Дробязко Світлана Ігорівна

Професор кафедри фінансів та обліку

Штат. / сумісн.: штатн.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Академік Академії економічних наук України, професор European academy of sciences (United Kingdom), професор Russian Academy of Natural History.
Член редакційної колегії міжнародних наукових журналів, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus/WoS.
Експерт з рецензування статей у міжнародних наукових виданнях Scopus/WoS.

Проходила стажування у 2018 році у Педагогічному університеті в Кракові (Польща) та у European academy of sciences (United Kingdom).

Співвиконавець 5-ти міжнародних грантових програм.

Викладає дисципліни:

  1. Охорона праці в галузі
  2. Методологія та організація наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
  3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
  4. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
  5. Професійна етика бухгалтера і аудитора
  6. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
  7. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання

Основні публікації:

Автор понад 200 наукових публікацій, з них:
статей у зарубіжних виданнях, індексованих у Scopus/WoS – 25;
у фахових виданнях України – 85;
11 монографій (2 – одноосібні);
автор 4 навчальних посібників;
співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОНУ.
Учасник понад 100 міжнародних конференцій (Польща, Болгарія, Чехія, Німеччина, Велика Британія, США, Іспанія та ін.).
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202058752
orcid.org/0000-0003-2022-0126
https://scholar.google.com/citations?user=GXQ2Wb8AAAAJ&hl=ru
ResearcherID AAD-6394-2020

Svetlana Drobyazko, Dr hab. (Economic Sciences), Professor, Academic of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Professor European academy of sciences (United Kingdom), Professor Russian Academy of Natural History.

Editor, Guest editor Scopus/WoS journals.

Svetlana Drobyazko trained in Pedagogical University of Cracow (Poland) and European academy of sciences (United Kingdom), participant of 5 grants.

Publications arising from scholarship and research: 200 articles (25 – Scopus/WoS), 11 monographs, 100 conference proceedings, 4 books.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202058752
orcid.org/0000-0003-2022-0126
https://scholar.google.com/citations?user=GXQ2Wb8AAAAJ&hl=ru
ResearcherID AAD-6394-2020