Рудюк Людмила Василівна

Кафедра: фінансів та обліку

 

Посада: старший викладач
Досвід науково-педагогічної роботи: 18 років.

Біографія

«Оптимізм – це наш борг. Майбутнє відкрите. Воно невизначене.
Ніхто не в змозі передбачити його, хіба тільки випадково.
Ми всі беремо участь в його створенні через свої вчинки.
І ми всі рівною мірою відповідальні за його успіх».

Тернистий життєвий шлях її – це виключення зі стандартних правил. Має 4 вищі  освіти, у тому числі: у 1996 р. закінчила  Український державний університет харчових технологій (нині Національний університет харчових технологій), у 2003 р. – Державний інститут підготовки кадрів (нині Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), у 2016 р. – Інститут комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна». У 2007-2011 рр. успішно склала кандидатські іспити із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Як здобувач кафедри фінансів працювала над дисертаційним дослідженням «Управління обіговим капіталом вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних змін».

У 2006 р. підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ «Київський політехнічний інститут» за напрямом «Дистанційна освіта», спеціальність «Педагогіка вищої школи»; у 2012 р. з метою подальшого підвищення якості навчального процесу – навчальний семінар «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу»; у 2013 р. з метою викладання навчальних курсів для іноземних студентів – успішне вивчення  програми мовних курсів з німецької мови; у 2014 р. – у ВНЗ «Національна академія управління»; у 2016 р. з метою підвищення конкурентоздатності – у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (тема випускної роботи: «Інтерактивні технології  навчання у ВНЗ (на прикладі фінансових дисциплін»)); у 2016 р. – удосконалення професійних знань щодо аналізу діяльності фінансових організацій в Аудиторській фірмі «Альта»; у 2020 р. – удосконалення програми іноземної мови.

Має низку громадських нагород. Зокрема, науково-педагогічна діяльність відзначена почесною нагородою «Свята Софія» від Асамблеї ділових кіл України та відзнакою від Національного банку України, Почесними грамотами за високу професійну майстерність, креативний підхід та активну громадську діяльність.

У 2008 р. – переможець конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету «Україна» у номінації «Кращий викладач – керівник НДРС». У 2013 р. отримала позитивний відгук Голови комісіі від МОН України – завідувача кафедри фінансів підприємств  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» к.е.н., проф. Поддєрьогіна А.М. за кращі навчально-методичні комплекси дисциплін. У 2015 р. науковий керівник студентської наукової роботи «Монетарна політика НБУ в умовах глобальної невизначеності» – переможця конкурсу студентських наукових робіт, присвяченого Дню науки в Україні. У 2008 р. та 2016 р. – переможець конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету «Україна»  у номінації «Кращий викладач – керівник НДРС». У 2016 р. – переможець конкурсу «Кращий електронний курс» навчальних курсів «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Вступ до спеціальності», «Аналіз інвестиційних проектів». У 2020 р. переможець конкурсу «Кращий викладач Університету «Україна» у номінації «Кращий викладач економічних дисциплін».

Секретар вченої ради Інституту економіки та менеджменту з 2010 р. Голова профспілкового бюро Інституту економіки та менеджменту з 2005 р. Понад 17 років досвіду роботи керівником громадської організації. Спільно з партнерами реалізовано низку важливих заходів у сфері освіти. Має досвід роботи голови Наглядової ради підприємства. Поєднує викладацьку діяльність із практичною.

Основні етапи педагогічної діяльності

Викладацьку діяльність розпочала з 2003 р. в Університеті «Україна» на посаді старшого викладача кафедри фінансів, з  2007 р. – доцента кафедри фінансів, з 2007-2009 рр. –  виконання обов’язків заступника декана з науково-дослідної роботи факультету економіки та менеджменту, з 2013 р. – доцента кафедри фінансів та банківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна»,  з 2016 р. – відповідальна за наукову роботу в Інституті економіки та менеджменту.

Сфера наукових інтересів: фінансова економіка, фінансові інновації, бізнес-клімат, інвестиційна привабливість, фінансова безпека, фінансовий менеджмент. 

Має понад 90 праць наукового та науково-методичного характеру, у тому числі: 6 навчальних  посібників за фахом (з них: 2 із грифом МОН України) та 2-х навчальних посібників у співавторстві, співавтор колективної монографії.

Брала участь у виконанні науково-дослідної теми «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» наукового журналу «Економіка і фінанси» (Україна, м. Дніпро) в якості співвиконавця.

Активний учасник понад 60 науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня.

Основні навчальні курси, які викладає: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінанси, гроші та кредит», «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Банківська система», «Центральний банк та монетарна політика», «Податкова система», «Бюджетна система», «Місцеві бюджети», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Методологія наукових досліджень у сфері фінансів», «Фінансова інклюзія», «Фінансовий ринок». Авторські дистанційні навчальні курси розміщено на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу: http://vo.uu.edu.ua.

Організація науково-дослідної роботи студентів: підготовка до участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах (сприяння формуванню особистості студентів як дослідників).

Профіль викладача у Google Scholar