Про нас

Навчайся з нами Україна – версія 2

Університет «УКРАЇНА» чекає на АБІТУРІЄНТІВ 2017!

АБІТУРІЄНТУ 2017 вступників 2017 року запрошують на навчання студенти Університету «Україна»

Інститут економіки і менеджменту Університету “Україна”

Спецвипуск газети для абітурієнтів
“Право, Економіка, Менеджмент, Міжнародні відносини”

Презентація IEM.ppt

Презентація IEM.pptx

Презентація IEM_blue.pptx

Кожного року Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» відкриває свої двері для здібної молоді, яка згодом неодмінно стане інтелектуальною елітою України. На нинішньому етапі становлення і економічного розвитку молодої Української держави найважливішим питанням є підготовка ерудованих спеціалістів з високим рівнем знань, глибоким розумінням сучасних економічних процесів, високим професіоналізмом. Саме таких випускників з фінансів, банківської справи, обліку і аудиту, маркетингу, менеджменту, менеджменту зовнішньоекономічної діяьності готує ІЕМ.

Наш Інститут формує спеціалістів нової генерації, які мають фундаментальні знання, фахівців сучасного світового рівня, здатних до плідної самостійної творчої діяльності. Це відбувається завдяки високому рівню викладання, розвиненій матеріально-технічній базі, безперервній сучасній комп’ютерній підготовці, поглибленому вивченню іноземних мов протягом усіх п’яти років навчання.

До структури інституту входять 4 кафедри, керівниками яких є висококваліфіковані науковці, зокрема:

  • кафедру фінансів і банківської справи очолює доктор економічних наук Захарін Сергій Володимирович;
  • кафедру обліку і загальноекономічних дисциплін – доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович;
  • кафедру менеджменту – доктор економічних наук, доцент Дубас Ростислав Григорович ;
  • кафедру маркетингу – доктор економічних наук, доцент Олійник Георгій Юрійович.

Підготовка фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів / освітніх ступенів в Інституті економіки та менеджменту здійснюється за 8 спеціалізаціями 5 спеціальностей: “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр”.

Якісній підготовці майбутніх керівників сприяє проходження студентами практики на підприємствах усіх галузей промисловості, в комерційних банках та страхових компаніях, організаціях фінансового ринку та державних установах із їх подальшим працевлаштуванням.

В Інституті здійснюється підготовка студентів за денною та заочною формами навчання та підготовка кваліфікованих робітників. Усі бажаючі можуть отримати вищу освіту за дистанційними технологіями за спеціальностями Інституту. Випускники коледжів і технікумів здобувають освіту за скороченим терміном на денній, заочній чи дистанційній формі навчання.

/Files/images/Pro_nas1.jpg

Економіка – це одна з найскладніших систем, складові якої тісно взаємопов’язані. Під визначенням «економіста» ми розуміємо найрізноманітніші види діяльності: фінансист, маркетолог, бухгалтер, менеджер.

Економічний ріст країни, матеріальне забезпечення населення, рівень життя, рівень освіти, медицини – цілком і повністю залежить від того, наскільки правильно побудований механізм управління у державі. На сьогодні професія економіста, у поєднанні з особистими якостями бачення стратегій розвитку, швидкості реагування на ті чи інші зміни, є однією із престижних професій ринку праці. Оскільки від професійного рівня спеціалістів залежить не лише комерційний успіх організації, але у деяких випадках і її існування.

Студенти, які навчаються за галуззю знань “Управління та адміністрування” отримують фундаментальні знання в галузях економіки, менеджменту, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, банківських, біржових і експортно-імпортних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках. Все це дозволяє майбутнім спеціалістам досконало оволодіти методикою аналізу і діагностики господарської і фінансової діяльності, готувати пропозиції за вигідними стратегічними напрямками, ефективно управляти і працювати з кадрами.

Професорсько-викладацький склад кафедр не тільки на високому професійному рівні забезпечує навчально-виховний процес, але й створює відповідне науково-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрами. Колектив інституту керує практичною підготовкою майбутніх фахівців, що забезпечує комплексну відповідність якісної підготовки випускників нормативним вимогам МОН України.

До послуг студентів — наукова бібліотека Університету «Україна», яка розташована в 1, 2, 3 корпусах і становить 237 716 примірників друкованих видань, їдальні та буфети, студентські спортивно-оздоровчі табори. Активно працює рада студентського самоврядування та профспілкова організація. В Інституті створені всі умови для творчого розвитку та фізичного удосконалення студентів. Інтелектуали запрошуються до інститутської збірної спортсменів – до збірних з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, танцювальної аеробіки, гирьового спорту. Феєричні фестивалі “День Інституту” є справжнім святом для всього колективу.

В Інституті економіки та менеджменту за участю Національного Банку України відкриті аудиторія – музей Нумізматики та Навчально-тренувальний банк.

Шановний абітурієнте!

Ми впевнені, що завдяки Вам продовжимо славні традиції Інституту, а навчання зробимо ще цікавішим та змістовнішим. Бажаємо Вам успіху у складанні вступних іспитів, навчанні в університеті та формуванні себе духовно і фізично у студентському колективі, щоб упевнено і сміливо крокувати у майбутнє!