Драчук Любов Іванівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання: Відмінник освіти України (2005 рік).

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Народилася 1 листопада 1955 року в с. Кучинівка Щорського району Черніговської області.

З вересня 1962 року до липня 1972 року навчалась у Кучинівській середній школі, де одержала атестат про середню освіту.

Відомості про вищу освіту

У 1973 році вступила до Ніжинського державного педагогічного інституту ім. Гоголя на факультет філології, спеціальність «Російська мова та література», який закінчила у 1978 році, здобувши кваліфікацію вчителя російської мови та літератури.

Відомості про захист дисертацій

З 1996 р. по 1999 р. була аспіранткою Ніжинського державного педагогічного інституту ім. Гоголя. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю « Методика викладання української мови та літератури» в 2000 році.

Викладає дисципліни

  1. Українська мова
  2. Іноземна мова
  3. Основи наукових досліджень
  4. Основи професійної етики
  5. Інвалідність і суспільство

Основні етапи трудової діяльності

З 1978 р. по 1979 р. працювала у Ніжинській середній школі №10 вихователем групи продовженого дня.

З 1980 р. по 1987 р. працювала в Ніжинській міській централізованій бібліотеці на посаді бібліотекаря.

З 1987 р. по 1989 р. працювала в Ніжинському СПТУ №2 на посаді вчителя.

З 1989 р. по 2000 р. працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента кафедри методики викладання української мови та літератури .

З 2000 р по 2004 р. працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри методики викладання української мови та літератури.

З 2004 р. по 2008 р. працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді завідувача кафедри методики викладання української мови та літератури.

З 2009 р. по 2017 р. працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу.

Перелік наукових праць

Методичні ідеї Тетяни Федорівни та Федора Федоровича Бугайків 0.1 др.ар. Наукові записки НДУ. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2009. – № 1. – С. 46-48
Формування морально-етичних якостей учнів засобами літератури 0.5 др.ар. Язык и социум. – Минск, 2009. – С. 16-20
Образ людини у фресках Джотто де Бондоне 0.1 др.ар. Методика. Досвід. Пошук. – Ніжин, 2009. – № 7. – С. 225-227
Характер людини в епоху італійського Відродження 0.1 др.ар. Вісник. – Київський інститут бізнесу і технології. – К.: Вид. КУБІТ, 2009.
Світоглядні парадигми у формуванні професійних навичок студентів засобами літератури 0.1 др.ар. Ніжин, 2009. – С. 55-57
Виразне читання як активний метод аналізу художнього твору в єдності змісту і форми 0.3 др.ар. Сб. научных трудов. “Текст. Язык. Человек”. – Мозырь, 2009. – С. 185-187.
Художній образ романського і готичного соборів 0,4 др.ар. Наш дім. – № 1. – Ніжин, 2010. – С. 31-32.
Нравственное воспитание школьников в процессе изучения литературы 0,4 др.ар. Зб. наук. праць Телавського держуніверситету ім. Якоба Гогебашвілі. – Грузія, 2010. -№1. – С. 96.
Театр епохи Середньовіччя у Європі 0,6 др.ар. Вісник. – Вип. 2(9). – К.: Вид-во КІБІТ, 2010.
Божественне і людське у фресках Джотто ді Бондоне 0.3 др.ар. Київський інститут бізнесу та технологій: Вісник. № 1 (14), К., 2011.-С. 105-107.
Проблема становлення театрального мистецтва та їх висвітлення в наукових періодичних виданнях 0.5 др.ар. Література та культура Полісся. – Вип. 66. – Ніжин, 2011. – С. 349-357.
Инновационные технологии в процессе изучения литературы 0.5 др.ар. Наукові записки НДУ. – Серія Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – С. 67-72.
Культурологічний аспект вивчення літератури 0.3 др.ар. Зб. наук. праць: Актуальні проблеми суспільствознавства. – Вип.7. – Ніжин, 2012. – С. 37-42.
Проблема становлення театрального искусства и их освещение в научных периодических изданиях (на материале сб. «Литература и культура Полесья») 0.5 др.ар. Талевский государственный ун-т. – Вып. №2.
Метод, рекоменд. для студ. денної форми навч. філолог. ф-ту та ф-ту культури і мистецтв «Методика викладання художньої культури» 1.8 др.ар. Ніжин: Вид-во НДУ, 2012. (електронний варіант)
Використання творів мистецтва на уроках зарубіжної літератури (на матеріалі вивчення 0.3 др.ар. 36 .наук.праць: Актуальні проблеми
творчості М.Гоголя) суспільствознавства. – Вип.8. – Ніжин, 2013. – С. 85-91.
Інноваційні технології у процесі вивчення культурологічних дисциплін 0.3 др.ар. Вісник. – К.: КІБІТ, 2013.
До питання розвитку театрального мистецтва Чернігівщини на сторінках видання «Література та культура Полісся» 0.5 др.ар. Література та культура Полісся. – Вип. 74. – Ніжин, 2013. – С. 272-279.
К вопросу развития театрального искусства Черниговщины (Грузия) 0.5 др.ар. Талевский государственный ун-т. – Вып. № 2.
Педпрактика: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання 1.7 др..ар. Ніжин, 2014. – 250 с.
Символіка кольорів у різних культурах (матеріали до занять з художньої культури) 0.4 др.ар. Актуальні проблеми суспільствознавства. – НДУ імені Миколи Гоголя. – Вип. 9, 2014.
Виховання ціннісних орієнтацій учнів на традиціях українського народу відображених у творах Т. Шевченка 1.6 др.ар. Ніжин: “Наш дім”, 2015. – С. 7-10.
Проблеми морально-етичного виховання засобами мистецтва слова 0.7 др.ар. К.: КІБІТ. – Вісник, 2015.
Проблеми морально-етичного виховання учнів у процесі вивчення літератури 1.1 др.ар. “Наш дім”. – Ніжин, 2015. – С. 11-14.
Проблема регионального развития культуры на страницах научного сборника “Литература и культура Полесья” 1.2 др.ар. Талевский государственный ун-т, 2015.
Історичний живопис В.М. Васнецова 0. 6 др.ар. Актуальні проблеми суспільствознавства. – НДУ імені Миколи Гоголя, 2016.
Нравственное воспитание школьников в процессе изучения литературы (на материале творчества Михаила Стельмаха) 0.7 др.ар. Талевский государственный ун-т, 2016.