Олійник Георгій Юрійович

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 22 роки

Біографія

Народився 14 серпня 1975 року.

Відомості про вищу освіту та підвищення кваліфікації

У 1999 році закінчив Київську філію Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю “Транспортний менеджмент”, отримавши кваліфікацію інженера-економіста.

У 2004 році закінчив аспірантуру Київського університету економіки і технологій транспорту за спеціальністю 08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку». У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка транспорту і зв’язку» в Київському університеті економіки і технологій транспорту МТУ.

1997 -2000 р. – курси «Фахівець з управління державними корпоративними правами»
Тренінг – курс «Реструктуризація підприємств України», за співпраці з Агентством з міжнародного розвитку (USAID), США, компанія «Барентс Груп ЛЛС»

2006 р. – курс навчання за програмою «Корпоративне управління та стратегія бізнесу» (кваліфікація «фахівець з управління корпоративними правами».

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук у Класичному приватному університеті.

Професійний досвід

 • 2012-2017 рр. – працював у КНУКіМ доцентом кафедри економіки, міжнародної економіки;
 • 2001-2012 рр. – викладач кафедри менеджменту Київського університету економіки і технологій транспорту (з 2007 року – Державний економіко-технологічний університет транспорту)
 • 24.10.2010 р. – 21.04.2013 р. – ТОВ «ФК Трансферт», начальник відділу депозитарної діяльності
 • 12.03.2008 – 24.10.2010 р. – ТОВ «Трансферт», спеціалізований реєстратор, начальник відділу по роботі з клієнтами
 • 2006-2008 р. – ЗАТ «Центр реєстрів та консалтингу», директор з фінансових питань, голова Правління
 • 2004-2006 р. – ТОВ «Українська юридична компанія «Принцип», фахівець з питань ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • 2003-2004 р. – ТОВ «Центр реєстрів та консалтингу», генеральний директор
 • 2001-2003 р. – ТДВ «ЕНСТІ Трансферт», фахівець з питань ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • 2000-2001 р. – об’єднання «Укрпромзалізтранс», начальник відділу з корпоративних прав
 • 1999-2000 р. – ВАТ «Стиль модерн», економіст
 • 1998-1999 р. – LTD “Брусника», фахівець з корпоративних прав
 • 1997-1998 р. – ТОВ «Екоінвест», провідний спеціаліст відділу ведення реєстру власників цінних паперів
 • 1996-1997 р. – ЗАТ «ФІСК», провідний спеціаліст відділу ведення реєстру власників цінних паперів

Викладає дисципліни:

 1. Інтернет-маркетинг та електронна комерція
 2. Інформаційний маркетинг
 3. Інформаційні технології в МК
 4. Комерціалізація стартап-проектів
 5. Поведінка споживача
 6. Стратегічний маркетинг
 7. Маркетинговий менеджмент
 8. Рекламний менеджмент
 9. Антикризовий маркетинг
 10. Маркетинг
 11. Логістика
 12. Логістичний менеджмент
 13. Паблік рилейшнз
 14. Рекламна діяльність підприємств

Основні наукові праці

У 2003 році зареєстроване авторське право на службовий твір «Монографія «Государственное регулирование экономики переходного периода», Горенко Т.І., Карпов В.А., Кучеренко В.Р., Кондрашихін А.Б., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Рожманов В.Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 8018 від 25.07.2003р.

 

СПИСОК

наукових і навчально-методичних праць

Назва наукової праці Вихідні дані Обсяг (стор.) Співавтор
1. Економічний аналіз-бізнес процесів та їх вплив на залучення іноземних інвестиції «Управління розвитком складних систем.» – 2016. – № 28 (2). – С. 169- 175. (фахове видання) 1,0 А.Є. Кочедикова
2. Оптимізація бізнес процесів при інтеграції підприємств до господарського механізму европейского союзу «Управління розвитком складних систем». – 2015. – № 23 (2). – С. 142-148. (фахове видання) 1,5 А.І. Белова
3. Окремі концептуальні основі управління реструктуризацій підприємств Науково виробничий журнал «Держава та регіоні». Серія «Державне управління» м. Запоріжжя КПУ 2015 р. С. 225-238 (фахове видання) 1,0
4. Функціонально-галузевий методичний підхід до реструктуризації залізничного комплексу України Інвестиції: практика та досвід, №10, травень 2014. С. 36-43 (фахове видання) 1,5
5. Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України Економіка та держава, №5, травень 2014. С. 57-60 (фахове видання) 0,9
6. Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку галузі залізничного транспорту по критерію стійкості Інвестиції: практика та досвід, №9, травень 2014. С. 116-120 (фахове видання) 1,0
7. Теоретико-методологічні основи реструктуризації залізничного транспорту України Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №4, 2014 р. Сертифікат, веб-сторінка Нац. бібліотеки України В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) (фахове видання) 1,0
8. Критерії і принципи управління реструктуризацією галузі залізничного транспорту Інвестиції: практика та досвід, №11, червень 2014. С. 54-58 (фахове видання) 0,7
9. Державне регулювання інституціональними змінами галузі залізничного транспорту, як складової національної економіки Інвестиції: практика та досвід, №12, червень 2014 С. 46-51 (фахове видання) 1,0
10. Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України Науково-виробничий журнал «Держава та регіони», №3 м. Запоріжжя, 2014 p. С. 17-24 (фахове видання) 0,7
11. Формування холдингової системи управління галуззю залізничного транспорту України Науковий вісник Херсонського Державного Університету. Серія «Економічні науки» №6 частина 2. 2014р. С. 21-27 (фахове видання) 0,7
12. Прогноз результатів реструктуризації на основі використання методів і моделей ситуаційного аналізу Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. Випуск 40. – К.: НАУ, 2012. С. 197-202 (фахове видання) 0,25
13. Організаційно-економічний механізм управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». № 5. – 2012. Веб-стор. Нац. бібл. України ім. В.І. Вернадського [Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua] (фахове видання) 0,16
14. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України Економіка та держава // Міжнародний науково-практичний журнал № 7 липень: К.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2012. С. 39-45 (фахове видання) 0,3
15. Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту Електронне наукове фахове видання «Державне управління, удосконалення та розвиток». № 5, 2012. Веб-стор. Нац. бібл. України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) (фахове видання) 0,16
16. Моделювання підготовчого процесу реструктуризації залізничного комплексу України та ефективність його впровадження Інвестиції: практика та досвід // Наук. прак. Журнал № 10, травень, 2012, С. 40-44 (фахове видання) 0,16
17. Фінансово-економічні показники та аналіз платоспроможності, конкурентоспроможності і фінансової стійкості підприємств залізничного транспорту на стадії підготовки до реструктуризації Водний транспорт. 36. наук, праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К. КДАВТ, 2012. – №2 (14). С. 106-114 (фахове видання) 0,33
18. Діагностично-параметрична характеристика визначення стратегічних орієнтирів реструктуризації підприємств залізничного транспорту Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 10, ч. 2. Тернопіль, 2012, С. 48-54 (фахове видання) 0,3
19. Науково-методичні підходи у формуванні підготовчого процесу в контексті трансформації залізничного транспорту Національна академія наук України. Інститут проблем ринку та економіко’-екологічних досліджень. Економічні інновації. 36. наук, праць. Випуск 49. Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. В-во «Пальміра», Одеса, 2012, С. 179-187 (фахове видання) 0,41
20. Критичний аналіз зарубіжного досвіду реформування залізничного транспорту та його основних структурних моделей Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 36. – К.: НАУ, 2011.С. 144-158 (фахове видання) 0,62 Т.С. Рябчун
21. Критерії і принципи управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту Проблеми системного підходу в економіці: 36. наук, праць. -Вип. 38. – К.:НАУ, 2011, С.155-163 (фахове видання) 0,41
22. Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. -Спец, вип.: Маркетингова освіта в Україні. – К.: КНЕУ, 2011.С. 573-584 (фахове видання) 0,45
23. Характерні особливості та науково-методичні основи оцінки ефективності стратегії реструктуризації підприємств залізничного транспорту та зв’язку 36. наук, праць ДУІКТ «Економіка, Менеджмент, Бізнес». 1-2/2011. С. 152-159 (фахове видання) 0,33 О.П. Гаврилюк
24. Методологія в сфері реформування підприємств залізничного транспорту Маркетинг: Теорія і практика: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – № 17.-2011.С. 171-176 (фахове видання) 0,25
25. Основні концептуальні питання корпоративної стратегії розвитку управління підприємствами залізничного транспорту Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ. 2010. С. 173-186 (фахове видання) 0,58
26. Формування основних вимог до системи управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 16. – К.: ДЕТУТ, 2010. С. 215-224 (фахове видання) 0,41 Т.С. Рябчун
27. Основні концептуальні питання корпоративної стратегії розвитку управління підприємствами залізничного транспорту Вісник Хмельницького національного університету. -Т.1.-№6.-2010. С. 123-132 (фахове видання) 0,41
28. Визначення вартості нерухомості на кінець розрахункового періоду Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 29. – К.: НАУ, 2009.С. 127-133 (фахове видання) 0,25
29. Методологічні основи корпоративного управління державними підприємствами залізничного транспорту Проблеми системи підходу в економіці: Збірник наукових праць. – Випуск 30. – К.: НАУ, 2009. С. 186-201 (фахове видання) 0,67
ЗО. Удосконалення облікової системи підприємств залізничного транспорту Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. – Випуск 3. -Львів.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2009. С. 44-50 (фахове видання) 0,3
31. Облікова політика: проблеми формування Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 36. наук, праць №1 (17).-2009. С. 59-70 (фахове видання) 0,5 Т.І. Лозова
32. Система управління процесом зміни організаційно-правової форми підприємств у процесі реформування залізничного транспорту та створення державної акціонерної компанії (ДАК) «Українські залізниці» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 5 (123).-2008.-Частина 1.С. 190-201 (фахове видання) 0,45
33. Регіональні особливості управління об’єктами нерухомості підприємств залізничного транспорту Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. -Серія «Економічні науки». -Випуск 21. М-во освіти і науки, Черкас, держ. технол. ун-т. -Черкаси: ЧДТУ, 2008. -Частина 2. С. 15-21 (фахове видання) 0,3
34. Організаційно-економічний механізм оренди земельних ділянок Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». -Вип.10, К.: ДЕТУТ, 2007. С. 141-151 (фахове видання) 0,45
35. Організаційно-економічний механізм та нормативно-правова основа оформлення прав власності та оренди земельних ділянок Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 12. – К.: ДЕТУТ, 2007. С.214-225 (фахове видання) 0,45
36. Особливості стратегії корпоратизації підприємств залізничного транспорту України Збірник наукових праць КУЕТТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 8. -К.: КУЕТТ, 2006. С. 147-157 (фахове видання) 0,4
37. Управление государственными корпоративными правами предприятий железнодорожного транспорта Украины в контексте экономической стратегии их реструктуризации Современный научный вестник №23 (135)2012. Серия: Экономические науки: Государственное управление. ООО «Руснаучкнига» г. Белгород, 2012. С.5-17 (Друковані праці у виданнях іноземних держав) 0,7
38. Модель организационного механизма управления реструктуризацией предприятий железнодорожного транспорта Украины в современных условиях Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» Казахстан, Уралнаучкнига, № 11 (47) 2012, Экономические науки С. 62-71 (Друковані праці у виданнях іноземних держав) 0,42
39. Научные основы подготовки предприятий железнодорожного транспорта к реструктуризации Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» № 01 (49) 2013 Серия: Экономические науки. Казахстан. Уралнаучкнига, С.52-62. (Друковані праці у виданнях іноземних держав) 0,7
40. Формирование уставного капитала публичного акционерного общества железнодорожного транспорта Современный научный вестник №23 (135)2012. Серия: Экономические науки: Государственное управление. ООО «Руснаучкнига» г. Белгород, 2012. С.5-17 (Друковані праці у виданнях іноземних держав) 0,42
41. Методичні підходи до обліку і контролю за найбільш ліквідними активами Матеріали наукового семінару «Міжнародна діяльність країни в глобальної економіці» м. Київ, НУХТ Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей
42. Аналіз бізнес-процесів за допомогою кривої апроксимації 3-я міжнародна наукова практична конференція Київський національній університет будівництва та архітектури, м. Київ 15-16 листопада 2017р. Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,40
43. Організаційно економічний механізм управління корпоративними змінами на основі реструктуризації підприємств галузі» 3-я Міжнародна наукова конференція «Формування ефективного механізму державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки « Теорія та практика» 2015 р. м. Запоріжжя Класичній Приватний Університет стр. 132-134. Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,45
44. Модель економічного розвитку галузі залізничного транспорту Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин України», Київ, 22 травня 2014 року. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редакція і складання Степанова О.П. В. 2-х томах – К.: «Юристконсульт», 2014.-304 с. Т. 2-ий. С. 108-118 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,45
45. Державне регулювання та управління у сфері залізничного транспорту України Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика», 15 листопада 2013 р. Запоріжжя: КПУ, 2013.-592 с. С.208-210 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08
46. Принципово нові основи методики оцінювання заходів реструктуризації підприємств транспорту Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. «Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції К.: КДАВТ, 2012. С. 65-66 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08
47. Визначення існуючих обмежень реструктуризації підприємств залізничного комплексу та їх усунення МОН, МСУ. Таврический национальний университет имени В.И. Вернадского. IX Международная науч.-практ. конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства». 2012 г., Алушта. 3-5 мая С. 57-58 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08
48. Экономическое обоснование проектов реструктуризации на основе приростного подхода Международная научно-практическая конференция «Украина-Болгария-Европейский союз: современное состояние и перспективы», том 1. – Херсон сборник материалов международной науч.-практ. конф. г. Варна: Херсон, П.П. Вишемирский B.C., 2012 С. 164-168 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,16
49. Інтеграційні процеси як фактор розвитку підприємницьких структур II Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика»: тези доповідей, 22-23 листопада 2012 р. Запоріжжя: КПУ, 2012. С.555-558 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,16
50. Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту Формування ринкової економіки: Тези. Спецвип.: Маркетингова освіта в Україні, 20-21 жовтня 2011, – К.: КНЕУ, 2011. С. 38-39 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08 ! і і
51. Принципи створення стратегічно орієнтованої системи управління нерухомістю на підприємствах транспорту та зв’язку. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Серія: Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2011. С. 13-14 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08 І.Г. Бакаева

М.М. Небога

52. Особливості корпоративного управління об’єктами нерухомості на залізничному транспорті Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Материалы Третьей Международной научно-практической конференции. 23-27 июня 2008. – К.: ДЕТУТ, 2008. С. 41-43 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,125
53. Концептуальні питання формування корпоративної стратегії підприємств залізничного транспорту та зв’язку Науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» 15-19 вересня 2008. 36. тез. -К.: ДУПСТ. -2008. С. 216-218 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,125
54. Визначення економічної ефективності інвестування грошових коштів у підготовку персоналу Науково-практична конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», 23-24 грудня 2008 р. Нові технології навчання: Наук, зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, -К„ 2009. Спецвипуск № 59, ч. І, С. 86-89 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,125 М.О. Коробкова
55. Дослідження стану об’єктів необоротних активів, які здані в оренду Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /cominfo 2007/: Матеріали ПІ Міжнародної науково-технічної конференції 24-27 вересня 2007 p. С. 307-308 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08 Т.І. Лозова
56. Формування статутного фонду підприємств транспорту та зв’язку: інвентаризація майна всіх статей балансу Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /cominfo’2007/: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2007 року. – К. – 2007. С. 298-299 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08
57. Оцінка нерухомості та порядок створення державної акціонерної компанії «Українські залізниці» Проблемы экономики и управление на железнодорожном транспорте: Материалы Второй Международной научно-практической конференции. -К.: КУЭТТ, 2007. – Том 2. С. 60-61 Друковані праці наукових конференцій, тези доповідей 0,08
58. Управління реструктуризацією залізничного комплексу України К.: Логос, 2014 Монографія 18,0
59. Реструктуризація залізничного транспорту України: методологія і практика К.: Логос, 2011 Монографія 22,6
60. Державне регулювання системним розвитком малого бізнесу галузі залізничного транспорту України К.: Логос, 2014 Монографія 16,1 В.А. Ільяшенко
61. Управління нерухомістю: теорія, принципи, практика, концепція єдиного банку даних К.: Логос, 2013 Монографія 19,1 В.А. Ільяшенко

М.М. Ониськів

62. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління підприємствами транспорту та зв’язку К.: Логос., 2012 Монографія 25,0 Т.І. Лозова

П.С. Єщенко

В.В. Жебка

С.Я. Салига

63. Класифікатор майна залізничного транспорту К.: ІнЮре, 2010 Монографія 40,6 М.Д. Костюк

Т.І. Лозова

Б.Я. Остаток

Ю.М. Джус

М.М. Ониськів

Ф.А. Карбівський

Ю.А. Плотніков

A.В. Чадюк

Ю.П. Кумеда

B.П. Мудра

О.І. Синенко

А.В. Буковський

64. Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту К.: КУЕТТ, 2007 Монографія 24,78 М.М. Ониськів

І.Г. Бакаева

Ф.А. Карбівський

І.С. Пархоменко

Ю.П. Труханов

Н.Ю. Афаунова

Т.О. Гарнець

І.В. Радіонов

М.В. Макаренко

Т.І. Лозова

М.П. Снітко

Н.С. Соколовська

65. Контролінг Бориспіл. ін. муніцип. менеджм. при Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. -Бориспіль, ФОП Кузьмичова Р.Ю., 2011. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надано Листом №1/11-6062 від 14.07.2011 р. Підручник 30,0 Т.І. Лозова

A.І. Белова

В.В. Гуляницький

B.О. Белов

Т.І. Горенко

І.С. Пархоменко

66. Корпоративне управління К.: ДЕТУТ, 2012. -Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист від 05.10.10 №1/11-9225) Навчальні посібники 22,32 І.Г. Бакаева

Т.І. Лозова

М.В. Макаренко

П.І. Підлісний

Т.Е. Рябчун

67. Економіко-правові аспекти управління об’єктами нерухомого майна на залізничному транспорті: Навчальний посібник у 2-х томах Том. 1: Методичні основи та нормативно-правове забезпечення управління об’єктами нерухомого майна на залізничному транспорті К.: Логос, 2011.-Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту України (Лист №1/11-9490 від 13.10.11 р.) Навчальні посібники 17,0 І.Г. Бакаева

Т.І. Лозова

М.В. Макаренко

П.І. Підлісний

Т.Е. Рябчун

68. Економіко-правові аспекти управління об’єктами нерухомого майна на залізничному транспорті: Том.2: Організаційно-економічний механізм набуття прав, обліку, управління та розпорядження майном на підприємствах залізничного транспорту К.: Логос, 2011. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту України (Лист №1/11-9490 від 13.10.11 р.) Навчальні посібники 20,0 Т.І. Лозова

М.М. Ониськів

Н.Ю. Афаунова