Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Бакалавр

Галузь знань Напрям підготовки Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 100 25
073 Менеджмент Менеджмент і світова економічна кон’юнктура 20 20
Менеджмент 10 10
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 10 10
075 Маркетинг Маркетинг 30 15

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 15 15
Державний фінансовий контроль 10 10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 35 35
Міжнародна банківська справа 10 10
073 Менеджмент Менеджмент 15 15
Менеджмент і світова економічна кон’юнктура 10 0
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 15 10
075 Маркетинг Маркетинг 15 10