Фурман Світлана Станіславівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 22 роки, в університеті – з вересня 2016 року

Біографія

Народилася 23 лютого 1960 року в смт. Татарбунари Одеської області.

У 1977 році закінчила Татарбунарську СШ, в 1981 році вступила на економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, який закінчила у 1986 році.

В цьому ж році почала працювати викладачем у Білгород-Дністровському сільгосптехнікумі, з якого звільнилася у 1989 році.

З 1996 до 1997 р. викладала у Київському технікумі громадського харчування.

З 1997 до 2000 р. навчалася в аспірантурі економічного факультету КНУТШ.

З 2000 до 2006 р. працювала викладачем кафедри економічної теоріїДержавної академії ЖКГ.

У 2006 – 2008 рр. працювала на посаді мнс відділу економічної історії у ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ.

З 2009 до 2014 р. працювала викладачем кафедри економіки підприємства Державної академії ЖКГ, що в 2011 р. була реорганізована в Київський університет управління та підприємництва. У листопаді 2014 року була звільнена у зв’язку з ліквідацією закладу.

Викладає дисципліни

  1. Основи наукових досліджень та академічного письма
  2. Статистика
  3. Економіка підприємства
  4. Політична економія
  5. Статистика в туризмі
  6. Світова економіка
  7. Фінанси
  8. Фінанси
  9. Фінанси підприємства
  10. Основи економіки

Сфера наукових інтересів

Іноземний капітал в Україні у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., вітчизняне підприємництво др. пол. ХІХ – початку ХХ ст.

Останні науково-методичні праці

з/п

П.І.Б. авторів

Назва статті

Обов’язково вказати: назву друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок чи фахове видання, режим доступу

Статті у фахових виданнях

1. Фурман С.С., Дубас А.О. Іноземні  інвестиції як носій інновацій у вітчизняній економіці др. пол. 19 – поч 20 ст. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Київ: МІЛЕНІУМ, 2017, №13, с.42-48. Фахове видання.

Тези

2. Фурман С.С. Сучасні фінансові технології та наслідки їх впровадження Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання,  проблеми і тенденції розвитку». Університет «Україна», 17 травня 2018 року, м. Київ
3. Фурман С.С. Особливості корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку». Університет «Україна», 19 травня 2017 р.
4. Фурман С.С. Нові фінансові технології та особливості їх впровадження Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання,  проблеми і тенденції розвитку». Університет «Україна», 24 травня 2019 р.

Список науково-методичних праць

1. Стратегічне планування фірми в умовах нестабільної економіки. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки», АМУ, 1998.

2. Конкурентоспроможність фірми в перехідній економіці. – Д.: Вісник Донецького університету, 1999.

3. Особливості інвестиційної діяльності фірми в перехідній економіці. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 1999.

4. Інвестиційна діяльність фірми як фактор конкурентоспроможності. – К.: Вісник Академії праці і соціальних відносин, 2000.

5. Концепції розвитку та адаптації фірми в нестабільних економічних умовах. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 2000.

6. Теоретичні основи інвестиційної діяльності фірми. – К.: Зб. «Теорії мікро-, макроекономіки» АМУ, 2001.

7.До питання про роль іноземного капіталу у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип. 227. – Т. ІІІ, 2007. – С.645-652.

8. Державна політика залучення іноземного капіталу в умовах модернізації вітчизняної економіки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип.. 230. – Т. ІІІ, 2007. – С. 589-595.

9. Історичний досвід залучення іноземного капіталу та його використання в сучасній українській економіці // Зб. наук. праць «Теорії мікро-, макроекономіки». – Вип. 27. – К., 2007. – С. 188-194.

10. Чинники розвитку підприємництва та їх еволюція у працях вітчизняних економістів др. пол. ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип. 232. – Т. І, 2007. – С. 63-72.

11. Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності як умова залучення іноземного капіталу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гетьмана. – Серія «Економіка». – №22. – 2008. – С. 9-14.

12. Іноземний капітал як чинник формування конкурентного середовища у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. // Зб. наук. праць «Теорії мікро-, макроекономіки». – Вип. 30. – К., 2008. – С. 108-115.

До друку

13. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

14. Іноземне підприємництво та роль іноземного капіталу у становленні вітчизняного господарського становища. – Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / Л. П. Горкіна, С. О. Біла та ін. К.: НАН України; Інститут екон. та прогнозу, 2010. – 760 с. – С. 397-406.

15. Погляди українських економістів др. половини ХІХ – початку ХХ ст. на роль іноземного капіталу як чинника розвитку підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – Київ: ДУ І-т економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 312 с. – С. 44-54.

Конференції

1. Іноземний капітал як чинник інноваційного розвитку (історичний досвід) // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток регіонів», 14 грудня 2007 р., АМУ, Київ.

2. Іноземне інвестування як елемент державної політики в другій половині ХІХ – на почтку ХХ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація, СОТ: конкурентні позиції України» 27-27 березня 2007 року.

3. Урядова політика щодо залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Тези доповіді на конференції.

4. Розвиток нормативно-правових засад підприємницької діяльності у вітчизняній економіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Тези доповіді на конференції.

5. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Науково-практична конференція. КУУП «Пріоритетні питання економічного та соціального розвитку України». – К., 19-20 квітня 2012 р. – С. 172-173.