Аспірантура та підготовка науково-педагогічних працівників

В інституті з 2006 року відкрито аспірантуру за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”, що дає можливість готувати власні науково-педагогічні кадри. Серед співробітників інституту 9 викладачів є його випускниками, у тому числі директор інституту Нестеренко Світлана Сергіївна. Двоє викладачів кафедри фінансів: Малій О.В., Рудюк Л.В. займаються дослідженнями в рамках дисертаційних тем як пошукувачі.

Станом на 15.07.2013 р. в аспірантурі навчається 5 аспірантів. До кафедр маркетингу і фінансів для підготовки кандидатських дисертацій прикріплено 15 здобувачів.

З 2010 року в інституті працює Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Упродовж 2009-2013 років випускниками аспірантури (3) і здобувачами (5) захищено 8 кандидатських дисертацій.