Пахомова Тетяна Михайлівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 30 років

Біографія

Народилася 31 жовтня 1969 року в м. Ніжин Чернігівської області.

Відомості про вищу освіту

У 1990 році вступила до Харківської державної академії залізничного транспорту на факультет економіки, спеціальність «Облік і аудит», яку закінчила у 1996 році, здобувши кваліфікацію економіста.

Відомості про захист дисертацій

Навчалася в аспірантурі Національного аграрного університету на кафедрі менеджменту та маркетингу.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни

  1. Вступ до спеціальності
  2. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
  3. БЖД
  4. Економічний аналіз
  5. Бухгалтерський облік
  6. Облік і звітність у бюджетних установах
  7. Фінансовий облік
  8. Фінансовий аналіз
  9. Аналіз господарської діяльності
  10. Охорона праці в галузі

Основні етапи трудової діяльності

З 1989 року по 1997 р. працювала в Запорізькій дистанції сигналізації та зв’язку.

З 1996 року по 1997р. працювала в Чернігівському обласному навчальному центрі на посаді викладача курсу «Бухгалтерський облік у промисловості».

З 1997 року по 2005 рік працювала в Ніжинському агротехнічному інституті на посаді викладача спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит» та старшого викладача кафедри аграрної економіки обліку та організації агробізнесу з виконанням обов’язків завідувача кафедри.

З 2005 року по 2014 рік працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя на посаді доцента кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики.

З 2014 року по 2017 рік працювала в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя на посаді доцента кафедри філософії та соціально-економічних наук.

З 2017 року працює в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя на посаді доцента кафедри математики та економіки.

Список наукових праць за останні роки

1. Пахомова Т.М. Система менеджменту інституціальної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія / за загальною редакцією О. Д. Гудзинського. – К.: TOB «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с.

2. Пахомова Т.М. Економічна теорія. Тексти лекцій / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 202 с.

3. Пахомова Т.М. Міжнародні аспекти обліку та їх застосування в Україні / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук, праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2012. – С. 126-134.

4. Пахомова Т.М. Розвиток наукової облікової думки / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук, праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2012. – С. 134-142.

5. Пахомова Т.М. Єдиний соціальний внесок як стабілізуючий фактор реформування пенсійної системи в Україні / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2012. – С. 142-148.

6. Пахомова Т.М. Основні вимоги та принципи побудови фінансової звітності / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VIII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – С. 92-98.

7. Пахомова Т.М. Податок з доходів фізичних осіб, його платники та об’єкт / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VIII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – С. 99-108.

8. Пахомова Т.М. Організація обліку надзвичайних доходів. Їх характеристика / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск VIII. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. – С. 99-108.

9. Пахомова Т.М. Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінських рішень на підприємстві / Т. М. Пахомова // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск IX. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2014. – С. 34-54.

10. Пахомова Т.М. Економічна теорія. Тексти лекцій для самостійного вивчення / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 195 с.

11. Пахомова Т.М. Теорія економічного аналізу: Методичні рекомендації для виконання практичних робіт / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 61 с.

12. Пахомова Т.М. Соціальна молодіжна політика: Курс лекцій / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 152 с.

13. Пахомова Т.М. Економіка освіти: Навчальний посібник / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 185 с.

14. Пахомова Т.М. Економічна теорія. Тексти лекцій. Тести, завдання, вправи / Т. М. Пахомова. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 221 с.

15. Пахомова Т.М. Центральний банк України як головна ланка кредитної системи / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск T. М. Пахомова. – Випуск X. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2015. – С. 70-85.

16. Пахомова Т.М. Аналіз стану справ щодо співробітництва України з МВФ / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Актуальні проблеми суспільствознавства: зб. наук. праць викл. каф. ек. теорії та соц.-ек. політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск X. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2015. – С. 85-96.

17. Пахомова Т.М. Використання даних бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Тези доповіді. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, педагогічних та науково-педагогічних працівників та молодих учених «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і виробництва», м. Ніжин, 09-10 грудня 2015 року/ Зб. наук. пр./ Редкол.: О.В. Литовченко (голова) та ін. – Ніжин, 2015. – С. 119-120.

18. Пахомова Т.М. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Т. М. Пахомова // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2015. – № 3 (28). – С. 65-70.

19. Пахомова Т.М. Молодь на ринку праці / Т. М. Пахомова // Часопис історико-юридичного факультету: Збірник наукових праць. – Вип. 7 / відп. ред. Кривобок О.П. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 84-96.

20. Пахомова Т.М. Тенденції союзного спадку у розвитку економіки України / Т. М. Пахомова, А. Донець // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Крах радянської імперії: анатомія катастрофи» Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині XX – на початку XXI ст., присвяченої 25-тій річниці розпаду СРСР. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 135-138.

21. Пахомова Т.М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні / Т. М. Пахомова // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – Київ, 2016. – № 1 (29). – С. 86-91.

22. Пахомова Т.М. Шляхи переходу України від «бюджету проїдання» до бюджету розвитку / Т. М. Пахомова, В. В. Мошко // Матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: виклики часу», м. Ніжин, 26-27 грудня 2016 року / Зб. наук. пр. / Редкол.: О. В. Литовченко (голова) та ін. – Ніжин, 2016. – С. 346-352.