Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Дубас Ростислав Григорович

Дисципліни, які викладає:

 1. Адміністративна система України
 2. Державні закупівлі
 3. Електронне урядування
 4. Етика державного службовця
 5. Менеджмент у системі органів державної влади
 6. Методологія наукових досліджень у галузі
 7. Політичне лідерство
 8. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 9. Публічне управління
 10. Теорія державного управління
 11. Територіальна організація влади

Докладніше…

завідувач кафедри –
професорДосвід роботи: 
18 років у вищій школі
доц. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство

2 Карпенко Ольга Андріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Європейська інтеграція
 2. Стратегічне управління
 3. Стратегічний менеджмент

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

понад 35 років у вищій школі, близько 30 років у науковій сфері

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Антикризове управління;
Управління персоналом;
Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

3 Мирвода Світлана Іванівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Організація бізнесу та бізнес-планування
 2. Організація праці менеджера
 3. Тайм-менеджмент

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 10 років у вищій школі

к. н. з держ. упр.

Сфера наукових інтересів: 
Інноваційні підходи до формування моделі державного управління соціально-культурної сфери в умовах сталого розвитку України;
Управління документацією у сфері культури

4 Семененко Олена Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Державна політика в соціогуманітарній сфері
 2. Державне регулювання економіки
 3. Інноваційний менеджмент
 4. Історія українського державотворення
 5. Кадрова політика в публічній організації
 6. Комунікації в публічній адміністрації
 7. Менеджмент
 8. Менеджмент у соціальній сфері
 9. Операційний менеджмент
 10. Основи менеджменту
 11. Основи менеджменту та маркетингу в фізичній терапії та ерготерапії
 12. Соціально-економічні аспекти розвитку культури
 13. Управління персоналом

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

15 років

Сфера наукових інтересів:
1. Корпоративна культура
2. Управління персоналом
3. Менеджмент у соціальній сфері
4. Операційний менеджмент
5 Кондукоцова Неля Валеріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Державне та регіональне управління
 3. Іміджмейкінг
 4. Інвестиційний менеджмент
 5. Контроль у державних інституціях
 6. Міжнародні стандарти менеджменту
 7. Реінжиніринг бізнес-процесів
 8. Самоменеджмент
 9. Теорія організації
 10. Управління інноваціями
 11. Управління логістичними системами

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

6 років

Сфера наукових інтересів:
економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки