Кондукоцова Неля Валеріївна

Кафедра менеджменту

Посада: старший викладач

Біографія

Народилася 24 грудня 1979 року. У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки та менеджменту, за спеціальністю «Економіка і підприємництво» / «Міжнародна економіка» / Програма «Управління міжнародним бізнесом» та здобула кваліфікацію магістр з управління міжнародним бізнесом.

Аспірант Науково-дослідного економічного інституту / Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

Основні етапи педагогічної діяльності:

– асистент кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету;

– асистент кафедри економіки Національного транспортного університету;

– старший викладач Центру дистанційного навчання Українсько-американського гуманітарного інституту “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні.

Сфера наукових інтересів:

економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки.

Основні навчальні дисципліни:

1. Менеджмент

2. Теорія організації

3. Управління інноваціями

Перелік наукових праць:

1. Сучасна економічна політика в України // Галицький економічний вісник, 2008. – № 6 (21). – С. 3-8.

2. Якісний розвиток реального сектору як стале джерело втримання інфляції // Економіка України: стратегічне планування / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2008. – С. 276-280.

3. Теоретичні засади аналізу економічної політики // Матеріали першої науково-практичної конференції молодих учених «Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи» / за ред. Р. М. Рогатинського, З. В. Гуцайлюка та інш. – Т.: ТДТУ, 2008. – С. 24-25;

4. Проблемні аспекти конкурентоспроможності реального сектора економіки // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / за рец. О. М. Тищенко та інш. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 133-136.

5. Прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – Ч. 1 – С. 173-177.

6. Реструктуризация как возможный метод повышения конкурентоспособности реального сектора экономики // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет, 2009. – №1 (79). – С. 36-42.