Звіт Ради роботодавців

ЗВІТ

про роботу Ради роботодавців за 2021 рік

Інституту економіки та менеджменту

Рада роботодавців Інституту економіки та менеджменту в поточному календарному році нараховує 23 члени за такими освітніми програмами:

– Облік та оподаткування;

– Фінанси, банківська справа та страхування;

– Менеджмент;

– Маркетинг;

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

– Публічне управління та адміністрування.

В 2021 році Рада роботодавців скликалася на засідання двічі – 20 квітня та 25 листопада та ухвалювала питання щодо:

– пропозицій до вибіркових компонент освітніх програм;

– покращення проведення практик здобувачами освіти;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– впровадження дуальної освіти.

У процесі своєї діяльності Рада роботодавців ухвалила:

  1. Ввести у вибіркову компоненту здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх освітніх програм навчальну дисципліну «Організація агробізнесу».
  2. Ввести у робочі навчальні програми дисциплін, пов’язаних із набуттям компетентностей із використання інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення, теми, які передбачають вивчення сучасних практичних інструментів.
  3. Ввести у вибіркову компоненту здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм навчальну дисципліну «Комунікативний менеджмент».
  4. На практики направляти студентів 3-4-х курсів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр», що уможливлює проведення їх практичної підготовки.
  5. Налаштовувати випускників Інституту на базовий рівень оплати праці у випадку їх працевлаштування.
  6. Започаткувати з ІІ-го семестру 2021-2022 н.р для здобувачів освітньої програми «Маркетинг» щотижневе (два рази на тиждень) проведення кейс-занять із експертом галузі.
  7. Запровадити з ІІ-го семестру 2021-2022 н.р. (у разі покращення епідеміологічної ситуації) на базі DCH Infrastructure & Real Estate та ТОВ «А ПРОДЖЕКТ» спільний (дуальний) освітній процес.