Практика і працевлаштування студентів

Метою освітньої діяльності Інституту є підготовка нового покоління економістів та менеджерів на рівні світових стандартів, спроможних ефективно працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства.

В Інституті сформована система наскрізної практичної підготовки (Навчально-банківський центр) студентів із першого по п′ятий курс та діє система їхньої професійної адаптації до умов реальної економіки, що гарантує практично стовідсоткове працевлаштування випускників на підприємствах, з якими ми співпрацюємо:

Кафедри Назви підприємств – партнерів
1 Маркетингу – ТОВ «Надія –М»; – ТОВ «ОЛСОМ»; – ТОВ «АГРАРНИК»; – «Intellect Service»; – ТОВ «МОРГАН-СК»; – ТОВ «ГОСКО»; – УКРКОМФЛОТ; – ТОВ «Раунд ЛТД».
2 Обліку та загальноекономічних дисциплін – ПП Аудиторська фірма «Альта»; – ТОВ «ГОЙЯ»; – «TechExpert»; – «Success бізнес аудит консалтинг»; – ПАТ «АВТОБАЗА №1»; – «Сільпо»; – Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації та захисту прав споживачів»; – ТОВ «СПЕЦекспорт»; – СВ «АЛЬТА»; – ТОВ «Канделюкс Україна».
3 Менеджменту – кораблебудівний завод «Ленінська кузня»; – «Post print»; – «Parasol Social Project»; – «JANSEN Capital Management»; – ТОВ «ЄРОТЕК»; – ТОВ «ПРИКЛАДНА ЕЛЕКТРОНІКА»; – ТОВ «СИСТЕМА»; – «ЕНЕРГО крафт».
4 Фінансів та банківської справи – ТОВ «Гуд Лайф»; – «ПриватБанк»; – ТОВ «Асортимент»; – ТОВ «Поларіс – С»; – «ОТП Банк»; – «ASTRA BANK»; – «Перший український міжнародний банк»; – ПАО «ВТБ Банк»; – ПП «Грант»; – ТОВ «УКРЕЛЕКТРОІМПОРТ».

Навчально-банківський центр діє згідно договору про співробітництво та партнерство між Університетом «Україна» і ПАТ КБ «Хрещатик» та Університетом банківської справи. Матеріально-технічною базою даного Центру є 403 аудиторія ІІ корпусу, що закріплена за Інститутом економіки та менеджменту. Основними завданнями функціонування даного підрозділу є підвищення професійного рівня студентів Інституту економіки та менеджменту та інших Інститутів Університету «Україна» по необхідності з фінансово-банківських та економічних питань, формування баз практики та стажувань, їх організація на базі мережі структур ПАТ КБ «Хрещатик», підвищення науково-педагогічної майстерності викладачів на базі створення умов для набуття практичного досвіду професійної діяльності (організація практик та стажувань), а також надання навчальних, проектних, наукових та консультаційних послуг із залученням до цієї діяльності викладачів Інституту економіки та менеджменту, спеціалістів, практиків та студентів, внесення бізнес-пропозицій, їх супроводження.

Навчально-банківський центр працює на засадах самоокупності. Джерелом фінансування Центру є кошти, які отримує центр за надані послуги та виконані роботи за напрямками його діяльності. Керівником даного центру є директор Інституту економіки та менеджменту к.е.н., доц. Нестеренко Світлана Сергіївна та координатором к.е.н. доц. Бадзим Олександр Сергійович – викладач кафедри фінансів і банківської справи.

На базі Інституту економіки та менеджменту розроблені програмні продукти щодо відкриття курсів з 1С Бухгалтерії за такими напрямами:

  • курс «Бухгалтерія для початківців – основи бухгалтерського обліку»;
  • курс «Первинні документи+1С Бухгалтерія 8.2»;
  • курс «Облік касових та безготівкових операцій + 1С Бухгалтерія 8.2»;
  • курс «Облік з підзвітними особами + 1С Бухгалтерія 8.2»;
  • курс «Облік операцій по заробітній платі + каса + 1С Бухгалтерія 8.2»;
  • курс «Основні засоби + малоцінні швидкозношувані предмети + 1С Бухгалтерія 8.2»;
  • курс «Бухгалтер + головний бухгалтер + 1С Бухгалтерія 8.2».

Потужна матеріально-технічна база, високопрофесійні науково-педагогічні кадри, оновлений зміст навчання та його гуманізація, застосування в навчальному процесі сучасних комп′ютерних інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних форм і методів навчання сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутніх фахівців — випускників нашого Інституту.

Випускники кожного напряму та спеціальності Інституту економіки та менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Випускники університету мають можливість працювати керівниками підприємств, установ і організацій різних форм власності, керівниками підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, менеджерами страхових та інвестиційних компаній, у комерційних банках, фінансово-кредитних установах, відділах маркетингу, бухгалтерського обліку, планово-фінансових, стратегічного розвитку.

У 2014-2015 н.р. закінчили повний курс навчання, пройшли державну атестацію та захист дипломних і магістерських робіт 358 студентів: 86 студентів денної форми навчання і 272 студенти заочної форми навчання. За ОКР «бакалавр» отримало диплом 249 осіб, за ОКР «спеціаліст» – 90 осіб, за ОКР «магістр» – 13 оіб. Серед зазначених студентів отримали диплом із відзнакою 34 особи – 11 з денної форми навчання і 23 із заочної.

Одним зі шляхів працевлаштування студентів є їхня участь в університетських заходах «Ярмарки вакансій», де вони мають можливість безпосереднього спілкування з потенційними роботодавцями.

Всі випускники Інституту економіки та менеджменту після закінчення навчання працевлаштовані. За звітний період не поступило жодної заяви від випускників Інституту щодо отримання довідки для реєстрації у центрі зайнятості. Наші підприємства – партнери: ТОВ «Надія-М», ТОВ «АГРАРНИК», ТОВ «ОЛСОМ»; «Intellect Service»; ТОВ «МОРГАН-СК»; ТОВ «ГОСКО»; УКРКОМФЛОТ; ТОВ «Раунд ЛТД», ПП «Аудиторська фірма «Альта», ТОВ «Гуд Лайф», ТОВ «ГОЙЯ»; «TechExpert»; «Success бізнес аудит консалтинг»; ПАТ «АВТОБАЗА №1»; «Сільпо»; Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації та захисту прав споживачів»; «ТОВ СПЕЦекспорт»; СВ «АЛЬТА»; ТОВ «Канделюкс Україна»; Кораблебудівний завод «Ленінська кузня»; «Post print»; «Parasol Social Project»; «JANSEN Capital Management»; ТОВ «ЄРОТЕК»; «ЕНЕРГО крафт» тощо.

Приємно відзначити, що з-поміж співробітників інституту 8 викладачів – випускники Університету “Україна”. Це Нестеренко Світлана Сергіївна – директор інституту, завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін, Усик Наталія Сергіївна, Бузуглова Тетяна Геннадіївна (кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін), Ковальчук Наталія Сергіївна, Марунич Олена Миколаївна (кафедра фінансів та банківської справи), Іщенко Руслан Вікторович, Петлінський Роман Алікович, Зубро Аліна Олексіївна (кафедра менеджменту). Це є одним зі свідчень високого рівня підготовки фахівців.