Нечипорук Наталія Віталіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Стаж роботи: 3 роки

Біографія

Народилася в Києві 2 грудня 1986 року.

У 1994 – 2004 роках навчалась у спеціалізованій школі №200 м. Києва.

В 2009 році закінчила ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік в бюджетних установах». У 2010 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

У 2009 році вступила до аспірантури. Тема наукової роботи: «Управлінський облік доходів і видатків спеціального фонду».

З 2012 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді старшого викладача кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін.

Веде основні навчальні дисципліни

 1. Внутрішньогосподарський контроль
 2. Облік і звітність
 3. Облік і звітність в оподаткуванні
 4. Облік у бюджетних установах
 5. Облік у туризмі
 6. Облік у галузях народного господарства
 7. Облік і звітність у бюджетних установах
 8. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
 9. Облік у зарубіжних країнах
 10. Управлінський облік
 11. Облік і звітність малого підприємництва
 12. Основи професійної етики й естетики

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Передумови формування заробітної плати на підприємствах тези XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Ч.1. – Секція 1. – 12 квітня 2016 р. – С. 76-77. Кулішенко В.В.
2 Економічні перспективи України в сучасних умовах тези XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Ч. 1. – Секція 1. – 12 квітня 2016р. – С. 35-37. Громницька М.О.
3 Сутність бюджету, як економічної категорії в сучасних умовах розвитку економіки України круглий стіл (доповідь) Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна». – К.: УУ. 30 березня 2016 р.
4 Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: проблеми та рішення стаття Збірник наукових праць «Економічні науки». – Вип. 9(34). – Ч. 2. – Серія «Економіка та менеджмент».
5 Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки тези V Міжнародна науково-практична конференція. – Луцьк, 2012.
6 Спеціальний фонд бюджетних установ:планування і формування стаття Збірник наукових праць. – Тернопіль, 2010. – С. 131-135.
7 Поняття та характеристика спеціального фонду бюджетних установ тези Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 31-32.