Професорсько-викладацький склад кафедри управління та адміністрування

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Дубас Ростислав Григорович

Дисципліни, які викладає:

 1. Публічні закупівлі
 2. Методологія та організація наукових досліджень у сфері маркетингу
 3. Методологія та організація наукових досліджень у галузі управління
 4. Особливості управління публічними організаціями
 5. Публічні закупівлі
 6. Державна служба
 7. Політичне лідерство

Докладніше…

завідувач кафедри –
професорДосвід роботи:
18 років у вищій школі
проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство

2 Олійник Георгій Юрійович

Викладає дисципліни:

 1. Стартап-проєкти
 2. Маркетинг
 3. Стартап-менеджмент
 4. Паблік рилейшнз
 5. Інформаційні технології в маркетингу
 6. Рекламний менеджмент
 7. Управління рекламною діяльністю
 8. Інформаційні технології в галузі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
23 роки

доц. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Менеджмент

2. Маркетинг

3 Карпенко Ольга Андріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Корпоративне управління
 2. Стратегічний менеджмент
 3. Соціальна відповідальність
 4. Стратегічне управління

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

понад 35 років у вищій школі, близько 30 років у науковій сфері

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Антикризове управління;
Управління персоналом;
Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

4 Кутліна Ірина Юріївна

Викладає дисципліни:

 1. Маркетингова товарна політика
 2. Інфраструктура товарного ринку
 3. Товарознавство

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі,
34 роки у науковій сфері

к.техн.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Розробка інноваційних харчових продуктів спеціального призначення
2. Маркетинг інновацій

5 Адєєва Ганна Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
 2. Маркетинг інновацій
 3. Маркетинговий менеджмент
 4. Поведінка споживача
 5. Маркетингові комунікації
 6. Маркетинг послуг
 7. Комерційна діяльність
 8. Управління рекламною діяльністю

Докладніше…

доцент

Стаж роботи:

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Лиса Тамара Валеріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Логістика
 2. Маркетингове ціноутворення
 3. Маркетингові дослідження
 4. Маркетинг промислових підприємств
 5. Управління маркетинговою діяльністю
 6. Стратегічний маркетинг

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

 доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

7 Соломенко Геннадій Вікторович

Дисципліни, які викладає:

 1. Правове забезпечення господарської діяльності
 2. Публічне управління
 3. Аграрне і земельне право

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Семененко Олена Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Менеджмент
 2. Основи корпоративної культури
 3. Управління персоналом
 4. Організаційна поведінка
 5. Менеджмент у соціальній сфері
 6. Основи підприємництва
 7. Інформаційний менеджмент
 8. Інноваційний менеджмент
 9. Управління підприємствами малого бізнесу
 10. Основи менеджменту та маркетингу в фізичній терапії та ерготерапії
 11. Тайм-менеджмент
 12. Стратегічне і тактичне планування

Докладніше…

  доцент

Досвід роботи:

15 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Корпоративна культура
2. Управління персоналом
3. Менеджмент у соціальній сфері
4. Операційний менеджмент

9 Кондукоцова Неля Валеріївна

Дисципліни, які викладає:

 1. Менеджмент та адміністрування
 2. Комунікативний менеджмент
 3. Державне та регіональне управління
 4. Самоменеджмент
 5. Біржова діяльність
 6. Теорія організації
 7. Управління інноваціями
 8. Проєктний менеджмент

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

6 років

 доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки

10 Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

Дисципліни, які викладає:

 1. Міжнародна економіка
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 3. Транснаціональні корпорації та міжнародна економічна діяльність
 4. Сучасні євроінтеграційні процеси в Україні

Докладніше…

  професор

Досвід роботи:

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Кулік Анна Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

 1. Стартап-проєкти
 2. Маркетинг
 3. Стартап-менеджмент
 4. Паблік рилейшнз
 5. Інформаційні технології в маркетингу
 6. Рекламний менеджмент
 7. Управління рекламною діяльністю
 8. Інформаційні технології в галузі

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:

12 Кучмєєв Олександр Олександрович

Дисципліни, які викладає:

 1. Етика бізнесу
 2. Політичне лідерство
 3. Електронний документообіг
 4. Теорія державного управління
 5. Етика державного службовця

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

6 років

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

Економічна діяльність

13 Завальнюк Катерина Сергіївна
Викладає дисципліни:

 1. Основи маркетингу
 2. Маркетинг промислового підприємства
 3. Маркетингові дослідження

Докладніше…

Доцент кафедри

Стаж наукової роботи – 5 років

доц. кандидат економічних наук