Москаленко Катерина Сергіївна

/Files/images/vikladach/МоскаленкоКС.jpgКафедра маркетингу

Посада: старший викладач

Штатн/сумісн.: штатн.

Стаж педагогічної роботи: більше 12 років

Біографія

У 2004 році закінчила Нацiональний унiверситет харчових технологiй, за спецiальнiстю «Маркетинг»

З 2004 р. до 2007 р. навчалась в аспірантурі ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

В період 2002-2012 рр. Працювала маркетологом в компанiях ЮКОН, ФОРТ, в тому числi начальником вiддiлу маркетингу.

В період 2005-2017 рр. Працювала старшим викладачем кафедри маркетингу ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Підвищення кваліфікації

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/000889-16, програма «Маркетинг», 16.12.2016.

Сфера наукових інтересів

  1. Дослiдження iнтенсивностi конкуренцiї
  2. Iнтегрованi маркетинговi комунiкацiї
  3. Маркетинг послуг

Основні навчальні курси, які викладає

  1. Маркетинг
  2. Маркетингові дослідження
  3. Маркетингове ціноутворення
  4. Інформаційні технології в комерційній діяльності
  5. Маркетингова товарна політика
  6. Управління якістю

Організація науково-дослідної роботи студентів

Керівництво курсовим проектуванням. Підготовка студентів-старшокурсників до участі у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, олімпіадах за спеціальністю.

Контактні дані: katya.dynina@gmail.com

Наукові публікації за 2011- 2017 роки

2015
Навчальний посібник:

1. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая (колектив авторів). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – 606 с. Гриф МОНУ. Лист № 14/18-Г-1904 від 17.07.08

2011
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Москаленко К.С. Вплив конкуренцiї на формування рацiональної асортиментної полiтики торговельного пiдприємства // Економiчна стратегiя I перспективи розвитку сфери тогiвлi та послуг: зб.наук.пр./ Харк.держ.ун-т харчування та торгiвлi; [редкол.: О.I. Черевко (вiдпов.рнд.) та iн.]. – Харкiв, 2011. – Вип 1 (13). – с. 348-353