Дисципліни, закріплені за кафедрою управління та адміністрування

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Актуальні економічні проблеми національного господарства, регіонів та підприємств
 3. Біржова діяльність
 4. Бренд-менеджмент
 5. Електронне урядування
 6. Електронний документообіг
 7. Етика бізнесу
 8. Європейська інтеграція
 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 10. Інвестиційно-інноваційна діяльність
 11. Інноваційний менеджмент
 12. Інформаційний менеджмент
 13. Інформаційні технології в маркетингу
 14. Інфраструктура товарного ринку
 15. Історія українського державотворення
 16. Кадрова політика в публічній організації
 17. Комерційна діяльність
 18. Комунікативний менеджмент
 19. Комунікації в публічній адміністрації
 20. Контроль у державних інституціях
 21. Корпоративне управління
 22. Логістика
 23. Логістичний менеджмент
 24. Маркетинг
 25. Маркетинг інновацій
 26. Маркетинг послуг
 27. Маркетинг промислового підприємства
 28. Маркетинг у туризмі
 29. Маркетингова товарна політика
 30. Маркетингові дослідження
 31. Маркетингові комунікації
 32. Менеджмент
 33. Менеджмент та адміністрування
 34. Менеджмент та маркетинг у туризмі
 35. Менеджмент у системі органів державної влади
 36. Методологія та організація наукових досліджень у галузі управління
 37. Міжнародна економіка
 38. Організаційна поведінка
 39. Основи підприємництва
 40. Планування та методологія дисертаційного дослідження
 41. Поведінка споживача ринкового середовища
 42. Проєктний менеджмент
 43. Публічне управління
 44. Публічні закупівлі
 45. Рекламна діяльність підприємства
 46. Рекламний менеджмент
 47. Самоменеджмент
 48. Соціальна відповідальність
 49. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
 50. Стартап-менеджмент
 51. Стратегічне управління
 52. Стратегічний маркетинг
 53. Стратегічний менеджмент
 54. Сучасні економічні теорії
 55. Тайм-менеджмент
 56. Теорія державного управління
 57. Теорія лідерства
 58. Теорія організації
 59. Територіальна організація влади
 60. Товарознавство
 61. Торговельне підприємництво
 62. Управління інноваціями
 63. Управління персоналом
 64. Управління підприємствами малого бізнесу
 65. Управління проєктами