Дисципліни, закріплені за кафедрою менеджменту

1. Адміністративна система України
2. Адміністративний менеджмент
3. Вирішення виробничих проблем підприємства, установи, організації
4. Державне регулювання економіки
5. Державне та регіональне управління
6. Державні закупівлі
7. Електронне урядування
8. Етика державного службовця
9. Європейська інтеграція
10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
11. Іміджмейкінг
12. Інвестиційний менеджмент
13. Інформаційні системи в публічному управлінні
14. Інформаційні технології в галузі
15. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення
16. Історія українського державотворення
17. Кадрова політика в публічній організації
18. Кадрова політика підприємства, установи, організації
19. Комунікативний менеджмент
20. Комунікації в публічній адміністрації
22. Контроль у державних інституціях
23. Менеджмент
24. Менеджмент у системі органів державної влади
25. Менеджмент у соціальній сфері
26. Методологія наукових досліджень у галузі
27. Міжнародна економіка
28. Міжнародні стандарти менеджменту
29. Місцеві бюджети
30. Операційний менеджмент
31. Організація бізнесу та бізнес-планування
32. Організація праці менеджера
33. Основи менеджменту
34. Основи менеджменту та маркетингу в фізичної терапії та ерготерапії
35. Політичне лідерство
37. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
38. Публічне адміністрування в Україні
39. Публічне управління
40. Реінжиніринг бізнес-процесів
41. Самоменеджмент
42. Світова економіка
43. Складання та оформлення довідково-інформаційної документації
44. Складання та оформлення кадрової документації
45. Складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації
46. Соціально-економічні аспекти розвитку культури
47. Стратегічне управління
48. Стратегічний менеджмент
49. Тайм-менеджмент
50. Теоретичні засади державного управління
51. Теорія організації
52. Теорія державного управління
53. Територіальна організація влади
54. Управління інноваціями
55. Управління логістичними системами
56. Управління персоналом
57. Управління персоналом на підприємстві, в установі, організації