Аль-Тмейзі Аліна Юріївна

Кафедра маркетингу

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Досвід роботи: 25 років.

Біографія

Народилася 26 липня 1977 року в місті Києві.

У 1984-1994 роках навчалася в середній загальноосвітній школі №110 ім. К. Гапоненка м. Києва.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1994 році вступила до Національного технічного університету України «КПІ», на факультет електроніки, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», який закінчила у 2000 році, здобувши кваліфікацію інженера з телекомунікацій.

З 13.12.04 по 15.07.07 року навчалась в УАІМВ МАУП за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» іотримала другу вищу освіту та здобула диплом магістра менеджменту ЗЕД (із відзнакою).

Відомості про захист дисертацій

З 05.10.11 була здобувачем в Інституті світової економіки і міжнародних відносин. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 12 грудня 2012 року.

Викладає дисципліни

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 2. Комунікативний менеджмент
 3. Маркетинг послуг
 4. Маркетинг промислового підприємства
 5. Маркетинг у галузях і сферах економіки
 6. Маркетингова діяльність підприємства
 7. Маркетинговий менеджмент
 8. Міжнародна економіка
 9. Світова економіка

Основні етапи трудової діяльності

Одночасно з навчанням в інституті з 1 вересня 1994 року по 21 січня 1997 року працювала в ТОВ «Люпін» на посаді секретаря-референта.

З 15.02.99 по 21.12.99 року працювала в страховій компанії «АСКА. Київ-центральна» на посаді страхового консультанта в Управлінні страхування майна.

З 14.10.03 по 15.08.04 працювала в МАУП на посаді фахівця департаменту обліку студентського контингенту.

З 16.08.04 по 12.10.05 р. працювала в МАУП на посаді провідного фахівця факультету стаціонарної форми навчання Україно-Арабського інституту міжнародних відносин (УАІМВ).

З 13.10.05 по 04.09.09 року працювала в МАУП на посаді заступника декана факультету заочних фор навчання УАІМВ.

З 23.10.07 по 04.09.09 року працювала в МАУП за сумісництвом викладачем кафедри менеджменту ЗЕД УАІМВ.

З 05.09.10 по 05.04.12 року працювала в КУТЕП на посаді заступника декана факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу.

З 05.09.10 по 27.06.12 працювала в КУТЕП на посаді старшого викладача кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства.

З 01.07.12 по 31.07.08.12 року працювала в ТОВ «Індустрія техногруп» на посаді спеціаліста відділу ЗЕД.

З 09.10.12 працювала в МАУП на посаді доцента кафедри менеджменту ЗЕД.

З 01.02 13 по 26.10.16 року працювала на посадах заступника завідувача кафедри та завідувача кафедри рекламного та виставкового бізнесу ВНЗ «Інститут реклами».

З 01.11.16 по 17.10.17 року працювала у ВНЗ НУХТ доцентом кафедри міжнародної економіки.

Сфера наукових інтересів

 1. Міжнародні економічні відносини
 2. Міжнародний маркетинг

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=OlPYs9sAAAAJ&hl=ru

ORCID 0000-0002-8266-2010

Основні наукові праці

1. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160.

2. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів. Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40.

3. Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом. Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72.

4. Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційнійсфері. Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – С. 35-40.

5. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2014. – С. 5-7.

6. Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами, 2015. – С. 5-7.

7. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39.

8. Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56.

9. Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах. Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами, 2016. – С.65-68.

10. Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією. Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40.

11. Економічне співробітництво між Україною та Канадою. Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017.

12. Сучасні освітні системи Африки. Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або Web of Science)

Обсяг у сторінках (авторський доробок

Співавтори
1

2

3

4

5

6

І. До захисту кандидатської дисертації

1. Авіаційний комплекс України та його вплив на якість транспортних послуг Cтаття Наукові праці МАУП. – 2008. – Вип. 3(19). – С. 88-92.

Фахове видання

5
2. Стан та перспективи розвитку «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Cтаття Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць Вип. 19.- К.: НАУ, 2008. – С. 213-220.

Фахове видання

8
3. Впровадження міжнародного досвіду для розвитку українських авіакомпаній Cтаття Наукові праці МАУП. – 2009. – Вип. 2(21). – С. 75-79.

Фахове видання

5  
4. Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень Cтаття Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць.Вип. 69. – К.; ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 155-160.)

Фахове видання

6  
5. Перспективи розвитку авіаційної інфраструктуриУкраїни в системі світових інтеграційних процесів Cтаття Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – Вип. 71. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-40.

(Фахове видання)

6  
6 Проблеми та перспективи економічного розвитку авіатранспортного комплексу України Тези доповідей Наукова конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції»,                 – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 86-88.

 

3  
7 Авіатранспортний комплекс України як фактор інтегрування у світовий економічний простір Тези доповідей III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2007. – С. 109-110.

 

2  
8 Процеси міжгалузевого кооперування авіаційного бізнесу і туристичної індустрії в умовах глобалізації Тези доповідей VI Всеукраїнська наук.-практ. конференція молодих вчених «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір», – Маріуполь: Маріупольський державний гуманітарний університет, 2010. – С. 42-43.

 

2  
9 Вплив кризи євро на інфраструктуру України, авіаційна галузь окремо Тези доповідей Криза євро або втрачена парадигма: круглий стіл, – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2011. – С. 40-42. 3  

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

10 Лібералізація і стратегічні альянси в авіаційній сфері Монографія Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: монографія К.: ІСЕМВ НАНУ, 2014. – 358с. С. 35-40.

(Фахове видання)

358/6 А.Ю.  Аль-Тмейзі та група авторів
11 Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю як фактором росту виробничої активності. Cтаття Економіка та держава. 2019. № 2. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.4 

(Фахове видання)

9/3 Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Аль-Тмейзі А. Ю.
12 Features of formation of the company statute capital: right to use intangible assets as a property contribution to the authorized capital” Cтаття Ekonomika ta derzhava, 2019. vol. 4, pp. 18–24. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.18

(Фахове видання)

12/3 Lozova, T., Oliinyk, H., Bielova, A.
13 Глобальний маркетинг: проблеми та перспективи розвитку. Cтаття Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://

www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7413 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.56

(Фахове  електронне видання)

14 Тенденції розвитку сучасного маркетингу. Cтаття Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7410 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.45

(Фахове електронне видання)

15 Concept of management for forming of full health of human Cтаття Вісник Університету «Україна»: Економіка, менеджмент, маркетинг.-К.:Університет «Україна», №3 (24) 2019.-16-28

(Фахове видання)

12/4 Комар Ю.М.

Дубас Р.Г.

16 Strategic management of deployment of innovation projects at the enterprise Cтаття Academy of Strategic Management Journal.Volume 18, Special Issue 1, 2019, p.1-5

Scopus, URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html

8/2 Svitlana Breus, Taliat Bielialov, Mykola Denysenko, Andrii Zarichniak
17 Розвиток латерального маркетингу в умовах глобалізації Тези доповідей International Scientific conferences “Conferencii”-“Research and Practice: Collection of scientific articles”. – Lardy Publishing House, Paris, France, 2019.- P.91-96 5
18 Підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку спецій Тези доповідей International Scientific conferences “Conferencii”-“Research and Practice: Collection of scientific articles”. – Lardy Publishing House, Paris, France, 2019.- P.96-100 4/2 Скопич А.Є.
19 Роль маркетингових заходів в проблемі виборуУкраїни між ЄС та митним союзом Тези доповідей Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції «Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи», – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С.69-72. 4  
20 Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства Тези доповідей Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту, маркетингу та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами,  2014. – С. 5-7. 3  
21 Розвиток рекламного бізнесуУкраїни в сучасних умовах Тези доповідей Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії», К.: Інститут реклами,  2015. – С. 5-7. 3  
22 Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій Тези доповідей Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економікиУкраїни в умовах європейської інтеграції», – К.: МАУП, 2015.- 36-39. 4  
23 Проблеми забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному середовищі Тези доповідей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», – К.:Вид-во НАУ «НАУ друк», 2016. – С.54-56. 3  
24 Особливості бренд-менеджменту в сучасних умовах Тези доповідей Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави», К.: Інститут реклами,  2016. – С.65-68 3  
25 Стратегічне співробітництво між Україною та Йорданією Тези доповідей Матеріали наук.семінару «Стратегія розвитку: інвестиційний вимір» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2016. – Вип 11. – Ч .1.-С. 33-40. 8  
26 Економічне співробітництво між Україною та Канадою Тези доповідей Матеріали наук.семінару «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. 4  
27 Сучасні освітні системи Африки Тези доповідей Матеріали наук.семінару «Тенденції розвитку сучасної освіти» / за ред.. д.е.н., проф. Гуткевич С.О. – К.:НУХТ, 2017. – Вип 13. -С. 6-9. 4  
28 Інноваційно-інвестиційна складова в системі розвитку національної економіки України Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: м.Київ, 17 травня 2018р.-К.:Університет «Україна», 2018.-С.43-48. 6  
29 Перспективи розвитку ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»» в глобальному економічному просторі Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: м.Київ, 24 травня 2019р.-К.:Університет «Україна», 2019.-С.9-11. 3  
ІІІ. Навчально-методичні праці
30 Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8
31 Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 6.050400 «Туризм»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
32 Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 6 с. 6
33 Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.050108 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 22 с. 22
34 Міжнародний туристський бізнес друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 8 с. 8
35 Міжнародний туристський бізнес друк Робоча програма для студентів напряму підготовки 7.030403 «Міжнародні економічні відносини»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: КУТЕП, 2010. – 26 с. 26
36 Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.140101  «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчальногопроцесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 7 с. 7
37 Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно- модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2010. – 23 с. 23
38 Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг друк Робоча програма для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 20 с. 20
39 Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг Методичні рекомендації Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с.

 

18
40 Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг Методичні рекомендації Методичн вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050401 «Туризм», спеціалізація «Готельне господарство»; (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2011. – 18 с. 18
41 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра Методичні рекомендації Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 362014. – 48 с. 48
42 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра Методичні рекомендації Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 48 с. 48
43 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Методичні рекомендації Для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент реклами»; кредитно-модульна система організації  навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44 с. 44
44 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Методичні рекомендації Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2014. – 44с. 44
45 Навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24.

 

24
46 Навчальна програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20.

 

20
47 Навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 28.

 

28
48 Навчальна программа дисципліни «Макроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24. 24
49 Навчальна программа дисципліни «Економіка підприємства» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24.

 

24
50 Навчальна программа дисципліни «Міжнародна економіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20.

 

20
51 Навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20. 20
52 Навчальна программа дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 24.

 

24
53 Навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2014. – С. 20.

 

20
54 Робоча навчальна программа дисципліни «Міжнародний менеджмент» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 27.

 

27
55 Робоча навчальна программа дисципліни «Основи економічної теорії» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 24.

 

24
56 Робоча навчальна программа дисципліни «Мікроекономіка» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 38. 38
57 Робоча навчальна программа дисципліни «Політична економія» друк К., Інститут реклами, 2015. – С. 31.

 

31
58 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична економія» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 24.

 

24
59 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 20.

 

20
60 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної теорії» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 28.

 

28
61 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Макроекономіка» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 24.

 

24
62 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 24.

 

24
63 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародна економіка» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
64 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 20. 20
65 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 24.

 

24
66 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародний менеджмент» Методичні рекомендації К., Інститут реклами, 2015. – С. 20.

 

20
67 Навчальна програма дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами,  2015.- 14 с. 14
68 Робоча навчальна програма дисципліни «Державне регулювання економіки» друк К.: Інститут реклами,  2015.- 22 с. 22
69 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Методичні рекомендації К.: Інститут реклами,  2015.- 15 с. 15
70 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра Методичні рекомендації Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
71 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Методичні рекомендації Для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»; кредитно-модульна система організації  навчального процесу. – К.: ІР, 2016. – 45с. 45
72 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» Методичні рекомендації Для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2017 – 41 с.

 

41
73 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни з дисципліни «Глобальна економіка» Методичні рекомендації для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка». К: НУХТ, 2016 – 14 с.

 

14
74 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Зовнішня політика України» Методичні рекомендації Для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 15 с.

 

15
75 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Методичні рекомендації Для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 15 с.

 

15
76 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» Методичні рекомендації Для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2017 – 29 с.

 

29
77 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Міжнародний  ринок праці»

 

Методичні рекомендації Для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 11 с. 11
78 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні організації»

 

Методичні рекомендації Для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 12 с. 12
79 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Сучасні тенденції світової політики»

 

Методичні рекомендації Для студентів напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 15 с.

 

15
80 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України» Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» К.: НУХТ, 2016 – 13 с.

 

13
81 Робоча програма  з дисципліни «Маркетинг у галузях і сферах економіки» Друк  Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075          « Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-34с. 34
82 Робоча програма  з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» Друк  Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-40с. 40
83 Робоча програма  з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства»

 

Друк  Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-39с. 39
84 Робоча програма  з дисципліни «Маркетинговий менеджмент»

 

Друк Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-47с. 47
85 Робоча програма  з дисципліни «Маркетинг послуг»

 

Друк Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-35с. 35
86 Робоча програма  з дисципліни «Міжнародна економіка»

 

Друк  Для студентів за галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 281 «Публічне управління та адміністрування» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-47с. 47
87 Програма науково-дослідної практики Друк Для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-14с. 14
88 Програма педагогічної практики Друк Для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-10с. 10
89 Програма технологічної практики Друк Для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” освітнього ступеню – бакалавр. К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-14с. 14
90 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» Друк Для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» К.: ВМУРоЛ «Україна», 2019-35с. 35