Комарівська Наталія Миколаївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Досвід роботи:11 років

Біографія

Народилася 12 травня 1981 року в місті Вінниця.

Відомості про вищу освіту

У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» і здобувши кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2014 році закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» і здобувши кваліфікацію магістра державного управління.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2014-2017 роках навчалася в аспірантурі ЛРІДУ НАДУ.

Основні етапи діяльності

У 2007-2011, 2014 рр. працювала в Головному управлінні Державного казначейства України у Вінницькій області на посадах  провідного спеціаліста та головного казначея.

У 2014 р. працювала в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві на посаді головного казначея відділу обслуговування загального фонду.

Викладає дисципліни:

 1. Банківські операції
 2. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 3. Документаційне забезпечення управління
 4. Організація обслуговування відвідувачів
 5. Основи галузевої економіки і підприємництва
 6. Організація та технологія торговельних процесів

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Комарівська Н.М. Значення агрохолдингів для реалізації агропромислового комплексу України / Н. Комарівська // Держава та регіони [Текст]: зб.наук. пр. / редкол.: В.А. Ільяшенко (голов.ред.) [та ін.]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. –Вип. 1. – С. 86-92.
 2. Комаровская Н.Н. Государственное регулирование деятельности агрохолдингов в Европейском Союзе / Н. Комаровская // Публичное управление [Текст]: науч. журн. / редкол.: Арсен Локян (глав.ред) [и др.]. – Республика Армения: 2016.–Вип. 1. – С. 19-27.
 3. Комаровская Н.Н. Зарубежный опыт формирования моделей и систем государственного регулирования деятельности агрохолдингов / Н. Комаровская // Новая Экономика [Текст]: науч. журн. / редкол.: С.А. Шиптенко (глав.ред) [и др.]. – Республика Беларусь. Минск, – Вип. 1 (67). – С. 126-137.
 4. Комарівська Н.М. Організаційно-економічниймеханізмрозвиткупідприємств холдингового типу в аграрнійгалузіУкраїни / Н. Комарівська // Публічнеуправління та митнеадміністрування [Текст]: наук. зб. / редкол.: JI.M. Івашова (голов.ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ: Університетмитноїсправи та фінансів, 2016. – Вип. 1(14). – С. 65-76.
 5. Комарівська Н.М. ДержавнаполітикаучастіУкраїни у забезпеченнісвітового ринку сільськогосподарськоюпродукцією / Н. Комарівська // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. / редкол.: В.С. Загорський (голов.ред.) [та ін.]. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. – 2017. – Вип. 3(52). – С.288-299. – [Індексується у міжнароднійнаукометричнійбазіIndexCopernicus].
 6. Комарівська Н.М. Методи державного регулюваннядіяльностіаграрниххолдингів в Україні / Н. Комарівська // Демократичневрядування: Електронний наук.вісн. ЛРІДУ НАДУ. – 2017. – Вип. 20. Електронневидання.
 7. Комарівська Н.М. Стимулюванняраціональноговикористання та охорони земель сільськогосподарськогопризначенняаграрними холдингами в Україні / Н. Комарівська // Актуальніпроблеми державного управління: зб. наук. пр. / редкол. : Л.О. Белова (голов.ред.) [та ін.]. – Харків: ХарРІ НАДУ, 2017. – Вип. 2(52). – С.66-73.