Дисципліни, закріплені за кафедрою управління та адміністрування

 1. Адміністративна система України
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Бренд-менеджмент
 4. Вирішення виробничих проблем підприємства, установи, організації
 5. Державне регулювання економіки
 6. Державне та регіональне управління
 7. Державні закупівлі
 8. Електронне урядування
 9. Етика державного службовця
 10. Європейська інтеграція
 11. Застосування основ маркетингу на підприємстві, в установі, організації
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 13. Іміджмейкінг
 14. Інвестиційний менеджмент
 15. Інформаційний маркетинг
 16. Інформаційні системи в публічному управлінні
 17. Інформаційні технології в галузі
 18. Інформаційні технології в комерційній діяльності
 19. Інформаційні технології в маркетингу
 20. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення
 21. Інфраструктура товарного ринку
 22. Історія українського державотворення
 23. Кадрова політика в публічній організації
 24. Кадрова політика підприємства, установи, організації
 25. Комерціалізація стартап-проєктів
 26. Комерційна діяльність
 27. Комерційне товарознавство
 28. Комунікативний менеджмент
 29. Комунікації в публічній адміністрації
 30. Контроль у державних інституціях
 31. Логістика
 32. Логістичний менеджмент
 33. Маркетинг
 34. Маркетинг комунікацій
 35. Маркетинг послуг
 36. Маркетинг промислового підприємства
 37. Маркетинг територій
 38. Маркетинг у галузях і сферах економіки
 39. Маркетингова діяльність підприємства
 40. Маркетингова товарна політика
 41. Маркетингове ціноутворення
 42. Маркетинговий аудит
 43. Маркетинговий менеджмент
 44. Маркетингові дослідження
 45. Менеджмент
 46. Менеджмент у системі органів державної влади
 47. Менеджмент у соціальній сфері
 48. Методологія наукових досліджень у галузі
 49. Методологія наукових досліджень у галузі маркетингу
 50. Міжнародна економіка
 51. Міжнародний маркетинг
 52. Міжнародні стандарти менеджменту
 53. Місцеві бюджети
 54. Операційний менеджмент
 55. Організація бізнесу та бізнес-планування
 56. Організація маркетингової кампанії
 57. Організація праці менеджера
 58. Основи маркетингу
 59. Основи менеджменту
 60. Основи менеджменту та маркетингу
 61. Основи менеджменту та маркетингу в фізичній терапії та ерготерапії
 62. Паблік рилейшенз
 63. Поведінка споживача
 64. Політичне лідерство
 65. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 66. Публічне адміністрування в Україні
 67. Публічне управління
 68. Реінжиніринг бізнес-процесів
 69. Рекламна діяльність підприємства
 70. Рекламний менеджмент
 71. Ринкові дослідження
 72. Самоменеджмент
 73. Світова економіка
 74. Складання та оформлення довідково-інформаційної документації
 75. Складання та оформлення кадрової документації
 76. Складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації
 77. Соціально-економічні аспекти розвитку культури
 78. Стратегічне управління
 79. Стратегічний маркетинг
 80. Стратегічний менеджмент
 81. Тайм-менеджмент
 82. Теоретичні засади державного управління
 83. Теорія організації
 84. Теорія державного управління
 85. Територіальна організація влади
 86. Товарна інноваційна політика
 87. Товарознавство
 88. Управління інноваціями
 89. Управління логістичними системами
 90. Управління персоналом
 91. Управління персоналом на підприємстві, в установі, організації