Стрельніков Микола Анатолійович

Кафедра фінансів та банківської справи

Посада: старший викладач

Біографія

Народився 27 квітня 1976р. у м. Ніжині. Громадянин України. У 1983 р. пішов у перший клас загальноосвітньої середньої школи №1 ім. Т.Г. Шевченка м. Ніжина. 10-й та 11-й роки навчався у спеціалізованому класі ЗОШ № 1 за фізико-математичним напрямком при Ніжинському державному педагогічному інституті імені М.В. Гоголя.

Відомості про вищу освіту

У 1993 р. був зарахований студентом першого курсу фізико-математичного факультету НДПІ ім. М.В. Гоголя, де і навчався до 1998 рік, здобувши кваліфікацію «вчитель математики та основ інформатики».

Відомості про захист дисертацій

1 жовтня 1998 року вступив до аспірантури за спеціальністю «Диференціальні рівняння». Тема дисертаційного дослідження: «Асимптотичне інтегрування лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами».

Основні етапи трудової діяльності

У 1.09.1998 р. був зарахований на посаду вчителя математики в ліцей при НДПУ ім. М.В. Гоголя.

Після закінчення аспірантури 1.10.2001 р. був зарахований на посаду асистента кафедри прикладної математики, а згодом – на посаду асистента кафедри прикладної математики та інформатики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У 2003 р. мені було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У 2005 р. я був призначений на посаду завідувача відділу інформаційно-комунікаційних технологій, а у 2008р. – на посаду начальника Центру інформатизації НДУ імені Миколи Гоголя.

В період з 01.11.2009 р. по 30.05.2016 р. працював за сумісництвом на посаді старшого викладача Ніжинської філії ПВНЗ «КІБІТ».

З 09.02.2009 р. по 28.01.2014 р. та з 02.06.2017 р. і по даний час здійснював підприємницьку діяльність.

У 2010 р. балотувався на посаду кандидата в депутати Ніжинської міської ради Чернігівської області по виборчому округу № 20 від Ніжинської міської організації ВО «Батьківщина».

Сфера наукових інтересів

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Основні наукові праці

Має більше двох десятків наукових та науково-педагогічних публікацій, є автором двох навчально-методичних посібників.

Перелік наукових праць

1. Strelnikov М. A., Yakovets V.P. Asymptotic Integration of the Linear Singularly Perturbed System of the Differential Equations with two Small Parameters // Тези допов. міжнар. конф. – Одеса, ОДУ, 2000. – С. 359.

2. Стрельніков М.А., Яковець В.П. Асимптотика загального розв’язку лінійної однорідної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами // VIII міжнар. наук. конф. ім. акад. Кравчука. Тези допов. (11-14 травня 2000р., м. Київ). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 194.

3. Яковець В.П., Стрельніков М.А. Асимптотика загального розв’язку лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами // Фізико-математичний збірник. – Ніжин: НДПУ, 2001. – С. 35-41.

4. Стрельніков М.А. Асимптотика загального розв’язку лінійної збуреної системи диференціальних рівнянь з двома параметрами у випадку кратного спектра головної матриці // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези допов. міжнар. конф. – К.; 2001. – С. 156-157.

5. Стрельніков М.А. Сингулярно збурена система диференціальних рівнянь з 2 малими параметрами у випадку короткого спектра головного перехода. Міжнародна наукова конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”. – Київ, грудень 2002. Тези доповідей.

6. Яковець В.П., Стрельніков М.А. Асимптотика загального розв’язку лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами у випадку кратного спектра головної матриці // “Теорія еволюційних рівнянь”. Міжнар. конф. “П’яті Боголюбівські читання” (Кам’янець-Подільський, 22-24 травня 2002 p.). Тези допов. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 183.

7. Стрельніков М.А. Сингулярно збурена система диференціальних рівнянь з двома малими параметрами у випадку кратного спектра головного оператора // Міжнар. конф “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” (16 грудня 2002 p., Київ). Тези допов. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 36.

8. Баранков О.Г., Желіба О.В., Ладиченко Т.В., Стрельніков М.А. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу історії: Програма вивчення дисциплін. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 18 с.

9. Яковець В.П., Стрельніков М.А. Побудова асимптотичних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь з двома малими параметрами // Укр. мат. журн. – Т. 55. – № 7. – С. 961-976.

10. Фетісов B.C., Стрельніков М.А., Фетисова Л.Б. Завдання для проведення практики з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. – Ніжин: НАТІ, 2003. – 44 с.

11. Фетісов В.С., Доліч О.В., Стрельніков М.А. Лабораторний практикум з інформатики. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 62 с.

12. Стрельніков М.А. Сучасне програмне забезпечення: немає вибору чи не вміємо обирати // II Міжнародна науково-практична конференція “Інновації у вищій освіті” (21-22 вересня 2004 p., Ніжин). Тези допов. – Ніжин: НДПУ імені Миколи Гоголя.

13. Стрельніков М.А. Асимптотика загального розв’язку сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами у випадку кратного спектра головної матриці: Тези доповідей X Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2004.

14. Стрельніков М.А. Вища математика з елементами статистики для студентів-гуманітаріїв: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2005. – 149 с.

13. Головіна Н.О., Доліч О.В., Іванов В.В., Канівець Т.М., Ковальчук Ю.О., Овчинников Д.В., Стрельніков М.А., Фетісов B.C., Харченко В.М. Методичні рекомендації до курсових робіт з математики: Навч.-метод. посібник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2006.

14. Стрельніков М.А та ін. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / За ред. Н. І. Яковець; 2-ге вид., випр. і допов. Навч.-метод. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006.

15. Стрельніков М.А., Стрельнікова Н.М. Проблеми становлення та особистісної самореалізації в процесі підготовки фахівця // Тези допов. Першої міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність в умовах глобалізації” – 26-27 квітня 2007 p., Житомир.

16. Стрельніков М.А. Асимптотика загального розв’язку лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами за додаткових умов поведінки коефіцієнтів рівняння розгалуження // Тези доповідей науково-практичної конференції “Студент-дослідник-фахівець”. – 24 травня 2007 p., Київ.