22 с. 22
25. Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8
26. Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
27. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчальногопроцесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 7 с. 7
28. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно- модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 23 с. 23
29. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 20 с. 20
30. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с. 18
31. Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Методичн вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050401 «Туризм», спеціалізація «Готельне господарство»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с. 18
32. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 48 с. 48
33. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 48 с. 48
34. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент реклами»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44 с. 44
35. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44с. 44
36. Навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
37. Навчальна програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
38. Навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 28. 28
39. Навчальна программа дисципліни «Макроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
40. Навчальна программа дисципліни «Економіка підприємства» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
41. Навчальна программа дисципліни «Міжнародна економіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
42. Навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
43. Навчальна программа дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
44. Навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
45. Робоча навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 27. 27
46. Робоча навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
47. Робоча навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 38. 38
48. Робоча навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 31. 31
49. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
50. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
51. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 28. 28
52. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Макроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
53. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
54. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародна економіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
55. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
56. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24. 24
57. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
58. Навчальна программа дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 14 с. 14
59. Робоча навчальна программа дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 22 с. 22
60. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами, 2015.- 15 с. 15
61. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра друк Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
62. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи друк Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
63. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Глобальна економіка» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2017 – 41 с. 41
64. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Глобальна економіка» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 14 с. 14
65. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Зовнішня політика України» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
66. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
67. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2017 – 29 с. 29
68. Методичнірекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародний ринок праці» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 11 с. 11
69. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» з дисципліни «Міжнародні організації» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 12 с. 12
70. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» з дисципліни «Сучасні тенденції світової політики» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 15 с. 15
71. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» з дисципліни «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України» Електронний ресурс К.: НУХТ, 2016 – 13 с. 13