Нестеренко Світлана Сергіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: директор Інституту економіки та менеджменту, завідувач кафедри

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 9 років

Біографія

Народилася 21 березня 1985 року.

У 2007 р. закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримала кваліфікацію «магістр з обліку та аудиту».

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність управління оборотним капіталом підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистила 12 березня 2012 року

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

асистент кафедри обліку і аудиту, старший викладач кафедри обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і аудиту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2013 року – завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін за сумісництвом.

Основне місце роботи по теперішній час – директор Інституту економіки та менеджменту.

Веде основні навчальні курси

  1. Бухгалтерський облік
  2. Фінансовий облік І
  3. Фінансовий облік ІІ
  4. Звітність підприємств
  5. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Основи фінансового менеджменту. Розділ «Управління грошовими потоками» : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» навчальний посібник К.: Університет «Україна», 2014. – С. 75-144. Пішеніна Т.І., Коротєєва А.В., Рудюк Л.В.
2 Якість продукції та послуг підприємств ресторанного бізнесу монографія The New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects, 2015 р. Кутліна І.Ю.
3 Медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства монографія The New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects, 2015 р. Кутліна І.Ю.
4 Поява та розвиток дистанційної торгівлі тези Економіка, фінанси, право. – 2015. – №7/1. – С. 31-34. Володько Ю.О
5 Вплив розіграшів на підвищення продажів за каталогами тези Економіка і фінанси. – №4. – 2015. – С. 42-49. Володько Ю.О.
6 Порівняльний аспект нормативного регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності. стаття Нестеренко С.С. Порівняльний аспект нормативного регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності. / С.С. Нестеренко // Журнал Ефективна економіка, 2014 р. (фахове видання)
7 Теоретичні і практичні аспекти просування туристичних послуг на ринку України тези Нестеренко С.С. Теоретичні і практичні аспекти просування туристичних послуг на ринку України / С.С. Нестеренко // Материалы VIII Рождественських имиджелогических чтениях и первой международной конференции «Корпоративный и персональний имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», 2014 р.
8 Организация бюджетирования на предпритиях газодобывающей отрасти как инструмент оптимизации производственных расходов тези Зборник материалов конференции «IV cekcия. Ỷзбекистонда аграр соҳани молиялаштиришда хорижий инвестициялар ва инноцион фаолиятни рағбатлантириш муоммолари ва у ларнинг ечимлари». – 2014. – С. 171-178.
9 Сутність та місце реклами в комунікаційній діяльності підприємства тези Збірник матеріалів конференції // The VII International Academic Congress ” Innovation in the Modern World”, Sydney, Australia, 18-20 May 2015. Scopus Кутліна І.Ю.
10 Особливості комплексу маркетингу компанії на ринку нерухомості тези Збірник матеріалів конференції // The XIV International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern World”, Oxford, UK, 23-25 May 2015. Scopus Кутліна І.Ю.
11 Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій тези Збірник матеріалів конференції // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – 2015. – №1(17). Scopus Кутліна І.Ю.
12 Дослідження автомобільного ринку України тези Збірник матеріалів конференції // Yale Journal of Science and Education. – 2015. – №1 (16). Scopus Кутліна І.Ю.
13 Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science “Topical Researches of the World Science” (June 20 – 21, 2015, Dubai, UAE). Scopus Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І
14 Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science “Topical Researches of the World Science” (July 18 – 19, 2015, Ajman, UAE). – Р. 69-74. Кутліна І.Ю.
15 Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science “New Opportunities in the World Science” (August 22 – 23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – Р.96-100. Кутліна І.Ю.
16 Контроль та аудит маркетингової діяльності на підприємстві тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция London Review of Education and Science, “Imperial College Press”. – 2015. – № 2(18). – P.325-333 Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І
17 Участь осіб з інвалідністю в культурному житті, проведені дозвілля і відпочинку доповідь Національна науково-практична конференція «Забезпечення культурних та дозвіллєвих потреб інвалідів у закладах, підприємствах та організаціях системи Міністерства культури України 2015 р.
18 Особливості податкової системи в Україні тези Економічні перспективи України в сучасних умовах: XII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Секція №1, 22 квітня 2015р. – С. 60-63. Неправда Н.Ю
19 Зміни в управлінні організаціями під впливом інформаційних технологій тези Економічні перспективи України в сучасних умовах: XII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Секція №1, 22 квітня 2015р. – С. 63-66. Омельченко В.М
20 Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р.
21 Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Захарченко К. І.
22 Інклюзивна освіта. Навчання дітей з особливими потребами тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Кондратюк Н. В.
23 Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації концепцій ООН про права інвалідів тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Крищенко В. С.
24 Освіта і професійна підготовка інвалідів тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Пшеничний Д. Ю.
25 Сучасні проблеми навчання, виховання та інклюзії людей з особливими потребами в загальноосвітній простір тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Река О.І.
26 Інтегрована освіта як один із чинників формування тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Семенчук І. В.
27 Дистанційне навчання в Україні для студентів з особливими потребами тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Тарсукова Л. А.
28 Особливості навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Шаповал І.О.
29 Оплата праці працівників, облік, аналіз і аудит тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Шаповал І.О.
30 Облік контроль і аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Пшеничний Д.Ю.
31 Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Кондратюк Н. В.
32 Теоретичні основи та практичні аспекти обліку, аудиту і аналізу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Лисенька І.К.
33 Облік, зовнішній аудит і економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства тези «Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції», 9-10 квітня 2014 р. Тарсукова Л.А.
34 Теоретичні і практичні аспекти просування туристичних послуг на ринку України тези Материалы VIII Рождественських имиджелогических чтениях и первуй международной конференции «Корпоративный и персональний имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», 2014.
35 Основні джерела формування та управління капіталом в умовах ринкової економіки стаття Формування ринкових відносин в Україні – Вип. 5 (120). – 2011.
36 Економічні підходи до управління оборотнім капіталом стаття Наукове фахове видання України з економіки «науковий вісник академії муніципального управління». – Серія «Економіка». – Вип. 9. – 2011.
37 Оборотні кошти в умовах ринкової економіки стаття Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. – Серія «Економіка». – Вип.6. – 2009. – С. 282-289.
38 Основні джерела формування та управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки стаття Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць Науково-дослідний економічний інститут. – Вип. 5 (120). – 2011. – С. 74-78.
39 Економічні підходи до управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання стаття Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. – Серія «Економіка». – Вип.9. – 2011. – С. 176-182.
40 Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону стаття Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – №2. – С. 250-268.
41 Система оперативного управління оборотним капіталом підприємства – цілеспрямований вплив на об’єкт управління тези Збірник наукових праць за матеріалами Першої науково-практичної міжнародної конференції «Сучасні проблеми соціально економічного розвитку України», 23 квітня 2009 р. – Чернігів: ЧФ Європейського університету. – С. 40-43.
42 Прискорення руху оборотних коштів в умовах фінансової кризи тези Збірник праць VІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність», Київ, 2010. – С. 137-138
43 Система оперативного управління оборотним капіталом підприємства – вимога часу тези Збірник наукових праць, присвячений 20 річчю Європейському університету та 10 річчю Чернігівської філії Європейського університету за матеріалами VI всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення». – Чернігів: ЧФ Європейського університету, 29 березня 2011 р. – С. 70-72.
44 Дієва система управління оборотним капіталом підприємства як потенціал конкурентоспроможного розвитку підприємства тези Збірник наукових праць за матеріали науково-практичного семінару «Методи інтелектуального аналізу даних в ризико-орієнтованому адмініструванню податків», 23 червня 2011 року. – Ірпінь: НУДПСУ, НДЦ ПО. – С. 56-59.
45 Шляхи підвищення ефективності управління оборотним капіталом тези Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко-виробничої освітньої і соціально-гуманітарної сфер державності», 14 грудня 2011р. – Харків: ХІБМ, 2011. – С. 167-170.
46 Оцінка фінансового стану підприємств харчової промисловості України тези Збірник наукових праць восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Україна наукова». – К., 2011. – С. 12-14.
47 Вплив ризиків на управління оборотним капіталом стаття Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць Науково-дослідний економічний інститут. – Вип. 128. – 2012. – С. 137-140.
48 формування початкової вартості необоротних активів на рахунку обліку капітальних інвестицій тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Вареник О.Ф.
49 теоретичні та юридичні основи формування статутного капіталу підприємства тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Головко О.В.
50 удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Зеленяк О.М.
51 Принципи формування доходів місцевих бюджетів тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Онищенко О.С.
52 Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Пігарьова О.В.
53 Облік доходів у суб’єктів господарювання в сучасних умовах тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Цибанкова О.Ю.
54 Статутний капітал підприємства, його облік, аналіз і аудит з використанням комп’ютерної техніки тези VIII всеукраїнська студентська наукова конференція студентів та молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 4-5 квітня 2012 року, м. Київ Шаповал Т.О.
55 Основні джерела формування та управління капіталом в умовах ринкової економіки стаття Формування ринкових відносин в Україні. – № 120. – вип. 5, 2011
56 Економічні підходи до управління оборотнім капіталом стаття Наукове фахове видання України з економіки «науковий вісник Академії муніципального управління». – Серія «економіка». – Вип. 9, 2011