Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1  

Нечипорук Наталія Віталіївна

Викладає дисципліни:

 1. Страхова справа та інвестування
 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 3. Фінансова інклюзія
 4. Управління фінансовими ризиками
 5. Бухгалтерський облік
 6. Вступ до спеціальності
 7. Облік і звітність в оподаткуванні
 8. Облік і звітність малого підприємництва
 9. Організація агробізнесу
 10. Управлінський облік та прикладні програмні рішення в аудиті

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:
5 років

 

к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Оподаткування нерухомості
2. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ

 

2 Нестеренко Світлана Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Звітність підприємств та розкриття інформації з міжнародними стандартами фінансової звітності
 2. Фінансовий облік

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років у вищій школі

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Організація та методологія державного внутрішнього фінансового контролю
2. Аналіз контрольної діяльності в країнах світу

3 Сук Леонід Кіндратович

Викладає дисципліни:

 1. Моделі та методи прийняття рішення в аналізі та аудиті
 2. Методологія і організація наукових досліджень у сфері аналізу і аудиту
 3. Облік за видами економічної діяльності
 4. Інноваційний розвиток підприємства

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

57 років

 

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності

4 Захарчук Олександр Васильович

Дисципліни, які викладає:

 1. Фінанси, гроші та кредит
 2. Гроші та кредит
 3. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 4. Фінансовий моніторинг
 5. Банківський та кредитний менеджмент
 6. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Докладніше…

 

професор

Досвід роботи:
17 років

 

с.н.с. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази

5 Дробязко Світлана Ігорівна 

Викладає дисципліни:

 1. Охорона праці в галузі
 2. Методологія та організація наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
 3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
 4. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 5. Професійна етика бухгалтера і аудитора
 6. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 7. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
22 роки;

досвід викладацької діяльності: 

14 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Стратегічний аналіз
2. Управління витратами
3. Бюджетування
4. Контролінг
5. Облік та оподаткування у малому бізнесі

6 Забута Нані Вікторівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Глобальна економіка
 2. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 3. Економічний аналіз
 4. Регіональна економіка

Докладніще…

доцент

Досвід роботи:
21 рік

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні
2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

7 Підлужна Світлана Олександрівна
Викладає дисципліни: 

 1. Аналіз інвестиційних проєктів
 2. Фінансова санація та банкрутство підприємства
 3. Фінансовий аналіз
 4. Банківська система
 5. Податковий менеджмент
 6. Фінансовий ринок

Докладніше…

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
8 Лавриненко Лариса Миколаївна

Дисципліни, які викладає: 

 1. Фінансовий менеджмент
 2. Економіко-математичні методи і моделі
 3. Страховий менеджмент
 4. Аналіз господарської діяльності

Докладніше…

 

старший викладач

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі, близько 15 років у науковій сфері

 

 

с.н.с. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;
Роль інформації в сучасній економіці;
Інноваційна освіта в умовах інформатизації суспільства;
Глобальні дисбаланси та проблема зовнішньоекономічної
стабілізації в Україні

 

 

 

 

9 Фурман Світлана Станіславівна

Викладає дисципліни:

 1. Основи наукових досліджень та академічного письма
 2. Статистика
 3. Економіка підприємства
 4. Політична економія
 5. Статистика в туризмі
 6. Світова економіка
 7. Фінанси
 8. Фінанси
 9. Фінанси підприємства
 10. Основи економіки

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
17 років

Сфера наукових інтересів:
1. Іноземний капітал в Україні у другій половині ІХ – на початку ХХ століття, вітчизняне підприємництво у цей період