Принько (Лилик) Мар’яна Сергіївна

Кафедра маркетингу

Стаж роботи: загальний стаж роботи – 6 років;

педагогічний стаж роботи – більше 1 року

Біографія

Народилася 09.06.1987 року в місті Львові. У 2006 році закінчила гімназію № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов (м. Київ).

У 2006-2009 роках закінчила Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, здобула кваліфікацію магістра з маркетингу (факультет маркетингу). Паралельно працювала на посаді менеджера з маркетингу в Українській Асоціації Маркетингу.

У 2010-2013 роках навчалась в Німеччині, в University of Flensburg, здобула кваліфікацію магістра з European Studies. Паралельно навчалася в аспірантурі. Планує захистити кандидатську дисертацію на тему «Розвиток маркетингу некомерційних організацій» у 2016 році. З 2014 по листопад 2015 року працювала директором з розвитку в Українській Асоціації Маркетингу.

Основні етапи педагогічної діяльності

З листопада 2015 року – асистент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Сфера наукових інтересів

Маркетинг, маркетинг некомерційних організацій, маркетингові дослідження.

Основні навчальні курси, які викладає

 • Комерційна діяльність організацій;
 • Підприємницька діяльність;
 • Маркетингові комунікації;
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації, фізичному вихованні та спорті;
 • Основи маркетингу;
 • Основи менеджменту та маркетингу;
 • Маркетинг;
 • Маркетинг послуг;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Товарознавство продовольчих товарів;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Інформаційний маркетинг;
 • Виставкова діяльність.

Контактні дані: maryana029@gmail.com

Наукові публікації за останні 5 років

2015

Статті в професійних наукових виданнях

1. Лилик М. Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої реклами на безпеку дорожнього руху. – Журнал «Маркетинг в Україні». – № 4. – 2015. – С. 14-23

2. Лилик М. Маркетинг некомерційних організацій: робота з багатьма цільовими аудиторіями // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К.: КНУ ім Т.Г. Шевченка, 2014

3. Лилик М.С., Лилик І.В. Розділ «Як уникнути сексизму в рекламі? Стандарт рівності»: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: видавець О. Зень, 2015. С. 53-65. Видання опубліковано в рамках проекту Ради Європи «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі», яке фінансується урядом Канади.

Тези виступів на науково-практичних конференціях

1. Лилик М.С. Організація процесу стратегічного маркетингового планування в українських неприбуткових організаціях. – Маркетинг в Україні. Програма 15 міжнародної науково-практичної конференції. Збірник тез, м. Київ, 17-18 грудня 2015 року. – К: Українська асоціація маркетингу, 2015. – С. 64.

2. Лилик М.С. Маркетингові аспекти діяльності некомерційних організацій. “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доп. X міжнар. наук.-практ. конференції, 3-5 грудня 2015 року, м. Хмельницький. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 203 с. (укр., рос., пол., словац., англ). Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Суспільна академія наук м. Лодзь, Республіка Польща, Західно-Саксонська Вища фахова школа, м. Цвіккау (ФРН), Національний університет «Львівська політехніка», Українська асоціація маркетингу, Українська асоціація логістики, Всеукраїнська спілка вчених-економістів.

Переклади з англійської на українську мову

Переклала з англійської на українську мову матеріали для колективної монографії «Формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній у сфері житлово-комунальних послуг» / за заг. ред. О. Л. Максименко. – К.: Видавництво ТОВ «ВІСТКА», 2015. 40 с. Автори: Гуліна З.Д., Гуліна О.Д., Давліканова О.О., Зелінскі Я, Максименко О.Л., Нечепорчук А.А., Шишман Г.Ф. Монографія підготовлена за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

2014

Статті в професійних наукових виданнях

1 Аналіз реалізації рекомендації CM/REC (2007) 14 комітету міністрів для країн-членів ЄС щодо правового статусу неурядових організацій в деяких окремих європейських країнах // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Збірник наукових праць. – 2014. – № 11. – С. 374-381.

2 Лилик М. Орієнтація на задоволеність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні / «Маркетинг в Україні». – № 6(87), листопад-грудень, 2014 рік. – С. 64-70 (у співавторстві).

Тези виступів на науково-практичних конференціях

1. Лылык М.С. Инновации в оценке эффективности деятельности некоммерческих организаций // Инновации в создании и управлении бизнесом: материалы V Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов. Москва, 15-17 октября 2014 г. – Москва: РУДН, 2014. – 186 с.: ил. – С. 122-125.

2. Лилик М.С. Цільові аудиторії маркетингу некомерційних організацій / Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2014. – 478 с. – С. 209-210.

3. Лилик М.С. Конкурентні групи некомерційних організацій // Маркетинг в Україні. Програма 14 міжнародної науково-практичної конференції. Збірник тез, м. Київ, 12-13 грудня 2014 року. – К: Українська асоціація маркетингу, 2014. – 68 с. – С. 37-39.

Аналітичні статті написані за результатами професійних конференцій з маркетингу для журналу «Маркетинг в Україні»

1. Лилик М. Огляд матеріалів конференції «Передання ноу-хау малим і середнім підприємствам в Україні, Грузії та Молдові» // Журнал «Маркетинг в Україні» № 6(87), листопад-грудень, 2014 рік. – С. 40-41.

2013

Тези виступів на науково-практичних конференціях

1. Lylyk M. Overview of policy documents in the field of non-profit organizations at EU level // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovsk: SHEI “National Mining University”, 2013. – 216 p. – p. 97-104.

2. Лилик М. Консультації з некомерційними організаціями на рівні Європейського Союзу / Студентська конференція «Молодь опановує маркетинг»: Збірник матеріалів міжвузівської наукової студентської конференції, 2013. – К.: ВГО «Українська асоціація маркетингу». – С. 39-41.

3. Лилик М. Консультації з НГО на рівні Європейського Союзу / Тези доповідей студентської конференції «Молодь опановує маркетинг», 2013, Київ, видання Української асоціації маркетингу. – С. 39-41.

Аналітичні статті написані за результатами професійних конференцій з маркетингу для журналу «Маркетинг в Україні»

1. Лилик М. 11-та премія PRопеллер 2013. Журнал «Маркетинг в Україні» № 5(80), вересень-жовтень, 2013 рік. С. 4-9.

2. Лилик М. Представники компанії залишаються кращими продавцями косметики в епоху диджитал технологій : Зустріч з генеральним директором компанії AVON Оленою Старковою // «Маркетинг в Україні». – № 5(80). – 2013. – С. 36-37.

3. Мар’яна Лилик.Четвертая летняя школа социальной демократии «Толерантность и эффективная демократия» // «Маркетинг в Україні». – №3(77). – 2013. – С. 9.

2012

Тези виступів на науково-практичних конференціях

1. Лилик М.С. Аналіз законодавчої бази як зовнішнього фактору впливу на стратегії розвитку некомерційних організацій // Маркетинг в Україні. Програма та тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012. – 196 с. – С. 93-95.

Аналітичні статті написані за результатами професійних конференцій з маркетингу для журналу «Маркетинг в Україні»

1. Лилик М. Золотий PROPELLER. 9 листопада в Києві відбулась 10-та ювілейна премія у сфері маркетингових послуг «Золотий PROPELLER» // «Маркетинг в Україні». – № 5(74). – 2012. – С. 39-43.

2. Лилик М. Effie Conference 2012. 30 ноября в Киеве состоялась конференция Effie // М. Лылык / «Маркетинг в Украине». – № 5(74). – 2012. – С. 44–45.

Аналітичні статті написані за результатами професійних конференцій з маркетингу для електронного видання УАМ «Маркетинг Газета»

1. Лилик М. Территория бизнеса. За материалами бізнес-конференції «Территория бизнеса» от социальной сети «Одноклассники». Электронное издание УАМ «Маркетинг Газета», декабрь № 12, 2012. – С. 9-10 [Електронний Ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/upload/iblock/348/348c6db2f2593ca972bc33f26b8dac06.pdf.

Переклади з англійської на українську мову

1. Один із перекладачів книги «Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій» / А. Андреасен, Ф. Котлер. – К: УАМ, 2013. – 708 с. Видання здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні

2011

Колективні монографії

1. Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід : монографія / І. Лилик, Л. Магдюк, М. Лилик, О. Грей, О. Давліканова, О. Суслова, Є. Ромат, С. Лерке, Т. Примак. // За заг ред. к.е.н, доц. І. В. Лилик. – К: ТОВ «Видавничий дім «Аванпост-прим», 2011. – 88 с.

Статті в професійних наукових виданнях

1. Лилик М.С. Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій у постсоціалістичних країнах / Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. «Маркетингова освіта в Україні». – К: КНЕУ, 2011. – С. 526-537.

Аналітичні статті написані за результатами професійних конференцій з маркетингу для електронного видання УАМ «Маркетинг Газета»

1. Лилик М. Как искать тренды? За матеріалами зустрічі проіфесійного клубу дослідників та споживачів – MRP Клубу // «Маркетинг Газета», вересень 2011. – № 9. – С. 1-2 [Електронний Ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/upload/iblock/681/681f0b29c9eda935120652cce677356e.pdf

Переклади з англійської на українську мову

1. Один із перекладачів книги “Strategic Marketing for Educational Institutions” / P. Kotler, Karen F.A. Fox [translated from English] – K.: Українська асоціація маркетингу, Видавництво «Хімджест», 2011. – 580 с. Видання здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Окрема подяка за підтримку дослідницьким компаніям InMind, Ipsos Ukraine та Агенству індустріального маркетингу, ТОВ «Паритет Партнерс», компанії Brand Up.