Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Фінанси — це кров підприємства, носій його господарського життя. Фахівець за спеціальністю “Фінанси” – це економіст-фінансист високої кваліфікації, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності. До цих функцій належать: планування, прогнозування, координація, фінансування і кредитування, облік, аналіз, ревізія, контроль, інвестування на підприємствах, у фірмах, страхових компаніях, державному казначействі, фінансових установах, органах виконавчої влади і т. ін.

Фінанси – це фундамент цивілізованого суспільства. Вміння в необхідних обсягах і своєчасно мобілізувати, раціонально розподілити, ефективно та ощадливо використати фінансові ресурси на всіх рівнях економічного господарювання визначає значною мірою ступінь задоволення суспільно-необхідних потреб, рівень життя народу, зумовлюючи перспективи позитивних тенденцій і напрямів соціально-економічного розвитку держави. Важливою передумовою вдалого розв’язання складних фінансово-господарських взаємин учасників економічних стосунків є наявність у країні обізнаних і досвідчених фахівців. Саме на їх підготовку спрямовані завдання і зусилля кафедри фінансів.

Під час навчання студенти отримують навички управління капіталом підприємства, що в подальшому дасть можливість ефективно формувати фінансову й інвестиційну політику; оволодівають кредитними і валютними операціями, операціями з цінними паперами, міжнародними розрахунками, бухгалтерським обліком, звітністю й оподаткуванням; оволодівають методикою аналізу і планування виробничих програм підприємства; відпрацьовують уміння координувати власні дії з іншими підрозділами і структурами, оцінювати будь-які стратегічні, тактичні рішення з позиції їх впливу на кінцеві результати господарської діяльності.

Отже, фінансист – це не лише людина цифр, це людина-стратег із широким світоглядом. Потрібно лише загорітися бажанням осилити ті вершини, які закладуть фундамент Вашого як професійного, так і особистісного розвитку. І пам’ятайте: сила в розумі, і, якщо Ви правильно виберете професію і вкладете у неї всю свою душу, то щастя знайде саме Вас.