Концева Валентина Володимирівна

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання: Почесний автотранспортник України, відмінник освіти України.

Досвід роботи: 35 років

Біографія

Народилася 18 лютого 1960 року в місті Бровари Київської області.

Відомості про вищу освіту

У 1977 році вступила до Київського автомобільно-дорожного інституту., який закінчила у 1982 році за спеціальністю “Економіка і організація автомобільного транспорту”.

Відомості про захист дисертацій

У 1985 році вступила до аспірантури КАДІ, яку закінчила у 1988 році.

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 1994 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та підприємництва КАДІ.

Основні етапи трудової діяльності

З 1982 по 1985 рік працювала економістом на АТП.

У 1988 році зарахована асистентом на кафедру організації та управління.

З 2006 по 2015 рік працювала доцентом кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного транспортного університету.

З 2015 року по теперішній час – професор цієї ж кафедри.