Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу

 

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Олійник Георгій Юрійович 

Викладає дисципліни:

 1. Комерціалізація стартап-проектів
 2. Маркетинг

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
23 роки

д.екон.н. 

Сфера наукових інтересів:

1. Менеджмент

2. Маркетинг

 

2 Кутліна Ірина Юріївна 

Викладає дисципліни:

 1. Інфраструктура товарного ринку
 2. Комерційна діяльність
 3. Комерційне товарознавство
 4. Маркетингова товарна політика
 5. Товарна інноваційна політика
 6. Товарознавство

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,
34 роки у науковій сфері

к.техн.н. 

Сфера наукових інтересів:
1. Розробка інноваційних харчових продуктів спеціального призначення
2. Маркетинг інновацій

3 Зимбалевська Юлія Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Бренд-менеджмент
 2. Інформаційні технології в комерційній діяльності
 3. Маркетингове ціноутворення
 4. Маркетингові дослідження
 5. Рекламний менеджмент
 6. Ринкові дослідження
 7. Ціноутворення

Докладніше…

доцент

Педагогічний стаж роботи: 
10 років

к.екон.н. 

Сфера наукових інтересів:
Стратегічний менеджмент українських підприємств у контексті брендингу

4 Соседко Марина Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Логістика
 2. Логістичний менеджмент
 3. Маркетинг комунікацій
 4. Основи менеджменту та маркетингу

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:
 

 

5 Аль-Тмейзі Аліна Юріївна 

Викладає дисципліни:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 2. Комунікативний менеджмент
 3. Маркетинг послуг
 4. Маркетинг промислового підприємства
 5. Маркетинг у галузях і сферах економіки
 6. Маркетингова діяльність підприємства
 7. Маркетинговий менеджмент
 8. Міжнародна економіка
 9. Світова економіка

Докладніше…

завідувач кафедри 

Досвід роботи:
25 років

к.екон.н. 

Сфера наукових інтересів:

1. Міжнародні економічні відносини

2. Міжнародний маркетинг