Історія створення

Інститут економіки та менеджменту є найбільшим структурним підрозділом Університету “Україна” як за кількістю студентів, так і за кількістю викладачів. Історія Інституту економіки та менеджменту почалася у 1999 році, коли Університет “Україна” отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю “Фінанси”, відповідно до якої було набрано на І-й курс дві групи студентів: ФН-91, ФН-92. Навчання почалося 1 жовтня 1999 року. Відповідно до вимог забезпечення навчального процесу була створена кафедра фінансів, завідував кафедрою кандидат наук, доцент В.В. Красношапка.

Робота з ліцензування спеціальностей економічного профілю була закінчена у 2000 році. На початку 2000-2001 навчального року було прийнято рішення про створення Факультету економіки та менеджменту, який очолювала О.А. Ромазанова, у складі 4-х кафедр: фінансів, обліку і аудиту, банківської справи, менеджменту організацій.

Тоді ж Факультет економіки та менеджменту було передислоковано на нові навчальні площі у Подільський район. Підвищення якісного складу викладачів кафедр факультету, збільшення чисельності студентів, розгортання навчального процесу на високому науково-теоретичному та практичному рівні супроводжувалось зміною керівництва факультету і деяких кафедр. Деканом факультету став Валерій Васильович Лавринович.

З 20Антоніна Вікторівна Коротєєва – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету (2003 – 2010 р.р.)02 року кафедру фінансів очолив кандидат економічних наук, доцент Павло Петрович Закорко, він же став і на чолі Факультету економіки та менеджменту. Навчальний процес на факультеті, зважаючи на збільшення кількості студентів, було організовано у дві зміни.

У 2003-2010 роках Факультет економіки та менеджменту очолювала кандидат економічних наук, доцент Антоніна Вікторівна Коротєєва, яка одночасно виконувала функції завідувача кафедри фінансів.

З вересня 2003 року на Факультеті економіки та менеджменту було створено кафедру маркетингу, яку очолила доктор економічних наук, професор Романенко Лариса Федорівна.

Кафедра загальноекономічних дисциплін була створена у 2004 році, її очолив кандидат економічних наук, доцент Олег Миколайович Святославов. Кафедра забезпечувала фундаментальну базову економічну підготовку не тільки студентів Факультету економіки та менеджменту, але й Університету “Україна” в цілому.

У зв‘язку зі значним збільшенням чисельності студентів процес навчання було організовано у дві зміни. В 2004-2005 навчальному році на факультеті навчалось 1 447 студентів, із яких на стаціонарі – 461 особа.

2006-2007 навчальВідкриття нового корпусуний рік факультет розпочав у новому корпусі студентського містечка на Львівській, 23, де матеріально-технічне забезпечення та умови проведення навчального процесу дозволяють постійно підвищувати якість освітніх послуг за рахунок використання новітніх мультимедійних технологій, інтерактивних дошок, пакетів прикладних комп‘ютерних програм, ділових ігор, кейсових технологій, ситуаційних занять тощо.

У 2009-2010 навчальному році факультет було реорганізовано в Інститут економіки та менеджменту. Професорсько-викладацький склад кафедр не тільки на високому професійному рівні забезпечує навчально-виховний процес, але й створює відповідне науково-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрами. Колектив інституту керує практичною підготовкою майбутніх фахівців, що забезпечує комплексну відповідність якісної підготовки випускників нормативним вимогам МОН України. З огляду на це колектив був визнаний кращим факультетом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” за результатами ІІ семестру 2004-2005, І семестру 2007-2008, І семестру 2008-2009, ІІ семестру 2009-2010 навчальних років.

У 2010-2013 навчальних роках інститут очолював доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Микола Володимирович Мних, який одночасно виконував функції завідувача кафедри фінансів.

З початку 2013-2014 н.р. інститут очолює кандидат економічних наук, доцент, випускниця Університету “Україна” Нестеренко Світлана Сергіївна, яка водночас є завідувачем кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін.

 

Світлана Сергіївна Нестеренко,
директор Інституту економіки і
менеджменту, к.е.н., доцент,
завідувач кафедри обліку і
загальноекономічних дисциплін