Організація навчального процесу

Підготовка фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів / освітніх ступенів в Інституті економіки та менеджменту здійснюється за 8 спеціалізаціями 5 спеціальностей: “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр”.

Навчальний процес організовано в новому сучасному корпусі по вулиці Львівській, 23, де аудиторії обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними системами.

Навчально-виховний процес забезпечується наявністю 23-х аудиторій (із них 3 потокові лекційні аудиторії на 100 студентів і 6 комп’ютерних класів), 2 кабінетів для деканату і 4 кабінетів для викладачів, бібліотеки з читальною залою, медичного пункту.

Інститут має власну бібліотеку з читальною залою на 30 посадкових місць. Інститутська бібліотека налічує 127 174 примірники підручників та навчальної літератури, отримує періодичні фахові видання «Фінанси України», «Все про бухгалтерський облік», «Фінансовий контроль», «Вісник НБУ» Економіст, Економіка, фінанси і право, Економіка України, Фінансист, Законодавчо-нормативні акти в фінансовій діяльності», «Економіка і прогнозування», «Фінанси».

Студенти користуються електронною бібліотекою та комп’ютерною мережею Інтернет.