Городецька Маргарита Олексіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання: Відмінник освіти України (2005).

Досвід роботи: 34 роки

Біографія

Народилася 6 жовтня 1962 року в с. Подвірне Новоселицького району Чернівецької області.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1979 році вступила до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на факультет економіки, спеціальність “Політична економія”, який закінчила у 1984 році, здобувши кваліфікацію «економіст, викладач політичної економії; політична економія».

Відомості про захист дисертацій

З листопада 1986 року по листопад 1989 року була аспіранткою Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01.

Викладає дисципліни

  1. Політична економія
  2. Економічна теорія (мікро-, макроекономіка)
  3. Макроекономіка
  4. Маркетинг
  5. Інвестування
  6. Маркетингова цінова політика
  7. Аналіз інвестиційних проектів
  8. Бюджетна система
  9. Інвестування
  10. Управління якістю

Основні етапи педагогічної діяльності

З серпня 1984 року по листопад 1986 року працювала в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті на посаді лаборанта.

З грудня 1989 року по серпень 1998 року працювала в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті на посаді асистента кафедри історії КПРС і політекономії, старшого викладача кафедри політичної історії і політекономії, доцента кафедри політичної історії і політекономії.

З вересня 1998 року по вересень 2003 року працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри економічної теорії та політології.

З листопада 2003 року по грудень 2004 року працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді завідувача кафедри економічної теорії та політології.

З грудня 2004 року по жовтень 2014 року працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді завідувача кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики.

З листопада 2014 року по квітень 2017 року працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри економічної теорії та соціально-економічних наук.

З квітня 2017 року працює в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри математики ти економіки.

Перелік наукових праць

1. Городецька М.О. Анализ модели поведения потребителя: микроэкономический и маркетинговый подход // Сборник научных трудов Телавского государственного университета, Грузия. – 2016. – С. 26-37.

2. Городецька М.О. Організаційні аспекти маркетингових досліджень // Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: у 3-х ч. – 4.2. / 36. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 82-83.

3. Городецька М.О. Особливості мікроекономічного моделювання / М. О. Городецька, С. О. Дворська // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2016. – № 2 (30). – С. 7-8.

4. Городецька М.О. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навчально-методичний посібник для студентів ОКР «магістр» [Електронний ресурс] / М. О. Городецька. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2016. – 52 с.

5. Городецька М.О. Розвиток концепції економічної політики / М. О. Городецька // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2015. – № 2 (27). – С. 13-15.

6. Городецька М.О. Концептуальні основи політичної реклами / М. О. Городецька // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. філософії та соц.-ек. наук / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск X. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2015. – С. 7-10.

7. Городецька М.О. Постіндустріальна перспектива України / М. О. Городецька // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – К., 2015. – № 3 (28). – С. 29-32.

8. Городецька М.О. Формування ринку праці та професійна самовизначеність випускників ВНЗ в українському суспільстві, що трансформується / М. О. Городецька // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск IX. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2014. – С. 3-8.

9. Городецька М.О. Інноваційний характер структурної перебудови української економіки / Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 134-137.

10. Городецька М.О. Причини і наслідки доларизації економіки України / М. О. Городецька // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2013. – № 2 (21). – С. 13-14.

11. Городецька М.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економічної теорії / М. О. Городецька. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – 23 с.

12. Городецька М.О. Інформаційно-технологічний спосіб виробництва як стратегічний напрямок економічного розвитку України / Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства / зб. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 158-162.

13. Городецька М.О. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навчально- методичний посібник для студентів ОКР «спеціаліст» / М. О. Городецька. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – 39 с.

14. Городецька М.О. Теорія ігор в економічному аналізі / М. О. Городецька, Г. С. Харченко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VIII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – С. 51-59.

15. Городецька М.О. Зростання в аграрному секторі України: суперечливість досягнутих результатів / М. О. Городецька, К. Ю. Рижкова // Перспективи розвитку аграрної вищої освіти України очима молодих науковців / зб. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 248-251.

16. Городецька М.О. Економічна поведінка особистості: мікроекономічний аспект аналізу / М. О. Городецька, Н. М. Січкар // Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України / зб. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 389-394.

17. Городецька М.О. Розвиток різноманітних форм господарювання в сільському господарстві України / М. О. Городецька, Є. О. Кузьменко // Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України / зб. наук. праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 198-203.

18. Городецька М.О. Державна інноваційна політика як основа формування сучасного конкурентоспроможного агропромислового виробництва / М. О. Городецька, В. І. Гринь // Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України / зб. наук, праць / наук. ред. B. C. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 162-166.

19. Городецька М.О. Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку / М. О. Городецька / Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 4-5.

20. Городецька М.О. Економічна політика України: чи захищає вона права і свободи пересічного українця / М. О. Городецька // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2012. – С. 103-118.