Туголуков Сергій Іванович

Кафедра менеджменту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народився 1 серпня 1960 року в м. Тамбові Російської Федерації.

З вересня 1967 до липня 1977 року навчався у середній школі №6 міста Тамбова, де одержав атестат про середню освіту.

Відомості про вищу освіту

З вересня 1983 року навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на факультеті економіки, спеціальність «Політична економія», який закінчив у червні 1988 року, здобувши кваліфікацію «економіст, викладач політичної економії; політична економія».

Відомості про захист дисертацій

З жовтня 1991 року по жовтень 1994 рік був аспірантом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У лютому 1995 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Основні етапи трудової діяльності

З вересня 1977 року по жовтень 1978 року працював у Тамбовському конструкторському бюро на посаді радіомонтажника.

З жовтня 1978 року по лютий 1981 року – служба у лавах Радянської Армії.

З травня 1981 року по серпень 1983 року працював на Київському військовому заводі №37 на посаді токаря.

З серпня 1988 року по жовтень 1991 року працював у Херсонському індустріальному інституті на посаді асистента кафедри політекономії.

З квітня 1995 року по червень 1996 року працював у Київському державному торговельно-економічному університеті на посаді старшого викладача кафедри зовнішньоекономічної діяльності.

З вересня 1996 року по серпень 1998 року працював у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті на посаді доцента кафедри основ економічної теорії і політології.

З вересня 1998 року працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ на посаді доцента кафедри фінансів.

Перелік наукових праць за останні роки

2017 РІК

Вісник КІБІТ «Впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в умовах сучасного фондового ринку України». – №1 (32). – С. 96-100

2016 РІК

Вісник КІБІТ «Фінансова децентралізація: сучасний стан та ризики впровадження». – № 2 (30). – С. 32-33 2016 р.

Підготовка та розміщення навчального матеріалу в системі дистанційного навчання МООDLЕ з курсів: «Фінанси»; «Бюджетна система» (навчальні робочі програми; конспект лекцій; плани семінарських занять та ін.)

2015 РІК

Стаття у Віснику АПСВТ «Стратегічні підходи до реформування пенсійної системи України».

Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС», 2-3 квітня 2015 р., АПСВТ, м. Київ. Тези «Резерви підвищення доходної чистини місцевих бюджетів»

2014 РІК

Стаття у Віснику АПСВ «Щодо впровадження другого рівня пенсійної системи та ризики його функціонування»

Міжнародна науково-практична конференція «Людський капітал як чинник економічного зростання», 23-24 березня 2014 р., АПСВТ, м. Київ. Тези «Вдосконалення організації функціонування пенсійної системи України».

2013 РІК

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій», 20-21 лютого 2013 р., АПСВ, м. Київ. Тези «Причини та наслідки доларизації фінансової системи України».

НМК «Бюджетна система». – 40 с.

2012 РІК

Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративно-соціальна відповідальність бізнесу – фактор сталого розвитку держави», 24-25 квітня 2012 р., АПСВ, м. Київ. Тези «Особливості сучасного етапу функціонування фінансової системи України».

2011 РІК

Стаття у Віснику АПСВ «Пенсійне реформування: необхідність зміни парадигми і профспілковий рух» // Вісник АПСВ ФПУ. – 2011. – №4. – С. 74-80.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування і розвитку громадського суспільства», 23-25 лютого 2011 р., АПСВ, м. Київ. Тези «Посилення соціальної справедливості пенсійного реформування» / 3б. тез Міжн. наук. конференції «Проблеми формування і розвитку громадського суспільства». – АПСВ. – 2011. – С. 141-142.

2010 РІК

Стаття у Віснику Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка «Причини та особливості прояву фінансової кризи в Україні» // Віснік К.-П. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – 2010. – С. 56-60.

Методичні рекомендації для ФПУ з теми «Пенсійна реформа в Україні». – 10 с.

2009 РІК

Стаття «Світова фінансова криза: загальні причини та особливості їх прояву в Україні» // Науковий вісник АМУ. – 2009. – Вип.7. – С. 122-129.

НМК «Фінанси». – 64 с.

НМК «Місцеві фінанси». – 36 с.