Склад Вченої ради інституту

1. Нестеренко С.С., директор Інституту Голова
2. Дубас Р.Г., завідувач кафедри управління та адміністрування Заступник Голови
3. Кулік А.В., доцент кафедри фінансів та обліку Секретар
4. Сук Л.К., професор кафедри фінансів та обліку Член
5. Захарчук О.В., професор кафедри фінансів та обліку Член
6. Нечипорук Н.В., завідувач кафедри фінансів та обліку Член
7. Кутліна І.Ю., професор кафедри управління та адміністрування Член
8. Карпенко О.А., доцент кафедри управління та адміністрування Член
9. Семененко О.В., доцент кафедри управління та адміністрування Член
10. Фурман С.С., старший викладач кафедри фінансів та обліку Член
11. Дишлюк Д.Є., здобувач освіти спеціальності «Маркетинг» Член
12. Загорулько К.В., здобувач освіти спеціальності «Облік та оподаткування» Член