Конференції та наукові засідання

19 листопада 2020 року в рамках ХХ МІЖНАРОДНої НАУКОВО-ПРАКТИЧНої КОНФЕРЕНЦІї «ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» відбулося засідання Круглого стола «Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі» в Інституті економіки та менеджменту.