Кондукоцова Неля Валеріївна

Кафедра менеджменту

Посада: старший викладач

Біографія

Народилася 24 грудня 1979 року. У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки та менеджменту, за спеціальністю «Економіка і підприємництво» / «Міжнародна економіка» / Програма «Управління міжнародним бізнесом» та здобула кваліфікацію магістр з управління міжнародним бізнесом.

Аспірант Науково-дослідного економічного інституту / Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

Основні етапи педагогічної діяльності:

– асистент кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету;

– асистент кафедри економіки Національного транспортного університету;

– старший викладач Центру дистанційного навчання Українсько-американського гуманітарного інституту “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні.

Сфера наукових інтересів:

економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки.

Основні навчальні дисципліни:

 1. Менеджмент
 2. Теорія організації
 3. Управління інноваціями
 4. Адміністративний менеджмент
 5. Управління якістю
 6. Теорія організації
 7. Державне та регіональне управління
 8. Управління природокористуванням
 9. Маркетингові дослідження
 10. Ціноутворення
 11. Інвестиційний менеджмент
 12. Управління персоналом

Перелік наукових праць:

1. Сучасна економічна політика в України // Галицький економічний вісник, 2008. – № 6 (21). – С. 3-8.

2. Якісний розвиток реального сектору як стале джерело втримання інфляції // Економіка України: стратегічне планування / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2008. – С. 276-280.

3. Теоретичні засади аналізу економічної політики // Матеріали першої науково-практичної конференції молодих учених «Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи» / за ред. Р. М. Рогатинського, З. В. Гуцайлюка та інш. – Т.: ТДТУ, 2008. – С. 24-25;

4. Проблемні аспекти конкурентоспроможності реального сектора економіки // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / за рец. О. М. Тищенко та інш. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 133-136.

5. Прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – Ч. 1 – С. 173-177.

6. Реструктуризация как возможный метод повышения конкурентоспособности реального сектора экономики // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет, 2009. – №1 (79). – С. 36-42.