Захарчук Олександр Васильович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: професор

Вчене звання: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Стаж роботи: 17 років

Біографія

Народився 29 квітня 1963 р. у с. Джурин Шаргородського р-ну Вінницької обл. в сім’ї колгоспників. Закінчивши 8 класів Джуринської середньої школи, навчався у Вінницькому політехнічному технікумі (1978-1982 рр.).

Після військової служби (1982-1984 рр.), вступив до Української сільськогосподарської академії м. Києва на економічний факультет (1985-1990 рр.). Маючи спеціальність економіста-організатора сільськогосподарського виробництва, розпочав трудову діяльність у КСП ім. Суворова с. Зведенівка Вінницької області головним економістом.

З 1999 по 2001 рр. працював на різних посадах головного управління сільського господарства та головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації. Очолював відділи економіки агропромислового комплексу, інвестиційної політики та фінансових відносин і розрахунків.

Науково-дослідну діяльність розпочав в аспірантурі Інституту землеробства УААН, де виконав дисертаційну роботу на тему „Економічні відносини у зернопродуктовому комплексі Вінниччини” (2000-2002 рр.).

З вересня 2001 р. по листопад 2002 року працював старшим науковим співробітником відділу інвестицій та відділу ціноутворення і кон’юнктури ринку ННЦ „Інститут аграрної економіки”.

З листопада 2002 по 2010 р.р. обіймав посаду заступника директора з економічних досліджень Українського інституту експертизи сортів рослин. Здійснював наукове консультування та приймав безпосередню участь у розробці науково-технічної програми державної експертизи сортів рослин. Приймав безпосередню участь у розробці та підготовці заходів із підвищення якості на надійності проведення польової експертизи сортів рослин, у пошукових і теоретичних наукових дослідженнях у галузі охорони прав на сорти рослин, у тому числі спрямованих на вивчення наукових основ генетичної та біологічної безпеки.

У 2006 році одержав наукове звання старшого наукового співробітника.

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток ринку сортів рослин (теорія, методологія та практика)».

У 2010 році розпочав викладацьку роботу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді завідувача, а потім професора кафедри фінансів та банківської справи.

До сфери досліджень науковця входять методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази. Активно поширює знання по ринку зерна та зернопродуктів, сортів рослин, інтелектуальної власності, економічного обґрунтування вартості сортодосліду, витрат кваліфікаційної експертизи, доцільності державної допомоги для проведення науково-технічної експертизи у наукових виданнях та пресі. Має 2 монографії, 2 посібники, 6 колективних монографій та більш як 100 наукових праць.

Член спеціалізованої вченої ради Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Житомирського національного агроекологічного університету, член редакційної колегії науково-практичних журналів «Економіка АПК», «Вісник» та «Зерно і хліб».

За період роботи в сільськогосподарському виробництві, на посадах державних та наукових закладів Захарчук О.В. зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом, здібним організатором, ініціативним працівником.

Нагороджений колегією Міністерства аграрної політики та продовольства України трудовою відзнакою «Знак пошани», грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Українського інституту експертизи сортів рослин, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» та Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2010 року – завідувач кафедри банківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна», а з 2013 – професор кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна».

Веде основні навчальні курси

 1. Фінанси, гроші та кредит
 2. Гроші та кредит
 3. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 4. Фінансовий моніторинг
 5. Банківський та кредитний менеджмент
 6. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Основні наукові праці

1. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ / За ред. М. І. Кісіля, О. В. Захарчука та М. М. Кропивко. – К.: ТОВ «Алефа», 2011. – 217 с.

2. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, В.С. Кропивко та ін.]; за ред. О. В. Захарчука, М. І. Кісіля. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 92 с.

3. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції [Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М., Вишневецька О.В., Гаркавий В.В.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 60 с.

4. Економіка насінництва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 272 с.

5. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. – Washington: World Bank Group, 2015. – 158 p.

6. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посібник [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Вишневецька О. В. та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.

 

Перелік науково-методичних праць

Монографії та колективні монографії, навчальні посібники 

 1. Захарчук О.В. Планування витрат на сортовипробування / За ред.: П.Т. Саблука, В.В. Волкодава, М.І. Кісіля та О.В. Захарчука //. – К.: Алефа, 2007. – 303 с.
 2. Захарчук О.В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин / О.В. Захарчук // . – К.: Видавництво «Алефа», 2009. – 390 с.
 3. Захарчук О.В. Нормативні витрати на проведення експертизи сортів рослин / За ред.: П.Т. Саблука, В.А. Хаджиматова, М.І. Кісіля та О.В. Захарчука // . – К.: ТОВ «Алефа», 2009. – 679 с.
 4. Захарчук О.В. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ / За ред.: М.І. Кісіля, О.В. Захарчука та М.М. Кропивко //. – К.: ТОВ «Алефа», 2011. – 217 с.
 5. Захарчук О.В. Менеджмент: час. ІІ: навч. посіб / О.В. Захарчук, В.І.  Страшний //.  – К. : Університет „Україна”, 2012. – 204 с.
 6. Захарчук О.В. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, В.С. Кропивко та ін.]; за ред. О.В. Захарчука, М.І. Кісіля. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 92 с.
 7. 7. Захарчук О.В. Економіка насінництва / О.В. Захарчук //. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 272 с.
 8. 8. Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: Посібник / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Вишневецька О.В. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.
 9. 9. Zakharchuk O. V. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. – Washington : World Bank Group, 2015. – 158 p.
 10. Захарчук О.В. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр.: наукова доповідь / Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 546 с.
 11. Захарчук О.В. Формування і розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів та послуг в аграрному секторі економіки / [Захарчук О.В., Могилова М.М., Навроцький Я.Ф. та ін.]; за ред. О.В. Захарчука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2017. – 80 с.
 12. Захарчук О.В. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2018. – 600 с.
 13. Захарчук О.В. Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств : Посібник / [Захарчук О.В., Войтюк В.Д., Могилова М.М. та ін.]; за ред. О.В. Захарчука та В.Д. Войтюка. – К. :НУБІП , 2019. – с. 306.

  У фахових виданнях 

 1. Коровій В.В., Захарчук О.В. Стратегічні пріоритети розвитку зернопродуктового комплексу Вінничини // Економіст. – 2000.– № 7–8.– С. 70–71, у т. ч. автора – С. 71. (Інтеграційні процеси у зернопродуктовому підкомплексі Вінничини).
 2. Захарчук О.В. Перспективи залучення інвестицій до агропромислового комплексу. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Гіпаніс.– Випуск 9.– 2001.– С.222–226.
 3. Худолій Л.М., Захарчук О.В. Тенденції розвитку економічних відносин на зерновому ринку Вінничини. // Економіка АПК.–2001.– № 11.– С. 92–96, у т. ч. автора – С. 93–95. (Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна Вінничини).
 4. Худолій Л.М., Захарчук О.В. Перспектива залучення інвестицій в регіони. // Актуальні проблеми економіки. – 2002.– №1.– С. 26–28, у т. ч. автора – С. 26,27. (Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку області).
 5. Захарчук О. В. Регіональні аспекти регулювання економічних відносин у зернопродуктовому підкомплексі АПК. // Економіка АПК.– 2002.– №2.– С. 43–47.
 6. Захарчук О.В. Міжгалузева інтеграція підприємств в зернопродуктовому підкомплексі. // Економіка АПК.– 2002.– №5.– С. 106–109.
 7. Захарчук О.В. Державний інтервенційний фонд. Яким йому бути? // К.: Зерно і хліб.- 2002.-№ 4.- С. 10-11.
 8. Захарчук О.В. Не ігноруйте вертикальну інтеграцію в зернопродуктовому комплексі // К.: Зерно і хліб.- 2003.-№ 2.- С. 22-23.
 9. Захарчук О.В., Шовкалюк В.С. Ринок зерна: проблеми та сподівання // Економіка АПК.– 2003.– № 3.– С. 116–121.
 10. Захарчук О.В., Шовкалюк В.С. Експортувати збіжжя треба від імені товаровиробників // К.: Зерно і хліб.- 2003.-№ 3.- С. 18-19.
 11. Волкодав В.В., Захарчук О.В. І ми запровадили внутрішній ринок сортів рослин. // К.: Зерно і хліб.- 2003.-№ 4.- С. 26-27.
 12. Захарчук О.В., Климович М.Ю. Застава зерна може багато // К.: Зерно і хліб.- 2004.-№ 4.- С. 14-15.
 13. Волкодав В.В., Захарчук О.В. На врізаному пайку // К.: Зерно і хліб.- 2004.-№ 4.- С. 38.
 14. Волкодав В.В., Гончар О.М., Захарчук О.В., Климович М.Ю. Нові сорти зернових можуть істотно поліпшити якість збіжжя та підвищити його врожайність // К.: Зерно і хліб.- 2005.-№ 1.- С. 38-39.
 15. Захарчук О.В., Волкодав В.В. Економіка без інвестицій, що подвір’я без пір’я // К.: Зерно і хліб.- 2005.-№ 2.- С. 8-9.
 16. Волкодав В.В., Захарчук О.В. Формування ринку сортів рослин добігає кінця? // К.: Зерно і хліб.- 2005.-№ 4.- С. 42.
 17. Захарчук О.В. Від культивування старих сортів рослин вітчизняні аграрії недобирають понад 7 млн. тонн зерна // К.: Зерно і хліб .- 2006 .- № 1.- С. 8-9.
 18. Волкодав В.В., Кісіль М.І., Захарчук О.В. Економічна ефективність діяльності Державної служби з охорони прав на сорти рослин // Економіка АПК.– 2006.– № 1.– С. 67-72.
 19. Захарчук О.В., Загинайло М.І. Поговоримо про пивоварні сорти ячменю та його екстрактивність // К.: Зерно і хліб .- 2006 .- № 2.- С. 48-50.
 20. Захарчук О.В. Стан та проблеми функціонування закладів експертизи Державної системи з охорони прав на сорти рослин // К.: Агроінком. – 2006 .- № 3-4.- С. 49-52.
 21. Захарчук О.В. Тільки у неврожайні роки товаровиробники зерна виходять на пристойну рентабельність // К.: Зерно і хліб .- 2006 .-    № 4.- С. 16-17.
 22. 35. Захарчук О.В., Шовгун О.О., Рябий А.С. У вітчизняних сортів озимої пшениці генетичний потенціал на рівні 2 класу // К.: Зерно і хліб.-2007. – № 2. –  С. 8-9.
 23. Захарчук О.В. Держсортслужба на гривню витрат дає 32 гривні макроекономічного ефекту  // К.: Зерно і хліб .- 2007 .-    № 4.- С. 46.
 24. Захарчук О.В. На жаль, у нас і досі немає офіційно визнаного методу визначення первісної вартості сорту рослин, як об’єкта інтелектуальної власності // К.: Зерно і хліб .- 2008 .-    № 1.- С. 48-49.
 25. Захарчук О.В., Загинайло М.І. Період збіднілого асортименту пивоварних сортів ярого ячменю закінчився // К.: Зерно і хліб .- 2008 .-         № 2.- С. 37-39.
 26. Захарчук О.В. Україні має бути затишно в Світовій організації торгівлі // К.: Зерно і хліб .- 2008 .-    № 3.- С. 14-15.
 27. Захарчук О.В. Неоднозначна динаміка обсягів і структури фінансування Держсортслужби спостерігається останніми роками // К.: Зерно і хліб .- 2008 .-    № 4.- С. 49-50.
 28. Захарчук О.В. Методи визначення вартості інтелектуальної власності на сорти рослин // Економіка АПК.– 2008.– № 11.– С. 72–78.
 29. Захарчук О.В. Упродовж наступних 10 років від використання нового покоління зернових сортів реально вдвічі примножити врожаї // К.: Зерно і хліб .- 2009 .-    № 1.- С. 49-50.
 30. Захарчук О.В. На жаль, і досі генетичний потенціал національних сортових ресурсів реалізовано недостатньо // К.: Зерно і хліб .- 2009 .-      № 3.- С. 66-67.
 31. Захарчук О.В. Якими ж шляхами оптимально розвиватися ринку сортів рослин в Україні // К.: Зерно і хліб .- 2009 .- № 4.- С. 64-65.
 32. Захарчук О.В. Сорт – як інноваційна основа розвитку рослинництва. // К.: Агроінком. – 2009 .- № 5-8.- С. 17-22.
 33. Захарчук О.В., Коровій В.В. Економічна ефективність ринку сортів рослин України // збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А. Рульова. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2010. – № 10. – С. 195-202.
 34. Захарчук О.В., Коровій В.В., Рябий А.С. // З якою ж ефективністю використовуються сортові рослинні ресурси на Вінничині // К.: Зерно і хліб .- 2010 .- № 4.- С. 46-48.
 35. Захарчук О.В., Пішеніна Т.І. // Проаналізуємо екологічну ситуацію в Україні з погляду економіки // К.: Зерно і хліб .- 2011 .- № 2.- С. 28-29.
 36. Захарчук О.В., Загинайло М.І., Лівандовський А.А. // До Державного реєстру сортів рослин України занесено нові сорти ярого ячменю // К.: Зерно і хліб .- 2011 .- № 3.- С. 54-56.
 37. Захарчук О.В., Загинайло М.І., Лівандовський А.А. // Схарактеризуємо новозареєстровані сорти ярого ячменю іноземної селекції // К.: Зерно і хліб .- 2011 .-  № 4.- С. 43-46.
 38. Захарчук О.В., Пішеніна Т.І. // Розвиток комерційних відносин у сфері освітніх послуг // К.: Агроінком .- 2011 .- № 7-9.- С. 33-37.
 39. Захарчук О.В. Особливості формування національних сортових ресурсів // Економіка АПК.– 2011.– № 12.– С. 117–122.
 40. Захарчук О.В., Загинайло М.І., Лівандовський А.А. Сортимент гібридів кукурудзи для вітчизняних аграріїв постійно поповнюється // К.: Зерно і хліб .- 2012 .- № 2.- С. 24-25.
 41. Захарчук О.В., Кропивко В.С. / Формування національних сортових ресурсів – шлях до забезпечення продовольчої безпеки країни // збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 2 (18), том 5. – С. 152-163.
 42. 55. Захарчук О.В. У держсортслужбі відзначають стрімке щорічне оновлення сортових рослинних ресурсів // К.: Зерно і хліб .- 2012 .- № 3.-       С. 34-36.
 43. 56. Захарчук О.В. Нам варто перейти від застарілого компенсаційного характеру державної допомоги селекційним установам до ринкового // К.: Зерно і хліб .- 2013 .- № 1.- С. 36-37.
 44. Захарчук О.В. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності // Економіка АПК.– 2013.– № 2.– С. 86–93.
 45. Захарчук О.В.. Насіння і садивний матеріал як інтелектуальний товар в Україні / збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) // За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22). – С. 106-116.
 46. Захарчук О.В. / Давно назріла потреба в кожній області створити систему насінництва зернових культур // К.: Зерно і хліб .- 2013 .- № 3.- С. 32-34.
 47. Захарчук О.В. Подаємо оновленні сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік / О.В. Захарчук, М.І. Загинайло, А.А. Лівандовський, М.М. Таганцова // К.: Зерно і хліб .- 2014 .- № 1.- С. 38-39.
 48. Захарчук О.В. Подаємо оновленні сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік / О.В. Захарчук, М.І. Загинайло, А.А. Лівандовський, М.М. Таганцова // К.: Зерно і хліб .- 2014 .- № 2.- С. 83-84.
 49. Захарчук О.В. Аналіз ринку пально-мастильних матеріалів в Україні / О.В. Захарчук, О.В. Вишневецька // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія: Економічні науки – 2014 – Випуск 5. ч 1. – 180-183.
 50. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України // Економіка АПК. – 2014. – № 7.– С. 92-99.
 51. Zakharchuk О.V. Development of small farms in Ukraine and the Polish experience .V. Zakharchuk, О.V. Vishnevetska] // Economika APK . – 2014 . – № 10. – p. 75-79.
 52. Захарчук О.В. Багато зроблено в Україні для охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, але ще не все / О.В. Захарчук, С.О. Ткачик // К.: Зерно і хліб .- 2015 .- № 1.- С. 49-51.
 53. 66. Захарчук О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві / О.В. Захарчук, О.В. Вишневецька // Економіка АПК. – 2015. – № 5.– С. 62-70.
 54. Захарчук О.В. Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни / О.В. Захарчук, С.О. Ткачик, О.І. Завальнюк //  К.: Зерно і хліб .- 2015 .-  № 4.- С. 14-15.
 55. Захарчук О.В. Досвід розвитку сільського господарства Польщі // Економіка АПК. – 2015. – № 10.– С. 59-65.
 56. Захарчук О.В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК // Агросвіт. – 2015. –  № 20. – С. 3-8.
 57. Захарчук О.В. Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2016. –  № 3.–    С. 57-65.
 58. Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. –  № 7.– С. 72-79.
 59. Захарчук О.В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 11.– С. 39-43.
 60. Захарчук О.В. Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств / О.В. Захарчук, М.Г. Михайлов // Економіка АПК. – 2017. –  № 2.– С. 25-31.
 61. Захарчук О.В. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні /Ю.О. Лупенко, О.В. Захарчук, М.М. Могилова // Економіка  АПК. – 2017. –  № 5.– С. 5-12.
 62. Захарчук О.В. Ринок овочів в Україні / О.В. Захарчук //. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. – 2017. – № 4. – С. 22-31.
 63. Захарчук О.В. Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. –  № 2.– С. 77-84.
 64. Захарчук О.В. Світовий ринок овочів та місце України / О.В. Захарчук // Агросвіт. – 2018. – № 3.– С. 3-7.
 65. Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. – № 11.– С. 9-18.
 66. Захарчук О.В. Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2019. –  № 2.–      С. 48-56.
 67. Захарчук О.В. Комерціалізація насіннєвої галузі в Україні та досвід інших країн / О.В. Захарчук, С.О. Ткачик, О.І. Завальнюк // Економіка АПК. – 2019. –  № 4.– С. 53-65 .
 68. Захарчук О.В. Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2019. –  № 8.–  С. 59-69.
 69. 8 Zakharchuk О.V. Valuation of non-material assets in agriculture  . Zakharchuk, T. Matsybora, V.  Nechytailo, V. Antonenko] // Economika APK . – 2019 . – № 9. –  p. 39-46.
 70. Захарчук О.В. Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні / О.В. Захарчук // “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики”. – 2019. – № 7. – с. 51-58.
 71. Захарчук О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки / О.В. Захарчук // “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики”. – 2019. – № 8. – с. 61-69.

 В інших виданнях

 1. Захарчук О.В. Розвиток біржової торгівлі на Вінничині. // Вчимося господарювати. Матеріали науково–практичного семінару молодих вчених та спеціалістів. – Інститут землеробства УААН:, – Нора-Прінт.– 1999.– С. 99, 100.
 2. Коровій В.В., Захарчук О.В. Проблемні питання становлення ринку зерна  в Україні // Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН.– 2000.– №1.– С. 199–202, у т. ч. автора – С. 200,201. (Аналіз стану зернового виробництва у Вінницькій області).
 3. Коровій В.В., Захарчук О.В. Сучасний стан ринку зерна в Україні. // Наукові проблеми виробництва зерна в Україні та сучасні методи їх вирішення. Тези всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів.– Дніпропетровськ, Інститут зернового господарства. – 2000.– С. 51, у т. ч. автора – С. 51. (Кон’юнктура зерна на обласному біржовому ринку).
 4. Захарчук О.В. Інтеграція – як фактор ринкового розвитку економічних відносин у зернопродуктовому підкомплексі. // Організаційно економічні проблеми розвитку АПК.– Збірник ІАЕ УААН, ч. 2.– К.– 2001.– С. 115–118.
 5. Захарчук О.В. Заставна ціна як економічний важіль регулювання на ринку зерна. // Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990–2001 рр.). За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002.– С. 268–292.
 6. Захарчук О.В. Регіональні аспекти регулювання економічних відносин у зернопродуктовому комплексі АПК // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – в 3 томах / За ред. В. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во „Елтон”.-2002.-№14 (26).- 445 с.
 7. Захарчук О.В. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2002/2003 маркетинговий рік. За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002.– С. 5-13.
 8. Захарчук О.В. Продуктові ринки. //  Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку (Інформаційно-аналітичний збірник, випуск 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін.- К.: ІАЕ УААН, 2002.-             С. 235-243.
 9. Захарчук О.В., Загинайло М.І. Творці сортів нових – творці безпеки продовольства. // К.: Жінка.- 2003.- № 12.- С. 4.
 10. Волкодав В.В., Гончар О.М., Захарчук О.В., Климович М.Ю. Значення сорту у підвищенні ефективності зернового господарства //  Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН (спецвипуск) .- К.: ЕКМО, 2004.- 212 с.
 11. Волкодав В.В., Захарчук О.В., Климович М.Ю. Державна науково-технічна експертиза сортів – основа сучасного рослинництва // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2005.-№ 1.-    С. 5-12.
 12. Захарчук О.В., Волкодав В.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості АПК України // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2005.- № 1.- С. 88-98.
 13. 97. Волкодав В.В., Захарчук О.В. Шляхи забезпечення продовольчої безпеки держави // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2005.- № 2.- С. 131-138.
 14. Волкодав В.В., Гончар О.М., Захарчук О.В. Методика визначення трудомісткості кваліфікаційної експертизи сортів рослин та розрахунку фінансування експертизи Державної системи охорони прав на сорти рослин на 2005 та наступні роки. – К.:УІЕСР, 2005 .- 43 с.
 15. Волкодав В.В.. Захарчук О.В. та ін. Методичні рекомендації щодо визначення нормативних бюджетних витрат на проведення експертизи сортів рослин у закладах експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин, К.: Алефа, 2006.- 67 с.
 16. Захарчук О.В., Загинайло М.І. Вирощування пивоварного ячменю нових сортів // К.: Пропозиція .- 2006 .- № 3.- С. 32-34.
 17. Волкодав В.В., Гончар О.М., Захарчук О.В., Кісіль М.І. Діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2006.- № 3.- С. 115-124.
 18. 102. Захарчук О.В., Загинайло М.І.. Вирощування пивоварного ячменю з нових сортів, як запорука отримання високих прибутків // Сортовивчення  та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2007.- № 5.- С. 43-50.
 19. Волкодав В.В., Захарчук О.В. Формування та розвиток сортодослідної мережі закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2007.- № 5.- С. 95-102.
 20. Захарчук О.В. Методи визначення ефективності використання вартості інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні // збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А. Рульова. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2009. – № 5. – С. 310-319.
 21. Захарчук О.В. Сорт рослин як основа інноваційного розвитку рослинництва. – Менеджмент: збірник наукових праць / головний редактор А.А. Кредісов. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 91-105.
 22. Захарчук О.В. Формування національних сортових ресурсів – минуле, сьогодення та перспективи розвитку. / Сортовивчення  та охорона прав на сорти рослин .- К.: Алефа, 2011.- № 2.- С. 59-63.
 23. Захарчук О.В., Кропивко В.С. Сортові рослинні ресурси України в 2011 році, стан та перспективи / Тези Першої міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої 10-й річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин. – Кам’янець-Подільський : ПП „Медобори-2006”, 2012. – С. 85,86.
 24. Захарчук О.В., Лавриненко Ю.О., Макрушин М.М. Основні положення ринку сортів і насіння рослин в Україні / Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Сімферополь: ВД „Аріал”, 2012. – Випуск 16. – С. 301-307.
 25. Захарчук О.В. Оценка стоимости сорта растений как объекта интеллектуальной собственности / I Международная научно-практическая конференция «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. – Москва, ИНИОН РАН, 30-31 октября 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innclub.info.
 26. Захарчук О.В. Сучасний стан розвитку насінництва в Україні / Тези міжнародної науково-практичної конференції „Конкурентноспроможне насіння – стабільний врожай. – Полтава : , 2013. – С. 75-78 .
 27. Захарчук О.В. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року [ Ю.О. Луценко, М.Й. Малік, В.М. Заяць та інш.]; ННЦ „Інститут аграрної економіки”; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 50 с.
 28. Захарчук О.В. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році: науково-аналітичний прогноз [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін]; за ред. Ю.О. Лупенко та М.І. Пугачова. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 32 с.
 29. Захарчук А.В. Лизинговые схемы / Агроперспектива. – К., 2014. – Вип. 5. – С. 34-39.
 30. Захарчук О.В. Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі / О. Захарчук, О. Вишневецька // XV Міжнародна наукова інтернет-конференція „Науково-технічні засоби розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій” 13 вересня 2014 р., смт. Дослідницьке.- [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ndipvt.com.ua/konf7/1/zaharchuk.htm.
 31. Захарчук О.В. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М. та ін.] – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 60 с.
 32. Захарчук А.В. Отечественные заводы нарастили выпуск сельхозтехники. Аграрии предпочитают импортную / Интернет-газета «Капитал», 17 февраля 2014 г.:[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.capital.ua/ru/publication/13523-otechestvennye-zavody-narastili-vypusk-selkhoztekhniki-agrarii-predpochitayut-importnuyu#ixzz2tZ78FPEf.
 33. Захарчук А.В. Какие семена – таков и урожай / Агроперспектива // № 1. – 2015. – с. 78-85.
 34. 118. Захарчук О.В. Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання): зб. наук. праць за матеріалами теорет. семінару 5 грудня 2014 р. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – С. 44-48.
 35. Захарчук О.В. Проблеми модернізації основного капіталу аграрного сектору економіки // зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції від 05-06 червня 2015 р. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування, 2015. – С. 58-62.
 36. Захарчук О.В. Проблеми розвитку основного капіталу аграрних підприємств: збірник тез доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції „Сучасні проблеми землеробської техніки” (17-19 жовтня 2015 року) // МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – С. 158-160.
 37. Захарчук О.В. Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка і енергетика АПК – К., 2015. – випуск 226. – С. 229-236.
 38. Захарчук О.В. Чи потрібно в Україні спрощувати процедуру реєстрації генетично модифікованих організмів? // Урядовий кур’єр. – 27 жовтня 2015 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/transgen-na-tarilci/
 39. Захарчук О.В. Формування європейського насіннєвого ринку, успіхи та проблеми // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів  Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 14 травня 2015 р. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – С. 115-121.
 40. Захарчук О.В. Ринок сільськогосподарської техніки в Україні: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Інженерія систем природокористування” (11 листопада 2015 року) // ХІІ Міжнародна агропромислова виставка „Агрофорум – 2015”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – С. 15-19.
 41. 125. Захарчук А.В. Зависимость от семян / Агроперспектива // № 1. – 2016. – с. 26-31.
 42. 126. Захарчук О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві: матеріали доповідей Міжнародного науково-практичного семінару „Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві” (10 лютого 2016 року), Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 45-48.
 43. Захарчук О.В. Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології виробництва зернових культур 2016” (12 лютого 2016 року) // в рамках VІ Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарстві „Зернові технології 2016”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 27-30.
 44. Захарчук О.В. Сучасна концепція розвитку насінництва в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (1-3 червня 2016 року, м. Одеса) // НААН, СГІ, Мінагропрод, УІЕСР. – Вінниця, 2016. – С. 138-140.
 45. Захарчук О.В. Матеріально-технічна модернізація сільськогосподарських підприємств: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК” (08-11 червня 2016 року) // в рамках ХХVІІІ Міжнародної агропромислової виставки „АГРО – 2016”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 23-25.
 46. Захарчук О.В. Оцінка сучасного вітчизняного ринку сортів рослин: тези Міжнародної наукової конференції присвяченої 25-річчю Національного генетичного банку рослин України (4-7 липня 2016 року) // Інститут рослинництва ім. Юр’єва НААНУ, УІЕСР. – Київ, ТОВ „Ніланд-ЛТД”,2016. – С. 117-119.
 47. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення та використання матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві: матеріали доповідей Міжнародного науково-практичної конференції „Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів” (20-21 жовтня 2016 року), Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 32-34.
 48. Захарчук О.В., Завальнюк О.І., Рябий А.С. Комерціалізація обігу насіння і садивного матеріалу в Україні: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Світові рослинні ресурси: стан та перспективи” (3 листопада 2016 року) // Український інститут експертизи сортів рослин . – Київ, ТОВ „Ніланд-ЛТД”,2016. – С. 145-147. :[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://conference.sops.gov.ua/upload/2016-11/Zbirnyk.pdf
 49. Захарчук О.В. Проблеми інвестиційної привабливості аграрних підприємств: збірник тез доповідей ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології аграрного виробництва” (9-10 листопада 2016 року) // Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 43-45.
 50. Захарчук О.В. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М. та ін.] – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 60 с.
 51. Захарчук О.В. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [за ред. академіків НААН Я.М. Гадзала, М.І. Бащенка, В.М. Жука, Ю.О. Лупенка]. – К.: Аграр. наука, 2016. – 216 с.
 52. Захарчук О.В. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2017 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 32 с.
 53. Захарчук О.В. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення агропромислового виробництва: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології виробництва зернових культур 2017” в рамках VI Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарстві „Зернові технології 2017” (16 лютого 2017 року) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2017. – С. 5-7.
 54. Захарчук О.В. Інноваційний розвиток техніко-технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств: збірник тез доповідей XIII Міжнародної наукової конференції „Раціональне використання енергії в техніці TechEnergy 2017” (17-19 травня 2017 року) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2017. – С. 4-7.
 55. Захарчук А.В., Михайлов М.Г. Теория и практика развития материально-технической базы аграрных предприятий: сборник Международной научно-практической конференции «Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны», (18 мая 2017 года) / Комратский государственный университет. – Комрат, 2017. – С. 283-286.
 56. Захарчук А.В. Наукове забезпечення розвитку насінництва України: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів „Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату” 25-26 травня 2017 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства, Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ТОВ „Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 33-34.
 57. Захарчук О.В. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : матеріали до доповіді на міжнародній наково-практичній конференції 1-2 червня 2017 року / Ю.О. Лупенко [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.П. Саблук та ін.] – К. : ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2017 р. – 44 с.
 58. Захарчук О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарської техніки в Україні: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців „Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку” (м. Київ, 19 травня 2017 р.). – К.: Університет „Україна”, 2017. – С. 61-64.
 59. Захарчук О.В., Могилова М.М. Перспективи самофінансування техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні: зб. Матеріалів Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій” (м. Київ, 1червня 2017 р.). – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2017. – С. 129-132.
 60. 144. Захарчук О.В. Підлісецький Гліб Макарович: бібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2013 роки. НААН, ННСГБ, ННЦ „ІАЕ”; уклад. В.А. Вергунов, О.В. Захарчук, М.М. Могилова та ін.; наук. ред. В.А.Вергунов, О.Г.Шпикуляк. – ННЦ „ІАЕ”, 2017. – 204 с.
 61. Захарчук О.В. Наукова діяльність Підлісецького Гліба Макаровича в контексті досліджень формування та відтворення аграрного капіталу України: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції „Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів” (м. Київ, 12 вересня 2017 р.). – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2017. – с. 5-9.
 62. Захарчук О.В., Завальнюк О.І. Техніко-технологічне оновлення аграрного виробництва в Україні: збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології аграрного виробництва” (7-9 листопада 2017 року) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2017. – С. 47-50.
 63. 147. Захарчук А.В. Спрос на технику есть и будет / Агроперспектива // № 5. – 2017. – с. 78-81.
 64. 148. Захарчук О.В. Формування і розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів та послуг в аграрному секторі економіки / [Захарчук О.В., Могилова М.М., Навроцький Я.Ф. та ін.]; за ред. О.В. Захарчука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2017. – 80 с.

149 Захарчук О.В.  Комерціалізація обігу насіння і садивного матеріалу в Україні: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції „ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВИПЛАТ РОЯЛТІ  НА РинкУ насіння і садивного матеріалу”  (22 травня  2018 року) // ННЦ «Інститут аграрної економіки» . – Київ, 2018. – С. 5-8.

 1. Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення аграрних підприємств: збірник тез доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції „Раціональне використання енергії в техніці” (19-22 травня 2018 року) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2018. – С. 4-6.
 2. Захарчук О.В. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2018 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 44 с.
 3. 1 Захарчук О.В. Стан та перспективи розвитку галузі насінництва в Україні / Інфоіндустрія // 13 серпня, 2018. – Електр. ресурс. – режим доступа:http://infoindustria.com.ua/stan-ta-perspektivi-rozvitku-galuzi-nasinnitstva-v-ukrayini-dumka-еksperta/?fbclid=IwAR3DrXjfQQ4S7qQ1T1ZIcvo4vZCY2JTraD-jnXNj1qCsGNVS-t0q8UOMGfc.
 4. 153. Захарчук О.В. Стратегічний виклик / Агромаркет // № 13 (118), жовтень 2018.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.18-19.
 5. Захарчук О.В. Методичні домінанти щодо визначення ефективності інвестиційних витрат товарного виробництва кормів / [Захарчук О.В., Кісіль М.І, Спринчук Н.А. та ін.] Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – Вінниця, 2018. – 60 с.
 6. 155. Захарчук О.В. Залучити капітал / Агромаркет // № 16 (121), грудень 2018.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.6-7.
 7. 156. Захарчук О.В. Ринок насіння України у 2018 році / Інфоіндустрія, грудень 2018. – Електр. ресурс. – режим доступа:http://infoindustria.com.ua/stan-ta-perspektivi-rozvitku-galuzi-nasinnitstva-v-ukrayini-dumka-ksperta/?fbclid=IwAR3DrXjfQQ4S7qQ1T1ZIcvo4vZCY2JTraD-jnXNj1qCsGNVS-t0q8UOMGfc.С.88-93.
 8. 157. Захарчук О.В. Ключове питання / Агромаркет // № 2 (123), лютий 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.18-19.
 9. 158. Захарчук О.В. Бізнес-план для насінництва / Агромаркет // № 3 (124), лютий 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.12-13, 20.
 10. Захарчук О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки : матеріали доповідей ІV-го Міжнародного науково-практичного семінару „Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві” (15-16 лютого 2019 року) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2019. – С. 56-59.
 11. 160. Захарчук О.В. Як комерціалізувати насінництво й селекцію / Агромаркет // № 4 (125), березень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.18-19, 24.
 12. Захарчук О.В. Методичні рекомендації з розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Мацибора Т.В., Нечитайло В.В. та Ковальов С.М.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. – 60 с.
 13. Захарчук О.В. Умови дотримання законних інтересів володільця патенту та власника права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», 19 квітня 2019 р. / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла, Український інститут експертизи сортів рослин. – 2019, с. 111-112.
 14. Захарчук О.В. Від новації до інновації / Агромаркет // № 5 (126), квітень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.16-17.
 15. Захарчук О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільського господарства в Україні: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців „Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку” (м. Київ, 24 травня 2019 р.). – К.: Університет „Україна”, 2019. – С. 44-47.
 16. 165. Захарчук О.В. Від новації до інновації / Агромаркет // № 6 (127), травень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.14.
 17. 166. Захарчук О.В. Технічне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств на селі / зб. Матеріалів Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції „Перспективні форми організації господарської діяльності на селі” (м. Київ, 30 травня 2019 р.). – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2019. – С. 51-55.
 18. 167. Захарчук О.В. Операція «оптимізація» / Агромаркет // № 7 (128), червень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.12,22.
 19. Захарчук О.В. Становлення насіннєвого ринку в Україні, інноваційний шлях розвитку: тези V Міжнародної науково-практичної конференції «СВІТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 07 червня 2019 р. / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019, с. 239-241. Електр. ресурс. – режим доступа: http://confer.uiesr.sops.gov.ua/uiesr2019/paper/view/18275/10175.
 20. 169. Захарчук О.В. До прозорого ринку / Агромаркет // № 9 (130), липень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С.14,15.
 21. 170. Захарчук О.В. На часі індексація / Агромаркет // № 10 (131), серпень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С. 22,26.
 22. Захарчук О.В. Цінне-безцінне, або що заважає належно оцінити нематеріальні активи в агросекторі / Агромаркет // № 11 (132), вересень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С. 14.
 23. Захарчук О.В. Оцінити вартість сорту / Агромаркет // № 12 (133), вересень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С. 20.
 24. Захарчук О.В. Заплатити роялті / Агромаркет // № 13 (134), жовтень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С. 26-27.
 25. Захарчук О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства / Агромаркет // № 15 (136), жовтень 2019.Електр. ресурс. – режим доступа: www.agrotimes.net/ – С. 22-23.
 26. Захарчук О.В. Основний капітал, як основа розвитку сільського господарства: тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 07-08 листопада 2019 р., присвячена 90-й річниці заснування механіко-технологічного факультету НУБІП України // МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2019. – С. 15-19.