Спеціальність “Облік і оподаткування”

В Україні престиж бухгалтерської професії нині набагато вищий, ніж раніше. Тоді діяльність бухгалтера, як правило, обмежувалась обліком витрат, контролем за зберіганням соціалістичної власності і визначенням ступеня виконання планових показників.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

Нині бухгалтер-професіонал має справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями, які призвели до таких результатів. Бухгалтер постійно вивчає альтернативні шляхи ведення справи і використовує свій досвід для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанту дій.

На перше місце тут ставиться пошук цікавих і водночас час законних операцій, які можуть принести прибуток. Щоб мати успіх, працівники обліку й аудиту повинні стежити за найменшими змінами у сфері господарювання, фінансів, опановувати дедалі складніші методи і способи використання коштів, щоб якомога точніше передбачати можливі наслідки. Бухгалтер зобов’язаний ефективно діяти в ситуаціях, що постійно змінюються, на підприємстві і поза ним. Одним словом, він має своєчасно виявляти зміни в діяльності підприємства, його фінансових справах та відповідно реагувати на них.

Спеціаліст із обліку і оподаткування – це фахівець високої кваліфікації, підготовлений для самостійної діяльності на підприємствах, у фірмах усіх форм власності, організаціях, банках, бюджетних та фінансових структурах виконавчої влади.

Спеціаліст із обліку і оподаткування на початку своєї професійної кар’єри може обіймати посаду провідного бухгалтера, бухгалтера І категорії та інші керівні посади з обліку, контролю та ревізії на різних рівнях управління фінансово-кредитною системою.

Такий спеціаліст є організатором аналітично-облікової роботи в різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (район, область), окремого банку або його філій.

Після здобуття певного досвіду на первинних посадах спеціаліст із обліку і оподаткування може працювати на керівних посадах головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, провідного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, начальника відділу (управління) та ін.

Пізніше спеціаліст із обліку та оподаткування може стати керівником відповідних підрозділів установ, фірм і підприємств, органів влади різних рівнів, компаній та інших структур управління і господарської діяльності.

Ми радимо вам зупинити свій вибір саме на цій спеціальності. В сучасному бізнесі професії бухгалтера й аудитора шановані та високооплачувані.

Функції, які можуть виконувати фахівці з обліку і оподаткування

Фахівці здатні виконувати проектні, організаційні, контрольні, методичні та технологічні функції, вирішуючи при цьому такі задачі:

 • визначення облікової політики підприємства;
 • складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структур та чисельності працівників;
 • організовування облікових та аудиторських робіт, складання бухгалтерської звітності;
 • організовування внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції у процесі діяльності;
 • організовування роботи контрольно-ревізійних груп та впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
 • облік господарських операцій на підприємстві;
 • проведення економічного аналізу, контролю, ревізії та аудиту.

Посади, які можуть обіймати фахівці з обліку і оподаткування

Фахівці з обліку і оподаткування можуть займати різноманітні первинні посади, зокрема:

 • головний бухгалтер,
 • бухгалтер,
 • провідний економіст,
 • старший економіст,
 • начальник відділу,
 • старший бухгалтер,
 • начальник контрольно-ревізійного відділу,
 • головний ревізор,
 • ревізор,
 • аудитор,
 • аудитор-аналітик,
 • викладач,
 • методист,
 • молодший науковий співробітник.

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Облік і оподаткування”:

 • посидючість,
 • терплячість,
 • обов’язковість,
 • відповідальність,
 • акуратність,
 • емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю),
 • наполегливість,
 • педантизм у роботі,
 • чесність,
 • справедливість.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

 • високий рівень розвитку математичних здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
 • гарний розвиток концентрації, стійкості і переключення уваги;
 • гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам’яті;
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності;
 • висока поміхостійкість;
 • технічна підготовка.

Спеціалісти з обліку і оподаткування є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, державному казначействі, у Пенсійних та фінансових фондах.

Диплом бакалавра за напрямом “Облік і оподаткування” дає змогу продовжити навчання на освітньому ступені “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”. Найкращі випускники-магістри продовжують навчання в аспірантурі Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна».