Дисципліни, закріплені за кафедрою фінансів та обліку

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аналіз інвестиційних проєктів
 3. Аудит
 4. Банківська система
 5. Бухгалтерський облік
 6. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 7. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання
 8. Вступ до спеціальності
 9. Глобальна економіка
 10. Гроші та кредит
 11. Економіка закладів ресторанного господарства
 12. Економіка підприємств різних типів
 13. Економіка підприємства
 14. Економіко-математичні методи і моделі
 15. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 16. Економічний аналіз
 17. Звітність підприємств та розкриття інформації з міжнародних стандартів фінансової звітності
 18. Інноваційний розвиток підприємства
 19. Інформаційні системи і технології в галузі
 20. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах
 21. Інформаційні технології в галузі
 22. Методологія і організація наукових досліджень у сфері аналізу і аудиту
 23. Методологія та організація наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
 24. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 25. Облік в оподаткуванні
 26. Облік за видами економічної діяльності
 27. Облік і звітність в оподаткуванні
 28. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
 30. Платіжна система
 31. Податкова система
 32. Податковий менеджмент
 33. Професійна етика бухгалтера й аудитора
 34. Регіональна економіка
 35. Статистика
 36. Страхова справа та інвестування
 37. Управління фінансовими ризиками
 38. Управлінський облік та прикладні програмні рішення в аудиті
 39. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 40. Фінанси
 41. Фінанси підприємств
 42. Фінанси, гроші та кредит
 43. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 44. Фінансова інклюзія
 45. Фінансова санація та банкрутство підприємства
 46. Фінансовий аналіз
 47. Фінансовий аналіз та актуарні розрахунки
 48. Фінансовий менеджмент
 49. Фінансовий моніторинг
 50. Фінансовий облік
 51. Центральний банк і грошово-кредитна політика