Спеціальність “Маркетинг”

Силабуси вибіркових дисциплін

Силабуси обовязкових дисциплін

 

Інтерес до даної професії постійно зростає, і це не випадково. За даними кадрових агенцій, попит на цих фахівців на даний час стійко перевищує пропозицію. Справа в тому, що в умовах гострої зростаючої конкуренції на всіх сегментах вітчизняного ринку жодна організація не може собі дозволити працювати без маркетологів. У великих компаніях створюються цілі відділи, а невеликі фірми обмежуються одним фахівцем. Але взагалі без маркетолога сьогодні не ризикує працювати жодна серйозна компанія. Так що ж це за дефіцитні працівники і чим вони займаються в Україні?

Почати, звичайно ж, слід із визначення маркетингу як такого. Ось тут-то і виникає перша складність. Справа в тому, що визначень цих безліч. Аби не плутати вас, ми наведемо одне. Оскільки батьківщиною маркетингу як науки вважаються США, логічно взяти за основу саме визначення, дане Американською асоціацією маркетингу. Отже, згідно йому, «маркетинг – це система управління виробничо-збутовою і науково-дослідною діяльністю підприємства, спрямована на досягнення підприємством поставленої комерційної мети шляхом продажу споживачеві товару або послуги, яка найбільш повно задовольняє потреби цього споживача».

Визначення спеціальності «маркетолог» дано в державних освітніх стандартах України. Відповідно до них, «маркетолог – фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації».

Обидва визначення є досить громіздкими, важкими для сприйняття і розраховані на фахівців цієї галузі. Спробуємо сформулювати обов’язки маркетолога звичною мовою. А ось тут і виникає друга складність. Справа в тому, що сьогодні маркетологами в Україні переважно називають і бренд-менеджерів, і менеджерів по рекламі, і PR-спеціалістів, і мерчандайзерів. Це створює велику плутанину і в основі своїй невірно. Так, усі ці фахівці працюють у системі маркетингу. Але маркетолог – окрема спеціальність зі своїми функціональними обов’язками. Звичайно, чіткого списку даних обов’язків немає, але ми спробуємо узагальнено їх сформулювати:

 • ретельне вивчення товару або послуги своєї фірми та їх особливостей;
 • вивчення споживачів даного товару або послуги, їх сегментація;
 • вивчення ринків збуту та їх специфіки;
 • аналіз конкурентів та їх діяльності;
 • прогноз попиту і його динаміки;
 • формування товарного асортименту;
 • участь у ціноутворенні та ін.

Звичайно, залежно від стану справ в організації якісь пункти випадають, а щось, навпаки, додається. Взагалі, маркетолог – це фахівець у всіх областях: виробництво, продаж, фінанси, бухгалтерія і багато що інше. Але в цілому можна сказати, що маркетологи складають реальну картину взаємин організації з ринком і допомагають фірмі ухвалити вірне рішення на основі професійного аналізу ситуації. Це і є їх основне завдання. В принципі, у межах даної професії можуть існувати наступні спеціалізації: маркетолог-аналітик, менеджер із маркетингу, фахівець із маркетингових досліджень, фахівець із аналізу даних, маркетолог-економіст і тому подібне. У такому разі коло обов’язків працівника значно звужується. Але такий розподіл праці існує виключно у великих корпораціях із такими ж відділами.

Для успішної роботи маркетологом необхідна наявність ряду індивідуальних особливостей. Це перш за все аналітичне мислення, чітка логіка, організаторські здібності, хороші комунікаційні навички, креативність, ініціативність і емоційна стійкість. Необхідна також наявність спеціальної вищої освіти і хороші знання з низки суміжних областей: соціологія, психологія, історія, законодавство та ін.

Крім того, маркетолог має бути досвідченим користувачем, а інколи навіть знати ази програмування. Адже дана професія пов’язана з обробкою та аналізом великих масивів інформації. Необхідно добре володіти пакетом спеціальних програм по обробці даних. Тому без спеціалізованих комп’ютерних курсів хорошому фахівцеві не обійтися.

У випадку, якщо кар’єра маркетолога розвивається успішно, він може претендувати на посаду начальника відділу маркетингу або директора по маркетингу. Ці фахівці створюють маркетингову стратегію організації, планують роботу підрозділів і керують співробітниками. Тому окрім вищеописаних вимог до них висуваються наступні: добре знання однієї або двох іноземних мов, лідерство, уміння розставляти пріоритети, орієнтованість на клієнтів і результати, уміння швидко адаптуватися і працювати в умовах невизначеності.

Спеціаліст із цього фаху займається широким колом питань і може опанувати такі напрямки професійної діяльності, як:

 • комплексне дослідження ринку, що містить вивчення товарів конкурентів, покупців і споживачів на промисловому ринку;
 • вивчення внутрішніх ресурсів можливостей підприємства із подальшим формуванням товарної, цінової, збутової політики підприємства;
 • розробка маркетингової стратегії та планування маркетингу;
 • контроль маркетингової діяльності та управління маркетингом;
 • консультативна діяльність з питань промислового маркетингу.

Спеціаліст може обіймати посади:

 • вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв’язків, ціноутворення тощо;
 • вищого управлінського складу малих підприємств різних форм власності;
 • консультанта з питань маркетингу у виробничій сфері;
 • наукового співробітника у науково-дослідних центрах, які займаються проблемами маркетингу;
 • спеціалістів із творчою за характером діяльністю в галузі маркетингових досліджень, збутової та рекламної діяльності, постачання та інформаційного забезпечення.

На завершення хочеться сказати, що маркетолог – стратегічна фігура в будь-якій організації. І хоча результати його роботи набагато складніше оцінити, ніж, наприклад, результати роботи менеджера зі збуту, саме від нього і його професіоналізму залежить оптимальна робота і прибуток всієї компанії надалі. Це людина, яка думає про майбутнє вже зараз!