Спеціальність “Менеджмент”

Процес реформування економічних відносин потребує творчого розвитку методологічної бази організації високоефективного господарювання на сучасному етапі науково-технічного прогресу, всебічного організаційно-економічного і соціально-правового обґрунтування практичних заходів із урахуванням конкретних умов галузей, підприємств та різних форм власності. Широке коло цих проблем і визначає мету та конкретні завдання підготовки бакалаврів із менеджменту організацій. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу в галузі підприємницької діяльності у комерційних структурах, спільних та малих підприємствах, в інвестиційних компаніях, а також беруть участь в організації виробництва на промислових підприємствах різних форм власності, де вони займаються питаннями управління, планування, контролю.

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знань із дисциплін економічного циклу, менеджер мусить мати спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, основ менеджменту, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства.

Спеціаліст-менеджер повинен уміти:
 • проводити чітко вироблену, стратегічну та тактичну політику підприємства;
 • організувати та планувати, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності;
 • приймати обґрунтовані рішення при управлінні підприємством виробничої і невиробничої сфери;
 • делегувати повноваження, здійснювати керівництво колективом для досягнення поставлених цілей на рівні сучасних вимог;
 • створювати оптимальний мікроклімат для реалізації творчого потенціалу працівників у конкурентному робочому колективі;
 • спілкуватися, контактувати з людьми, здійснювати мотивацію їх діяльності, підтримувати нові ідеї;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію тощо.

Менеджер — професія нашого часу

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних та складних спеціальностей — менеджмент.

— Що означає слово менеджмент? Яке його походження?

Є кілька тлумачень походження слова «менеджмент». На думку одних, це слово походить від англійського manage — управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського мanus — рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися.

На думку інших, слово «менеджмент» утворилося від італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає «арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяє батогом шталмейстер».

Сучасних визначень менеджменту дуже багато. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Мені особисто більше до вподоби вислів одного із засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, яка писала, що менеджмент — це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

— Яку роль відіграють менеджери у сучасних підприємницькихструктурах?

Широко відомий вислів Карла Маркса: «Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента». Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати, як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте геній музикантів та композитора ми можемо почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента».

Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організовують діяльність. Особистість менеджера — це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях:

 1. це управлінець, наділений владою, який керує великим колективом людей;
 2. це лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 3. це людина, яка має певні комунікативні здібності, постійно встановлює контакти з партнерами і владою, успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
 4. це людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
 5. це новатор, який розуміє роль науки в сучасних умовах, вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 6. це людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером і водночас розважлива. У практичному менеджменті неабияке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
 7. це вихователь, котрий володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, сформувати організаційну культуру організації.

— Якими людськими якостями має володіти менеджер?

Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних якостей та вмінь. Якості менеджера — сукупність характеристик менеджера, обумовлених такими чинниками, як генотип людини, вплив соціуму, освіта, досвід.

Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як здатність до ризику, лідерські якості, стресорезистентність. Якщо уважно поспостерігати за грою дворічних дітей у пісочниці, то безпомилково можна визначити майбутнього лідера. Лідери не тільки нав’язують свою волю та погляди, змушують іти за собою, вони забезпечують і соціальний захист. Оскільки лідерство закладено біологічно, то воно трапляється навіть у тварин. Наприклад, якщо зграю рибок із акваріуму поділити на дві частини і розселити в два акваріуми, то в одному акваріумі рибки залишаться в зграї, а в іншому розпливаються по всьому акваріуму. Там, де лідер, ватажок, там і зграя.

Навіть у тваринному світі на лідера покладається більше відповідальності, роботи, проте він має більше привілеїв. Прикладом групового лідерства у тваринному світі може служити гусяча зграя. Плескаючи крилами, кожний гусак створює додаткову піднімальну силу для наступного за ним у зграї гусака. Тому на лідера випадає більша частина фізичної роботи, він також обирає напрямок руху. Проте, коли зграя відпочиває, то кожний гусак тягне лідерові найжирнішого черв’ячка. Найчарівніша гуска приділяє увагу саме йому.

Посада керівника, особливо топ-менеджера, передбачає великі витрати психічної, емоційної енергії. Із задатками лідера народжуються. Проте не кожен лідер за генотипом стає лідером у житті. Виховання та освіта відіграють не останнє значення. Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера, як відповідальність, прагнення до професійного зростання, авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. Соціум формує такі моральні якості менеджера: патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, громадянська позиція, чесність, доброзичливість.

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати і водночас згубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви думатимете тільки про прибуток, то не побачите можливостей, що відкриваються попереду. Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність. Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, умінь та навичок.

— Чи кожна людина може стати менеджером?

Це питання потрібно поставити під трохи іншим кутом. Чи потрібно кожному випускникові середньої школи стати менеджером тільки тому, що ця професія нині популярна? На жаль, вищі школи більшості країн на вступних іспитах враховують незалежне тестування знань абітурієнтів із тих або інших предметів, і зовсім не зважають на здібності людини. Наприклад, в Умовах прийому до ВНЗ України у 2011 році зазначено, що абітурієнти з менеджменту мають проходити конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики, іноземної мови або географії. Перша обов’язкова і третя вибіркова дисципліни потребують доброї пам’яті, друга обов’язкова — здатність до логічного мислення. Проте жодна з них не визначає лідерські якості, комунікативні здібності, тобто ті якості, які будуть потрібні в кар’єрі менеджера.

Університет «Україна» — один із не багатьох ВНЗ, у якому пропонують, перш ніж вступати на певну спеціальність, пройти психологічне тестування, визначити свої здібності. Проконсультуватися з психологами, фахівцями, а потім уже обирати спеціальність. Щаслива людина — це людина, котра реалізувала себе. Потрібно не боротися з власним генотипом, а робити його помічником. Вибір майбутньої професії — це друге народження. Це особиста, а може, не тільки особиста, трагедія, коли зовнішнє оточення висуває до людини вимоги, що суперечать її генотипу, її фізіологічному типу особистості. Така людина може на межі своїх можливостей непогано виконувати свої функціональні обов’язки, проте ніколи не стане реалізованою, самодостатньою, щасливою…

— Які особливості характеру притаманні менеджеру?

Свій час потребує свого лідера. На кожному етапі розвитку організації виникає потреба в різних менеджерах, які мають різні особливості характеру. Навіть одна організація потребує різних керівників — і холериків, і флегматиків, і сангвініків. Головне, щоб вони працювали єдиною командою. Звичайно, менеджер повинен володіти добрими комунікативними здібностями. Коли розмовляєш із працедавцями, то вони кажуть, що готові навчити технології, іноземній мові, різним комп’ютерним програмам для економічного аналізу. Єдиною і часто основною вимогою стає комунікативність майбутнього спеціаліста.

Крім комунікативних здібностей, у сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, він повинен мати спеціальні знання і володіти здібністю використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистісних цінностей і чітких особистих цілей, як здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні робітничі групи, бачити перспективи та реалізовувати їх. І звичайно, це стратегічне мислення. Відомий хокеїст Грецькі на питання щодо секрету свого успіху відповів: «Я завжди бачу, де має бути шайба і встигаю на місце за секунду до неї».

— Які знання потрібно здобути майбутньому менеджеру в процесі навчання?

Звичайно, окрім переліченого вище, для сучасного менеджера важлива якісна фахова підготовка. Протягом навчання в Університеті «Україна» студенти вивчатимуть навчальні дисципліни, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати історію, філософію, психологію, політологію, релігієзнавство. Особлива увага приділяється вивченню двох іноземних мов.

Другий блок — це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать мікро- та макроекономіка, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародна економіка та інші. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.

Третій блок — професійно орієнтовані дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це насамперед менеджмент, маркетинг і низка спеціальних дисциплін, таких як управління персоналом, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління проектами, конфліктологія, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, ситуаційний менеджмент, методи та технологія прийняття управлінських рішень тощо.

Таким чином, менеджер організацій — це унікальна професія. Менеджер — це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець у галузі управління виробництвом. А менеджмент — це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності та збільшення прибутку. Ця професія потребує постійного вдосконалювання знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.