Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1  

Нечипорук Наталія Віталіївна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Облік і звітність в оподаткуванні
 3. Облік і звітність малого підприємництва
 4. Облік у бюджетних установах
 5. Управлінський облік

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:
5 років

 

к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Оподаткування нерухомості
2. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ

 

2 Нестеренко Світлана Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Звітність підприємств
 2. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років у вищій школі

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Організація та методологія державного внутрішнього фінансового контролю
2. Аналіз контрольної діяльності в країнах світу

3 Сук Леонід Кіндратович

Викладає дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік у банках
 2. Інноваційний розвиток підприємства
 3. Методологія наукових досліджень у галузі обліку
 4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 5. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 6. Облік у банках
 7. Облік у туризмі

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

57 років

 

проф. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності

4 Захарчук Олександр Васильович

Дисципліни, які викладає:

 1. Аналіз банківської діяльності
 2. Банківська система
 3. Банківський та кредитний менеджмент
 4. Гроші і кредит
 5. Інформаційні системи в фінансах та банківській сфері
 6. Фінанси, гроші та кредит

Докладніше…

 

професор

Досвід роботи:
17 років

 

с.н.с. д.екон.н.

Сфера наукових інтересів: 
Методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази

5 Дробязко Світлана Ігорівна 

Викладає дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 2. Фінансовий облік
 3. Фінансовий облік І
 4. Фінансовий облік ІІ
 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 6. Організація бухгалтерського обліку

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
22 роки;

досвід викладацької діяльності: 

14 років

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Стратегічний аналіз
2. Управління витратами
3. Бюджетування
4. Контролінг
5. Облік та оподаткування у малому бізнесі

6 Забута Нані Вікторівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Глобальна економіка
 2. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 3. Економічна безпека (мікро- та макрорівень)
 4. Макроекономіка
 5. Регіональна економіка
 6. Соціальне страхування
 7. Статистика в туризмі
 8. Страхування та страхові послуги

Докладніще…

доцент

Досвід роботи:
21 рік

доц. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні
2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

7 Рудюк Людмила Василівна
Викладає дисципліни: 

 1. Аналіз інвестиційних проектів
 2. Економічний аналіз
 3. Інвестування
 4. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів
 5. Місцеві бюджети
 6. Податкова система
 7. Фінанси
 8. Фінанси підприємств
 9. Фінанси, гроші і кредит
 10. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Докладніше…

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
8 Лавриненко Лариса Миколаївна

Дисципліни, які викладає: 

 1. Інформаційні технології в маркетингу
 2. Інформаційні технології в менеджменті
 3. Економетрика
 4. Інформаційний маркетинг
 5. Інформаційні системи в публічному управлінні
 6. Оптимізаційні методи і моделі

Докладніше…

 

старший викладач

Досвід роботи:
понад 20 років у вищій школі, близько 15 років у науковій сфері

 

 

с.н.с. к.екон.н.

Сфера наукових інтересів:
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів;
Роль інформації в сучасній економіці;
Інноваційна освіта в умовах інформатизації суспільства;
Глобальні дисбаланси та проблема зовнішньоекономічної
стабілізації в Україні

9 Ковтун Олена Пилипівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:
10 Лопоносова Наталія Петрівна

Викладає дисципліни:

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аудит
 3. Аудит. Прикладні програмні рішення в аудиті
 4. Внутрішньогосподарський контроль
 5. Інформаційні системи і технології в обліку
 6. Контроль і ревізія
 7. Організація і методика аудиту
 8. Фінансовий аналіз
 9. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
11 Фурман Світлана Станіславівна

Викладає дисципліни:

 1. Бюджетна система
 2. Економіка підприємництва
 3. Економічна теорія
 4. Основи економіки
 5. Основи економічної теорії
 6. Основи наукових досліджень
 7. Платіжні системи
 8. Політична економія
 9. Статистика
 10. Фінансовий ринок

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
17 років

Сфера наукових інтересів:
1. Іноземний капітал в Україні у другій половині ІХ – на початку ХХ століття, вітчизняне підприємництво у цей період