Дисципліни, закріплені за кафедрою фінансів та обліку

1. Аналіз банківської діяльності
2. Аналіз господарської діяльності
3. Аналіз інвестиційних проєктів
4. Аудит
5. Аудит. Прикладні програмні рішення в аудиті
6. Банківська система
7. Банківський та кредитний менеджмент
8. Банківські операції
9. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
10. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання
11. Бухгалтерський облік у банках
12. Бюджетна система
13. Внутрішньогосподарський контроль
14. Вступ до спеціальності
15. Глобальна економіка
16. Гроші та кредит
17. Державний фінансовий контроль
18. Економетрика
19. Економіка підприємства
20. Економічна безпека (мікро- та макрорівень)
21. Економічна теорія
22. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
23. Економічний аналіз
24. Звітність підприємств
25. Інвестування
26. Інноваційний розвиток підприємства
27. Інформаційні системи i технології в обліку
28. Інформаційні системи в фінансах та банківській сфері
29. Інформаційні технології в менеджменті
30. Контроль і ревізія
31. Контрольно-касове обладнання
32. Макроекономіка
33. Методологія наукових досліджень у галузі обліку
34. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів
35. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
36. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
37. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
38. Облік і звітність в оподаткуванні
39. Облік і звітність малого підприємництва
40. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
41. Облік у банках
42. Облік у бюджетних установах
43. Облік у туризмi
44. Оптимізаційні методи і моделі
45. Організація бухгалтерського обліку
46. Організація і методика аудиту
47. Організація обслуговування відвідувачів на підприємстві, в установі, організації
48. Організація та технологія торговельних процесів
49. Основи використання організаційної техніки
50. Основи галузевої економіки і підприємства
51. Основи економіки
52. Основи економічної теорії
53. Основи наукових досліджень: НДРС
54. Основи ринкової економіки і підприємництва
55. Основи фахової термінології
56. Охорона праці в галузі
57. Платіжні системи
58. Податкова система
59. Політична економія
60. Регіональна економіка
61. Соціальна відповідальність держави і бізнесу
62. Соціальне страхування
63. Статистика
64. Статистика в туризмі
65. Страховий менеджмент
66. Страхування
67. Страхування та страхові послуги
68. Техніка пошуку роботи
69. Управлінський облік
70. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства
71. Фінанси
72. Фінанси підприємств
73. Фінанси, гроші та кредит
74. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
75. Фінансова санація та банкрутство підприємств
76. Фінансовий аналіз
77. Фінансовий менеджмент
78. Фінансовий облік
79. Фінансовий облік І
80. Фінансовий облік ІІ
81. Фінансовий ринок
82. Центральний банк і грошово-кредитна політика