Фурман Світлана Станіславівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 16 років

Біографія

Народилася 23 лютого 1960 року в смт. Татарбунари Одеської області.

У 1977 році закінчила Татарбунарську СШ, в 1981 році вступила на економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, який закінчила у 1986 році.

В цьому ж році почала працювати викладачем у Білгород-Дністровському сільгосптехнікумі, з якого звільнилася у 1989 році.

З 1996 до 1997 р. викладала у Київському технікумі громадського харчування.

З 1997 до 2000 р. навчалася в аспірантурі економічного факультету КНУТШ.

З 2000 до 2006 р. працювала викладачем кафедри економічної теоріїДержавної академії ЖКГ.

У 2006 – 2008 рр. працювала на посаді мнс відділу економічної історії у ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ.

З 2009 до 2014 р. працювала викладачем кафедри економіки підприємства Державної академії ЖКГ, що в 2011 р. була реорганізована в Київський університет управління та підприємництва. У листопаді 2014 року була звільнена у зв’язку з ліквідацією закладу.

Викладає дисципліни

 1. Політична економія
 2. Економічна історія
 3. Економіка та фінанси підприємства
 4. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 5. Планування, організація та технологія управління персоналом підприємства
 6. Основи наукових досліджень
 7. Економічна теорія
 8. Історія економіки та економічної думки
 9. Основи економіки
 10. Основи економічної теорії
 11. Інноваційний розвиток підприємства
 12. Бюджетна система
 13. Платіжні системи
 14. Фінансовий ринок
 15. Економіка підприємства

Сфера наукових інтересів

Іноземний капітал в Україні у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., вітчизняне підприємництво др. пол. ХІХ – початку ХХ ст.

Список науково-методичних праць

1. Стратегічне планування фірми в умовах нестабільної економіки. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки», АМУ, 1998.

2. Конкурентоспроможність фірми в перехідній економіці. – Д.: Вісник Донецького університету, 1999.

3. Особливості інвестиційної діяльності фірми в перехідній економіці. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 1999.

4. Інвестиційна діяльність фірми як фактор конкурентоспроможності. – К.: Вісник Академії праці і соціальних відносин, 2000.

5. Концепції розвитку та адаптації фірми в нестабільних економічних умовах. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 2000.

6. Теоретичні основи інвестиційної діяльності фірми. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 2001.

7.До питання про роль іноземного капіталу у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип. 227. – Т. ІІІ, 2007. – С.645-652.

8. Державна політика залучення іноземного капіталу в умовах модернізації вітчизняної економіки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип.. 230. – Т. ІІІ, 2007. – С. 589-595.

9. Історичний досвід залучення іноземного капіталу та його використання в сучасній українській економіці // Зб. наук. праць «Теорії мікро-, макроекономіки». – Вип. 27. – К., 2007. – С. 188-194.

10. Чинники розвитку підприємництва та їх еволюція у працях вітчизняних економістів др. пол. ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип. 232. – Т. І, 2007. – С. 63-72.

11. Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності як умова залучення іноземного капіталу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гетьмана. – Серія «Економіка». – №22. – 2008. – С. 9-14.

12. Іноземний капітал як чинник формування конкурентного середовища у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Теорії мікро-, макроекономіки». – Вип. 30. – К., 2008. – С. 108-115.

До друку

13. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..

14. Іноземне підприємництво та роль іноземного капіталу у становленні вітчизняного господарського становища. – Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / Л. П. Горкіна, С. О. Біла та ін. К.: НАН України; Інститут екон. та прогнозу, 2010. – 760 с. – С. 397-406.

15. Погляди українських економістів др. половини ХІХ – початку ХХ ст. на роль іноземного капіталу як чинника розвитку підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – Київ: ДУ І-т економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 312 с. – С. 44-54.

Конференції

1. Іноземний капітал як чинник інноваційного розвитку (історичний досвід) // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток регіонів», 14 грудня 2007 р., АМУ, Київ.

2. Іноземне інвестування як елемент державної політики в другій половині ХІХ – на почтку ХХ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація, СОТ: конкурентні позиції України» 27-27 березня 2007 року.

3. Урядова політика щодо залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Тези доповіді на конференції.

4. Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Тези доповіді на конференції.

5. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Науково-практична конференція. КУУП «Пріоритетні питання економічного та соціального розвитку України». – К., 19-20 квітня 2012 р. – С. 172-173.