Дисципліни, закріплені за кафедрою маркетингу

1. Бренд-менеджмент
2. Застосування основ маркетингу на підприємстві, в установі, організації
3. Інформаційний маркетинг
4. Інформаційні технології в комерційній діяльності
5. Інформаційні технології в маркетингу
6. Інфраструктура товарного ринку
7. Комерціалізація стартап-проєктів
8. Комерційна діяльність
9. Комерційне товарознавство
10. Логістика
11. Логістичний менеджмент
12. Маркетинг
13. Маркетинг комунікацій
14. Маркетинг послуг
15. Маркетинг промислового підприємства
16. Маркетинг територій
17. Маркетинг у галузях і сферах економіки
18. Маркетингова діяльність підприємства
19. Маркетингова товарна політика
20. Маркетингове ціноутворення
21. Маркетинговий аудит
22. Маркетинговий менеджмент
23. Маркетингові дослідження
24. Методологія наукових досліджень у галузі маркетингу
25. Міжнародний маркетинг
26. Організація маркетингової кампанії
27. Основи маркетингу
28. Основи менеджменту та маркетингу
29. Паблік рилейшенз
30. Поведінка споживача
31. Рекламна діяльність підприємства
32. Рекламний менеджмент
33. Ринкові дослідження
34. Стратегічний маркетинг
35. Товарна інноваційна політика
36. Товарознавство
37. Ціноутворення